Ska Sverige aldrig får arrangera vinter-OS?

Frågan i rubriken är åter aktuell. För tionde gången säger Internationella Olympiska Kommittén (IOK) nej till att Sverige ska få stå värd för olympiska spel. Detta trots att samma IOK har uppmanat Sverige att söka. Dessutom har Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) tagit fram ett hållbart koncept som bygger på att man i stor utsträckning ska använda befintliga anläggningar, just vad IOK har efterfrågat.

Sverige är ett av väldens främsta vinteridrottsländer, men har aldrig fått stå värd för olympiska vinterspel. Den här gången hummar IOK om att man inte anser att det finns tillräckligt starkt politiskt och ekonomiskt stöd för att få arrangera vinterspelen 2030.

Jag uppfattar tvärtom att det finns ett starkt stöd för vinterspel 2030 såväl från regeringen som från de kommuner där olika grenar var tänkta att genomföras. Såväl Stockholm, Falun, Östersund och Åre har sagt ja och den ansvarige ministern Jakob Forssmed har gjort entydigt positiva ställningstaganden. Fortsätt läsa

Folket blev inte lugnade

Det australiska bolaget Aura Energy satsar åter på att få öppna en gruva i alunskiffret i Oviken nära Storsjön. Nu tillsammans med det helägda svenska dotterföretaget Vanadis Battery Metals.

Ett steg för att förverkliga gruvan är att få en bearbetningskoncession för ett område i Häggån. I en gruva skulle man enligt ansökan bryta främst vanadin, men även nickel, zink och molybden. Metaller som används i batterier. Bolaget hävdar att det i Oviken finns metaller och mineraler ”med potential för global försörjning”. För att kunna gå vidare med sina storvulna planer genomförde man samrådsmöten med lokalbefolkningen i Orrgården på tisdagen.

När Aura Energy var i farten för tio-tolv år sedan var det uran det handlade om. Då arbetade man för övrigt tillsammans med det franska kärnkraftsbolaget Areva för att bryta uran nära Storsjön. När riksdagen 2018 beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning blev upprördheten hos Aura Energy stor och bolaget försökte stämma svenska staten på 17 miljarder kronor för att man inte fick sin vilja igenom.

Idag stryker Aura ett streck över stämningen och tar avstånd från den tidigare ledningens agerande. Men att det även idag är uran man även nu är ute efter lyste igenom på samrådsmötet. Vd:n David Woodall var tydlig med att man gärna också gärna utvinner uran om detta åter blir tillåtet – vilket ju Tidöpartiernas uttalade ambition.
Bilden: Aura Energys vd David Woodall informerade, tillsammans med en rad konsulter, om planerna på gruvbrytning i Oviken. 

Under de många år australiska och canadensiska prospekteringsbolag har borrat i alunskiffret i Oviken har det folkliga motståndet mot planerna varit starkt – och så är fortfarande fallet. Det hjälper inte bolaget vid samrådsmötet utmålade sin verksamhet som en insats för den gröna omställningen och en hållbar framtid. Auras vd gjorde, tillsammans med flera konsulter och jurister, vad han kunde för att minska problemen vid en gruvbrytning i dagbrott. Samtidigt är det förstås positivt att man lyssnar till oss som lever och verkar i dessa bygder. Fortsätt läsa

Låt skattesystemet överbrygga den regionala klyvningen!

Publicerad hos Dagens Samhälle 13 februari 2018.

Bilden: Silje Agan Rogan presenterar det norska systemet för del av vattenkraftens och andra naturresursers värden till lokal och regional utveckling. Skatteutskottets ordförande Per Åsling lyssnar intresserat.

Allt fler inser att det börjar Skärmavbild 2018-02-14 kl. 16.18.09bli dags för en ny större skattereform. Det har gått mer än ett kvartssekel sedan den senaste och sedan dess har världen förändrats. Riksdagens skatteutskott arrangerade nyligen ett seminarium på temat ”Skattereform 2.0, ett globalt konkurrenskraftigt skattesystem för Sverige”. Startskottet för reformeringen har därmed gått.

Många tankar och idéer framfördes i förstakammarsalen i riksdagshuset. Här vill jag lyfta fram vikten av att låta skattesystemet medverka till att överbrygga den allt allvarligare regionala klyvningen av Sverige, till att hela landet. Utskottsordföranden Per Åsling påpekade i inledningen att detta kan ske genom en förstärkning av de regionala och kommunala skattebaserna. Silje Aga Rogan från den norska advokatbyrån Lund & co, som arbetar med skattefrågor, utvecklade detta utifrån det norska skattesystemet, som bättre än det svenska ger hela landet likvärdiga förutsättningar. Fortsätt läsa

En viktig, kanske historisk dag i januari 2015

Det är inte omöjligt att IMG_3425söndagen den 11 januari 2015 får historisk betydelse. I Paris manifesterade minst en och halv miljon människor sitt stöd för yttrandefrihet, demokrati och sin avsky mot de terrordåd som under den gångna veckan drabbat den franska huvudstaden. Runt om i övriga Frankrike, men också på många andra håll genomfördes manifestationer med samma budskap. Även i Östersund samlades flera hundra på lördagen för att visa sitt stöd för yttrandefrihet och demokrati.

