Kategoriarkiv: Regional rättvisa

Underlag för självrannsakan (c)

Ett omfattande valanalysarbete pågår för närvarande inom centerrörelsen, även om det inte är lika bullrigt som den socialdemokratiska motsvarigheten. Jag hoppas emellertid att arbetet blir ärligt och grundligt. Det behövs en omfattande självrannsakan, inte minst när det gäller orsakerna till att Centerpartiet har förlorat stöd i sina traditionella områden, särskilt i norra Sverige.

En bra grund för denna självrannsakan kan boken Landet utanför (Leopard) av journalisten Kristina Mattsson vara. Boken ger en verklighetsnära bild av utvecklingen på landsbygden – och varför många väljare är besvikna på Centerpartiet, som man har haft stora förhoppningar på. Mattsson har också besökt Norge, som för en långt mer kraftfull distriktspolitik.

Jag och många andra centerpartister har länge kämpat för att vi även i Sverige ska införa kraftfulla åtgärder som återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter. Erfarenheterna från Norge visar att detta är åtgärder som fungerar om man vill att hela landet ska leva och utvecklas. Det är hög tid för Centerpartiet att offensivt driva sina egna ståndpunkter för att utveckla hela landet.

Yngve Sunesson skriver en insiktsfull ledare om detta i dagens utgåva av Hallands Nyheter. Jag hoppas att Annie Johansson och övriga ledamöter i den centrala valanalysgruppen läser och tar intryck.

Låt vattenkraften utveckla bygden!

Riksdagens allmänna motionstid är över för den här gången. Jag kan med glädje konstatera att arbetet fortsätter även i riksdagen för att ge de kommuner och bygder som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen äntligen ska få en rättmätig del av de stora värden som det strömmande vattnet genererar. Hos våra grannar i Norge finns sedan länge ett väl fungerande system för återföring av vattenkraftsmedel – och det är hög tid att vi får ett liknande system även hos oss.

Vid en snabb koll finner jag motioner från centerpartisterna Per Åsling och Kenneth Johansson, från moderaterna Lena Asplund och Ulf Berg och från en grupp vänsterpartister med Kent Persson i spetsen. Från Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kommer vi att hjälpa till att trycka på för att det ska bli resultat av motionerna. Nu är det hög tid för handling på detta angelägna område!

Tillägg: Även de nya centerledamöterna Emil Källström och Helena Lindahl har motionerat i frågan om återföring av vattenkraftsmedel. Jättebra!

Självplågeri i gränslandet?

Roger Rein är en klok man i Nord-Tröndelag. Han är på väg att lämna tjänsten som informationschef i fylkeskommunen för att bli chefredaktör för Levanger-Avisa. Jag samarbetar med honom i arbetet för att förbättra nyhetsförmedlingen över gränsen.

Roger är starkt engagerad i utvecklingen i gränstrakterna mellan Jämtland och Tröndelag. Han sitter i ledningsgruppen för Mitt-Skandinaviskt regionprojekt, där Lierne och Röyrvik samarbetar med Krokom och Strömsund. Det handlar om ett stort interregprojekt för att utveckla gränsområdet och undanröja gränshinder. Projektet går bra. Idag är arbetslösheten låg och det finns en växande efterfrågan på arbetskraft. Ett problem är dock bristen på bostäder-

Nu menar Roger Rein i en krönika i Namdalsavisa att det är ”självplågeri” att sätta som överordnat mål att invånarantalet ska öka. Lyckas man inte med det riskerar satsningarna att uppfattas som misslyckade. Bättre då att satsa på att skapa livskraftiga och bärkraftiga samhällen. Då kan en stabilisering och kanske så småningom en ökande befolkning komma som en extrabonus.

Nog tål Rogers funderingar att diskuteras. Det viktiga är fungerande och livskraftiga samhällen. Lyckas man med det kommer fler att vilja flytta dit och befolkningsökningen kan komma som ett resultat av detta. Det finns en god livsmiljö och gott om plats för fler i dessa bygder.

