En viktig, kanske historisk dag i januari 2015

Det är inte omöjligt att IMG_3425söndagen den 11 januari 2015 får historisk betydelse. I Paris manifesterade minst en och halv miljon människor sitt stöd för yttrandefrihet, demokrati och sin avsky mot de terrordåd som under den gångna veckan drabbat den franska huvudstaden. Runt om i övriga Frankrike, men också på många andra håll genomfördes manifestationer med samma budskap. Även i Östersund samlades flera hundra på lördagen för att visa sitt stöd för yttrandefrihet och demokrati.

(Bilden: Från dagens manifestation på Place de la republique i Paris. Foto: Martin Larsson.)

Ingen vet ännu vad dessa enorma manifestationer av folklig enighet för öppenhet och frihet över politiska och religiösa gränser kommer att innebära för framtiden. Hoppingivande är de hursomhelst. Fantastiskt är också att så många statsöverhuvuden och regeringschefer samlades i Paris för att visa sin solidaritet med Frankrike, de drabbade och sitt stöd för ett öppet samhälle. Utmaningen blir att visa vad detta innebär i praktiken. Fortsätt läsa

EU-debatten förs även i riksdagen

(Inlägg på LT:s webb 2/6 2014)Håkan maj -14-webb

Valrörelsen inför årets EU-val  präglades glädjande nog av en tydligare kritik än tidigare mot den växande maktkoncentrationen till Bryssel. De krafter som vill bygga ett Europas Förenta Stater, där Sverige och övriga medlemsländer reduceras till delstater, var mer lågmälda än tidigare. Det gäller ändå att vara på sin vakt mot statsbyggarna även framöver. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, handel och mänskliga rättigheter.

Vi har nu utsett Sveriges 20 representanter i Europaparlamentet. Själv valde jag att inte kandidera till Europaparlamentet denna gång trots min förhållandevis framgångsrika kampanj 2009. Mitt svar är att jag i stället kandiderar till riksdagen och där hoppas kunna bli en stark röst för Jämtlands län – och då även delta i EU-debatten. Sveriges förhållande till EU avgörs i hög grad i riksdagen. Fortsätt läsa

Fördjupa samarbetet i Norden!

statsministrarVår nordiska samhällsmodell har lagt grunden för trygghet, gemenskap och tillit bland människor. Nu gäller det att vi gemensamt visar på den styrka som finns i våra öppna och fria samhällen. Tillsammans vill vi stå upp för ungas samhällsengagemang och våra länders välfärd och säkerhet.

Så skriver statsministrarna Fredrik Reinfeldt (Sverige), Lars Lökke Rasmussen (Danmark) och Jyrki Katainen (Finland) i ett gemensamt inlägg i Dagens Nyheter, Vår nordiska gemenskap står upp mot extremismen.

Bakgrunden till inlägget är illdåden i Oslo och Utöya den 22 juli. Nu visar regeringscheferna i de andra nordiska länderna sin solidarietet med det drabbade Norge. Terrorattackerna har samlat det norska folket till försvar för demokrati och öppenhet. Den norske statsministern Jens Stoltenberg har visat kraft och mod att leda sitt land i denna svåra tid.

Jag hoppas de nordiska statsministrarna menar allvar med vikten av samarbete i Norden och framöver aktivt medverkar till utveckla förbindelserna över de nordiska gränserna. Tillsammans kan länderna i Norden bli starkare och fungera som en viktig global kraft för demokrati, samarbete, miljöansvar och handel.

Samarbetet skulle ha underlättats om Norden valt ett gemensamt förhållande till EU, men att vi idag har olika relationer till Bryssel får inte hindra ett fördjupat och närmare samarbete våra länder emellan. Gunnar Wetterberg har i boken Förbundsstaten Norden lagt en bra grund för diskussion om hur en nordisk union kan utvecklas. Samtidigt bör vi på olika sätt fördjupa samarbetet mellan kommuner, regioner och organisationer i Norden. Här i Jämtlands län arbetar vi aktivt för att stärka och fördjupa de urgamla relationerna till grannarna i väster, Tröndelag. Det arbetet bör intensifieras ytterligare framöver. Mittnorden kommer att få stor betydelse för att stärka de öst- västliga förbindelserna i regionen. Jag har också lagt märke till att partiordförandekandidaten Anna-Karin Hatt särskilt lyfter fram vikten av det nordiska samarbetet, inte minst vill hon stärka och utveckla samarbetet mellan de gröna centerpartierna.

Det är hög tid att utveckla det nordiska samarbetet och stärka den nordiska samhällsmodellen. Att vi lyckas med detta är viktigt inte bara för oss själva utan för hela världen.

Absurd övervakning

En stor del av Europaparlamentarikerna Googletycker att bevakningen av vad medborgarna har för sig på internet måste ökas. Inte nog med det tidigare beslutade datalagringsdirektivet (som Sverige ännu inte har sagt ja till), nu vill man också lagra alla sökningar på Google och andra sökmotorer.

Detta är förstås både orealistiskt och absurt. Skulle man ha  ambitionen att kolla vad medborgarna söker efter på nätet måste en enorm kontrollapparat byggas upp – och ett sådant samhälle bör vi betacka oss för.

En rad svenska EU-parlamentariker från moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet har ställt sig bakom det absurda övervakningsförslaget. Jag är glad att Centerpartiets Lena Ek däremot slår vakt om den personliga integriteten och  säger nej till det kontrollsamhälle som andra tydligen vill skapa.