Demokratin under press i Polen

Krönika 1 från Polenbesök 3 – 7 oktober 2021
– Regeringen, med PiS (”Lag och rättvisa”) som ledande kraft, säger ungefär att ”vi är valda av folket och då kan vi göra vad vi vill”. De sätter upp egna regler som ignorerar den liberala demokratin, rättsstaten och fria, oberoende medier.

Den erfarne journalisten Maciej Stasinski talar klarspråk när vi träffar honom i Gazeta Wyborszas tidningshus i Warszawa. Läget är allvarligt och det vet han som tidningsman i hög grad.

Bild: Maciej Stasinski arbetar sedan länge på den stora liberala tidningen Gazeta Wyborsza i Warszawa. Han är samtidigt korrespondent i Polen för den spanska tidningen La Vanguardia.

Idag är Gazeta Wyborsza tillsammans med TVN de enda kvarvarande större fria medierna i Polen. Öppen och fri journalistik är grundläggande i en demokrati. Statlig TV och radio är emellertid numera rena propagandakanaler för det regerande partiet och nyligen lät man ett statligt oljebolag (!) köpa upp de flesta regionala tidningarna i landet.
Stasinski betecknar den egna tidningen som ”den viktigaste liberala tidningen mellan Elbe och Vladivostok” – och det är knappast en överdrift. Men den fria och undersökande journalistiken är satt under press. Fortsätt läsa

Viktigare val än många tror

(Krönika publicerad i Tidningen C 2/2014)Skärmavbild 2014-05-09 kl. 21.44.48

I folkomröstningen om EU 1994 var svenska folket delat. Det gällde också Centerpartiet även om en extrastämma sa ja till medlemskap. Själv var jag inför omröstningen chef för nej-sidans kansli. En majoritet av väljarna valde medlemskapet, ett resultat som även vi på den förlorande sidan respekterar.

Nio år senare var det åter dags för folkomröstning, nu om vi skulle skrota kronan för euron. Den här gången stod Centerpartiet på nej-sidan, vilket förmodligen hade avgörande betydelse för att Sverige idag har en egen valuta. Vi kan nu konstatera att det har varit en stor fördel att ha kronan kvar. Under de senaste årens kris har euron mer splittrat än enat Europa. Fortsätt läsa

Glädjande nej till uranbolag

Det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals (CPM) vill bryta uran mitt i jordbruksbygden i Oviken. Skulle bolaget få som det vill skulle ett enormt dagbrott bli konsekvensen alldeles i närheten av Storsjön, som är dricksvattentäkt för hela centrala Jämtland. Det vore förstås vanvett att bryta ”dödens sten” (som indianerna säger) i denna gamla kulturbygd.

CPM struntar i att kommunen säger nej till uranbrytning, att länstyrelsen har uttalat att ingen uranbrytning ska förekomma i Jämtlands län – och att det finns ett starkt motstånd bland lokalbefolkningen. På sistone har företaget dock kunnat glädja sig över stöd från några folkpartister.

Jag blir glad över att Förvaltningsdomstolen i Härnösand nu följer Jordbruksverket och länsstyrelsen och avslår CPM:s ansökan om att få köpa en jordbruksfastighet mitt i området. Det kanadensiska bolagets uranjakt skapar oro i bygden och det borde vara hög tid att man tar reson och inser att det inte blir någon uranbrytning varken i Oviken eller någon annanstans i Jämtland.

Att det är uran CPM i första hand är ute efter råder ingen tvekan om. På samma sätt är det med de andra internationella prospekteringsbolagen som härjar i Jämtland, Mawson och Aura Energy. För att få stopp för deras uranjakt bör lagstiftningen skärpas så att denna verksamhet kan stoppas redan på prospekeringsstadiet. Skulle brytning av uran bli aktuell har kommunerna ett oinskränkt veto – och då bör man kunna sätta stopp redan tidigare när det inte råder någon tvekan om att det är brytning som är målsättningen.