Maktkoncentration till Stockholm

Efter valet förklarade den avgående moderate partisekreteraren Per Schlingmann – nu utnämnd till PR-strateg i regeringskansliet – att Moderaterna ska börja intressera sig för hela landet. Han lät plötsligt som en centerpartist:

Vår idéambition med Sverige är att hela Sverige ska leva. Hur ser man till att det finns små tätorter som i sig gör det möjligt att kunna bo också på landsbygden? Vi nämner service, som handlar om välfärdsverksamheter, men det är lika mycket diskussioner kring mackar och affärer.

Det låter lovande även om man kan fråga sig vad Schlingmann menar med ”idéambition”. Vad detta innebär i praktiken återstår att se. Min förhoppning är att utspelet leder till att Centerpartiet tar sig samman och verkligen visar att partiet är det i särklass bästa partiet för alla som vill att hela Sverige ska leva och utvecklas. Kan man få med Moderaterna på en sådan politik är det förstås bra, men jag tror inte på det förrän jag ser det i praktiken.

Ingen kan dock påstå att Fredrik Reinfeldt har sett till hela landet när han utsåg sin nya regering. Stockholmskoncentrationen är starkare än någonsin. Man kan nästan tro att statsministern tycker att ”stockholmare är smartare än lantisar”,  som den nya moderata gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra en gång lät meddela omvärlden.

I regeringsförklaringen förklarade Reinfeldt att regeringen ”ser till hela Sverige”, men i utnämningspolitiken har han inte följt den inriktningen. Hela 16 av de 24 ministrarna bor i Stockholmsområdet – och det är en geografisk koncentration som har förstärkts. Av de sju nya ministrarna bor sex i Stockholmsregionen. Samtliga fyra folkpartistatsråd bor i huvudstaden. Endast centerledaren och näringsministern Maud Olofsson bor norr om Sollentuna…

Eskil Erlandsson från småländska Ljungby har fått ett breddat ansvar och bytt titel från jordbruksminister till landsbygdsminister. Det är bra, men om titelbytet ska betyda något i praktisk politik måste Eskil också få tillräckliga resurser för att verkligen ge landsbygden goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Matlandet är en löftesrik satsning, men det krävs mycket mer.

Det handlar i hög grad om att föra en politik som medverkar till att vända flyttströmmarna till landsbygden, inte minst till det glest befolkade inlandet. Om inte Anders Borg och finansdepartementet inser detta är inte det plötsligt påkomna moderata talet om att hela Sverige ska leva av något praktiskt värde.

Jag hoppas hursomhelst att regeringens tal om att man ska se till hela landet också får ett tydligt genomslag i den förda politiken. Men det kräver säkerligen att Centerpartiet – med Maud och Eskil i spetsen – kraftigt höjer den gröna och decentralistiska profilen.

Ska hela Sverige leva och utvecklas kommer det att krävas att Centerpartiet tar strid för sin politik även inom regeringsalliansen. Det är dags att höja de gröna fanorna och ta kamp för en decentralistisk utveckling!

Moderaterna ångar på – Centerpartiet måste skärpa sig

Att Moderaterna har ett stort självförtroende efter valet är det ingen tvekan om. Nu tänker man lansera sig som landsbygdens parti och partisekreterare Schlingmann agiterar för att Hela Sverige ska leva.

Jag tycker självfallet att det är utmärkt om Moderaterna har kommit till insikt om vikten av en offensiv politik för att alla delar av landet ska ges förutsättningar för utveckling. Det är i så fall ett senkommet omtänkande – och det är bara att hoppas att de vackra orden betyder något i praktisk politik. När jag satt i riksdagen 2002-2006 hade jag många debatter, där jag argumenterade för krafttag för att vända flyttströmmarna – inte minst för att stärka norra Sveriges inland. På den tiden tävlade moderaterna med socialdemokraterna att vara mest raljerande och ointresserade av effektiva åtgärder som återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade arbetsgivarvgifter, åtgärder som vi vet är effektiva. Det inser alla som studerar Norges framgångsrika distriktspolitik.