(Bilden: Från dagens manifestation på Place de la republique i Paris. Foto: Martin Larsson.)

Ingen vet ännu vad dessa enorma manifestationer av folklig enighet för öppenhet och frihet över politiska och religiösa gränser kommer att innebära för framtiden. Hoppingivande är de hursomhelst. Fantastiskt är också att så många statsöverhuvuden och regeringschefer samlades i Paris för att visa sin solidaritet med Frankrike, de drabbade och sitt stöd för ett öppet samhälle. Utmaningen blir att visa vad detta innebär i praktiken. Fortsätt läsa

När muren öppnades

Idag för exakt 25 år sedan Skärmavbild 2014-11-09 kl. 13.20.33– den 9 november 1989 – öppnades Berlinmuren och det kalla kriget tog i praktiken slut. Åtminstone har det uppfattats så efteråt. Själv minns jag denna dag främst en händelse 16 tidigare, i Östberlin 1973. (Bilden: löpsedel från Berlintidningen BZ 10/11 1989.)

————————————————

Vi var många som blev överraskade över att muren plötsligt öppnades och att det skedde utan våld. Glädjen var emellertid stor, främst i de båda tyska staterna men också i övriga Europa. Nu kunde arbetet på att få ett fungerande samarbete i hela Europa börja, uppdelningen i öst och väst var till ända.

Själv hade jag deltagit i det all-europeiska samarbetet sedan början av 1970-talet både som aktiv i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) och som generalsekreterare i Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL). Vi hade bilateralt samarbete med de officiella ungdomsorganisationerna och deltog i olika all-europeiska ungdomskonferenser. Jag är övertygad om att de här kontakterna hade viss betydelse för vad som hände 1989 och framåt eftersom det knöts personliga kontakter och diskuterades idéer och framtid. Fortsätt läsa

Stimulerande landsbygdsdebatt på Torsta

Landsbygdsdebatten mellan Annie Skärmavbild 2014-01-23 kl. 22.11.15Lööf och Gustav Fridolin blev en stimulerande och givande upplevelse. Stämningen var på topp bland de över 200 deltagarna i aulan på Torsta. Platsen – det gröna utvecklingscentrat i Ås – var väl vald.

Jag blev särskilt glad över att Annie sin inledning var tydlig både vad gäller del av vattenkraftens värdeskapning till de berörda regionerna/kommunerna och när det gäller ett klart nej till uranbrytning och prospektering i alunskiffer.

Många frågor hann behandlas under den timslånga diskussionen. Visst finns det skillnader i en del frågor – rovdjur, skatt på avstånd etc – men ett sammanfattande intryck är att de båda gröna partierna på många områden står nära varandra. Det handlar om den gröna omställningen och om att småföretag bör ges bättre förutsättningar.

Jag hoppas att den här debatten visar vägen mot valrörelsen. Landsbygden måste bli en viktig fråga i debatterna inför valet. Det gäller att ge hela landet möjligheter till utveckling. Därför behövs en decentralistisk politik för attt utveckla hela Sverige.

Här kan du se debatten mellan Annie och Gustav. Det är väl använd timma!

 

Stämman samlade centerrörelsen

Ett par dagar efter Centerpartiets framtidsstämma börjar jag kunna samla mig för att sammanfatta intrycken. Låt mig på en gång slå fast att jag inte är nöjd med allt som skedde i Upplands Väsby. Intrycket är ändå i huvudsak positivt. Efter turbulensen kring årsskiftet samlades – som Aftonbadets Lena Mellin helt riktigt konstaterar – centerrörelsen nu kring traditionella värden som decentralisering, miljöomställning och småföretag.

Jag blev särskilt glad över att de över 500 ombuden stärkte skrivningarna kring landsbygdens och jordbrukets viktiga roll. Här finns rörelsens gröna rötter, varifrån det finns mycket näring att hämta när vi möter framtiden. Skrivningarna i idéprogrammet blev tydligare genom stödet till Marias reservation i partistyrelsen, som slår fast att:

Åkermarken är en begränsad tillgång som måste skyddas bättre. Med olika medel ska självförsörjningsgraden av livsmedel ökas, vilket även möjliggör export av livsmedel av hög kvalitet. Fortsätt läsa

OS – idrottsfest och långsiktig investering

De gångna OS-veckorna i London verkar leva upp till epitetet ”the best games ever” – och det säger mycket. Såväl sommar- som vinterspel har de senaste decennierna varit verkliga idrottsfester.