Thorbjörn Fälldin och andra stora bondepolitiker

Just nu är jag i Jönköpings län och föreläser om Thorbjörn Fälldin och andra stora svenska bondepolitiker. Igår kväll talade jag i Ingarps missionskyrka och i kväll har jag framträtt i Österängskyrkan i Jönköping.

Det känns mycket stimulerande att få lyfta fram en stark politiker som Thorbjörn Fälldin. Förra året var jag redaktör för En bok till Thorbjörn, en vänbok med anledning av den förre statsministerns 80-årsdag. Där skriver bland andra Karin Söder, Anders Ljunggren, Allan Pettersson, Birgitta Hambraeus och jag själv om Thorbjörns insatser. Decentralisering, kärnkraftsmotstånd, miljöansvar, opinionsbildning och nordiskt samarbete är bara några av nyckelorden.

Jag fick ett mycket positivt gensvar vid kvällens föreläsning. Det är mycket värdefullt att känna centerhistorien för att kunna möta framtiden på ett bra sätt. Nästa år fyller Centerpartiet 100 år och då hoppas jag att de gröna ideologiska och organisatoriska rötterna lyfts fram.

Bilden: Jag och prästen Ingvar Briland flankerar en av fotografen Kai Rehns bilder på Thorbjörn Fälldin, denna gång på simtur.

En stark röst för Jämtlands län

Nu har centermedlemmarna i Jämtlands län fått listorna över vilka som kandiderar till riksdagen och landstinget. Varje medlem i centerorganisationerna har det ansvarsfulla uppdraget att rangordna tio kandidater som de vill placera på Centerpartiets listor inför nästa års val. Jag hoppas att många deltar i omröstningen så att de listor som ska fastställas på höststämman den 21 november kommer att vara väl förankrade i rörelsen.

Jag har blivit nominerad och kandiderar till riksdagen. Erfarenheterna från mandatperioden 2002 – 2006 kommer väl till pass om jag skulle få nytt förtroende att sitta i parlamentet. Jag kan gå in i arbetet med full kraft redan från start.

Jag känner att jag har mycket kvar att ge i politiken och kan bli en stark röst för Jämtlands län i Sveriges riksdag under nästa mandatperiod. Om medlemmarna ger mig förtroende är jag beredd att arbeta hårt i den kommande valrörelsen. Det starka stödet från Jämtlands län i valet till Europaparlamentet tidigare i år ger mig också ny inspiration.

Om jag åter får företräda Jämtlands län i parlamentet kommer jag att arbeta hårt för att ge alla delar av Sverige goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det gäller att ge företag och kommuner över hela landet goda förutsättningar och samtidigt bekämpa den regionala och sociala klyvning som hotar så snart centralister och koncentrationsivrare får arbeta ostört. Den gamla CUF-parollen Gemenskap där alla behövs är grunden för mitt politiska arbete – mellan människor lika väl som mellan regioner. Fortsätt läsa

Jag kandiderar till riksdagen!

Inom kort kommer medlemmarna i Jämtlands läns centerorganisationer att få ta ställning till vilka kandidater de vill placera på riksdagslistan inför valet nästa år. Jag har efter moget övervägande beslutat att kandidera.

Mellan 2002 och 2006 representerade jag länet i Sveriges riksdag. Det var ett mycket stimulerande uppdrag och jag känner att jag har mer kvar att ge i rikspolitiken. Att jag fick ett starkt stöd i valet till Europaparlamentet i juni, särskilt här i Jämtlands län, stimulerar också till en ny satsning.

Jag vill vara en stark röst för Jämtlands län i politiken. Ett glesbefolkat men vidsträckt län som vårt behöver tydliga röster i parlamentet.

I riksdagen kommer jag att driva en tydlig grön och decentralistisk politik. Sverige behöver ett offensivt Centerparti som arbetar för alla delar av vårt land, för en levande landsbygd och miljövänliga städer, även på 2000-talet.

Det gäller att föra en politik som ger alla delar av Sverige likvärdiga konkurrensförutsättningar. På detta område har vi mycket att lära av våra grannar i väster. Fortsätt läsa