Centerpartiet kan alltså nu få konkurrens på sin hemmabana av Moderaterna – om dessa nu verkligen menar allvar med sitt tal om hela Sverige. Jag är besviken över att Centerpartiet inte i regeringsställning under den gångna mandatperioden har lyckats genomföra tillräckligt kraftfulla åtgärder för att hela landet ska leva. Det har dock tagits en del viktiga initiativ, typ Eskil Erlandssons lansering av Matlandet Sverige. Men jag hade väntat mig mer, exempelvis att gamla centerkrav som återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter hade aktualiserats.

I grunden är det ingen tvekan om att Centerpartiet är det parti som har den särklassigt bästa politiken för hela landet. Jag hoppas att partiet nu lyfter fram sin gröna, decentralistiska profil med full kraft. Se till att alla delar av landet kan upprätthålla en bra samhällsservice, omlokalisera sysselsättning från Stockholmsregionen till övriga landet för att bredda arbetsmarknaderna – och ta kamp för återföring av vattenkraftsmedel och en sänkning av arbetsgivaravgifterna i norra Sveriges inland.

Det är dags att agera! Upp till bevis!

Norge satsar i norr

Idag är partiledarna i den norska regeringen i Tromsö för att presentera ytterligare satsningar på att utveckla fylkena i norr.

Aldri før er det satset så mye på nordområdene som under denne regjeringen. Vår politikk er en bred nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskaping, klima og miljø, bærekraftig forvaltning, kunnskap og kultur, kommenterar statsminister Jens Stoltenberg.

Extrasatsningarna på fylkena i norr uppgår till miljardbelopp. Dessutom ska man komma ihåg att Norge har en genomtänkt, offensiv distriktspolitik för att hålla hela landet levande. Återföring av vattenkraftsmedel är en viktig åtgärd. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter en annan.

Sverige har oerhört mycket att lära av den norska distriktspolitiken. Det är hög tid att ta till vara på de stora utvecklingsmöjligheterna i norra Sverige, inte minst i det glesbefolkade inlandet. Men det kräver en mer offensiv politik för regional utveckling – och sådana åtgärder väntar vi på.

Lär av Norge nu!

Jämtlands län måste höras i riksdagen

Idag publicerar ÖP ett inlägg som jag skrivit om vikten av att Jämtlands län representeras av tydliga och starka röster i Sveriges riksdag (artikeln tyvärr inte på nätet). Detta är viktigare än någonsin när länet under den kommande mandatperioden endast kommer att representeras av fyra fasta riksdagsledamöter. I inlägget pekar jag på de viktigaste frågorna jag vill driva som riksdagsledamot:

————————————-

Länet behöver tydliga företrädare (ÖP 17/9 2010)

Under kommande mandatperiod minskar de fasta riksdagsmandaten för Jämtlands län från dagens fem till fyra. Samtidigt får storstadsregionerna för första gången egen majoritet i parlamentet. Detta ställer större krav än tidigare på att de företrädare väljarna utser verkligen är starka och tydliga röster för länets intressen.

Jämtlands län har gott om plats och en bra miljö. Det är ett bra utgångsläge inför framtiden, men det räcker inte. En politik som ger bra förutsättningar att ta till vara på möjligheterna är också nödvändig. För att reparera de demografiska skadorna av mer än ett halvsekel av koncentrationspolitik måste flyttströmmarna vändas till länet.

Den nya inlandsfond på 2000 miljoner kronor, som Centerpartiet har fått hela Alliansens stöd för, är ett viktigt första steg. Ett långsiktigt system för återföring av vattenkraftsmedel och sänkta arbetsgivaravgifter i inlandet bör följa därefter. Detta är två centrala delar i den framgångsrika norska distriktspolitiken och jag är övertygad om att de skulle fungera väl även på vår sida av Kölen. Fortsätt läsa Jämtlands län måste höras i riksdagen

Nu måste Meråkerbanan rustas!