Vad som är mycket positivt med Londonspelen är att arrangörerna hela tiden har planerat långsiktigt. Dels har britterna använt OS för att långsiktigt rusta upp en tidigare nedgången del av huvudstaden, inte minst när det gäller infrastrukturen. Man har också varit noga med att inte dra på sig kostnader för anläggningar som inte kommer att vara fullt ut använda efter OS. Flera anläggningar monteras helt enkelt ned, flyttas eller säljs. Såväl simstadion som stora olympiastadion kan lätt krympas om de inte kommer att behövas fullt ut. Överhuvudtaget verkar OS-arrangörerna i London ha tänkt långsiktigt och satsat på ett hållbart koncept.

Fortsätt läsa

Den gröna ungdomsrörelsen lever upp!

CUF 2012För en gammal förbundssekreterare i Den Gröna Ungdomsrörelsen, CUF, kändes det bra att vara med på debatten mellan de politiska ungdomsförbunden i Jämtlands län, arrangerad av Ida och Kalla på LT:s ledarredaktion. Rent allmänt kändes det som att partipolitiken åter börjar bli intressant bland de unga i länet, vilket känns mycket bra.

Själv är jag särskilt glad över att CUF i länet växer och har en tydlig grön och decentralistisk profil. Fortsätter man i den riktningen kan ungdomsförbundet återta rollen som en viktig pådrivare i grön och decentralistisk – ekohumanistisk – riktning. Jag hoppas att Jämtlandsgänget, med Patrik Andersson i spetsen kan ta på sig den viktiga uppgiften.

Kan man tänka sig; efter debatten ville CUF-gänget fotograferas tillsammans med mig – förbundssekreteraren från ett annat decennium (1981-84). Det kändes väldigt bra. Från vänster: distriktsordföranden Patrik Andersson, undertecknad, vice distriktsordföranden Kenneth Nilsson, styrelseledamoten Charlotte Nordling Schill och förbundsordföranden Hanna Wagenius. Alla med decentralistknappen på.

Några reflektioner efter Annies tal

AnniealmedalenMed ett par dagars distans har jag funderat över vad Annie Lööf sa i sitt premiärtal i Almedalen i fredags kväll. Det finns såväl det som var utmärkt i talet och sådant som borde ha funnits med i en centerledares tal denna sommar.

Att Annie lyfte fem områden som hon menar bör prioriteras framöver var bra. Det handlar om:

Utanförskapet, där politiken inte har varit särskilt framgångsrik under senare tid

Konkurrenskraften. I en globaliserad värld måste ett exportberoende land som Sverige ständigt gå på offensiven

Välfärden, oberoende av utförare måste alla få del av en grundläggande välfärd

Klimatet. När isarna i Arktis smälter krävs kraftåtgärder för att ställa om till ett hållbart samhälle

Landsbygden. Mycket mer måste göras för att hela Sverige ska leva

Detta är gott och väl. Vad jag däremot vill efterlysa är fler konkreta förslag, inte minst vad gäller den sista punkten. Talet var mycket allmänt, men det är en brist som hon delar med alla övriga partiledare.

Centerpartiet måste övertygade visa att partiet verkligen tar strid för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar. Gotlandsupproret, med Gunnar Bendelin i spetsen, har varit aktivt under veckan och krävt vägpriser för färjetransporterna till fastlandet. Det är ett exempel på vad man förväntar sig att Centerpartiet ska ta verklig strid för i regeringen.

Från norra Sveriges inland kräver vi krafttag för att vända flyttströmmarna – och här har Centerpartiet en rad förslag som måste aktualiseras. Del av vattenkraftens värdeskapning och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter är två viktiga redskap för att ge hela landet likvärdiga förutsättningar. För hela landsbygden är grundläggande service, omlokalisering av statliga jobb från 08-området till övriga landet och kraftfulla infrastruktursatsningar av grundläggande betydelse. Lägg till detta att vikten av att de gröna näringarna (jordbruk, vattenbruk, skogsbruk, bioenergiproduktion etc) ges goda förutsättningar är av högsta betydelse för landsbygden. På alla dessa områden är förväntningarna på Centerpartiet stora.

Jag hade också gärna sett att Annie tydligare i sitt tal skulle ha understrukit vikten av en massiv satsning på förnybar energi och hushållning för att avvecklingen av fossila bränslen och kärnkraft ska kunna påskyndas. Det hade också varit av stort värde om hon påpekat att Centerpartiet aktivt bidrog till att Sverige idag har kvar en egen valuta och inte sitter fast i eurokrisen som de länder gör som har skrotat de egna valutorna. Utan Centerpartiet på nej-sidan inför folkomröstningen 2003 är risken stor att vårt land hade varit en del av den krisande eurozonen idag. Fortsätt läsa