Meråkerbanen3Meråkerbanan mellan Storlien och Trondheim är en missing link i det nordiska järnvägssystemet. Det har hänt mycket litet med banan sedan den invigdes av Oscar II år 1882 – samtidigt som järnvägen på den svenska sidan, ända fram till Storlien, är moderniserad och elektrifierad sedan länge.

En upprustning av den tio mil långa banan mellan Storlien och Trondheim skulle betyda mycket för att knyta Jämtlands län och Tröndelag närmare varandra. Såväl gods- som persontrafiken skulle kraftigt kunna växa om Meråkerbanan rustas.

Från Centerpartiet i Jämtlands län och Senterpartiet i såväl Sör- som Nord-Tröndelag har vi länge arbetat för att något ska hända med Meråkerbanan. Idag har vi haft en ny träff i Storlien, där vi bland annat ställde oss bakom ett brev till Norges regering. Brevet avslutas på följande sätt:

Centerpartiet i Jämtlands län och Senterpartiet i Tröndelag förväntar sig ett snabbt beslut om att rusta upp och elektrifiera Meråkerbanan. En väl fungerande gods- och persontrafik har stor tillväxtpotential och kan medverka till att knyta samman inte bara Jämtlands län och Tröndelag utan hela Mittskandinavien. En väl fungerande tågtrafik är ett miljövänligt sätt att stärka samarbetet och ett gemensamt intresse för oss som lever på båda sidor av gränsen.

Läs mer på Kryssa Håkan!

Bilden: Meråkerbanan behöver rustas upp och elektrifieras för att inte längre vara en ”missing link” i det nordiska trafiksystemet. Det är hög tid att något händer.


Ett gott tecken

Västerbottensnytt har gjort en lokal opinionsundersökning för Storumans kommun. Enligt denna går Centerpartiet kraftigt framåt, från 13 procent i valet 2006 till 19 procent idag. På söndag får vi se om opinionsundersökningen stämmer med valresultatet.

Opinionsundersökningen för Storuman är ett gott tecken. Min känsla är att Centerpartiet är på uppgång även i våra bygder i Krokom – och i hela inlandet. Den utlovade innovationsfonden på 2000 miljoner kronor till inlandet har börjat få genomslag och jag har fått en rad bevis för att många som varit kritiska till Centerpartiet nu inser att det bästa för landsbygden och inlandet ändå är att välja centergrönt på söndag.

Norrmännen mot EU, men för samarbete med Sverige

Motståndet mot EU-medlemskap är större än någonsin i vårt västra grannland. Enligt den senaste opinionsundersökningen från Sentio, publicerad i Nationen, skulle hela 61,6 procent av de norska väljarna rösta nej om det var folkomröstning idag. EU-anhängarna är endast 23,7 procent. Till och med bland det traditionellt mest EU-positiva partiet Höyres väljare skulle 50 procent rösta nej.

Jag har full förståelse för norrmännens ställningstagande. De skulle inte vinna något på att gå in i ett EU, som är i kris. Däremot skulle de förlora en hel del av sitt självbestämmande.

Glädjande nog finns däremot en allt större insikt i Norge om att vi måste öka öst- västsamarbetet på den Skandinaviska halvön. Jag var i Stjördal i förra veckan på ett möte med Stortingets samferdselkommitté och har aldrig tidigare hört så många positiva omdömen om vikten av att förbättra kommunikationerna – och därmed samarbetet – över Kölen. I morgon träffas för övrigt företrädare för Centerpartiet i Jämtlands län och Senterpartiet i Tröndelag i Storlien för att diskutera hur en upprustning/elektrifiering av Meråkerbanan kan påskyndas. Det ligger en mycket stor framtidspotential i ett närmare samarbete över gränsen – och då särskilt för Jämtlands län och Tröndelag.