Om Håkan

Född 1950 i Skärstad, Jönköpings län
Därefter bosatt i:
Stockholm 1970 – 1986
Hudiksvall 1986 – 1988
Krokom 1988 –

Gift sedan 1982 med Maria Söderberg
Tre barn:
Kalle, född 1982
Kristin, född 1985
Martin, född 1989

Värnplikt:
Försvarets Radioanstalt, FRA 1970 – 1971

Utbildning:
Folkskola, Skärstad 1957 – 1963
Realskola, Gränna  1963 – 1967
Gymnasium, Huskvarna 1967 – 1970
Universitetsstudier (ryska och historia), Stockholms Universitet 1971 – 1972
Journalisthögskolan i Stockholm 1972 – 1974
Öststatskunskap (oavslutade studier), Uppsala universitet 1976

Arbetsmarknadserfarenheter:
Redaktör, Politisk tidskrift   1973 – 1974
Redaktör, Ung Center  1974 – 1977
Generalsekreterare, Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd 1977 – 1980
Reporter, Nyhetsspegeln Stockholmaren 1980-1981
Förbundssekreterare, Centerns Ungdomsförbund 1981 – 1984
Informatör, Postens frimärksavdelning, PFA   1984 – 1986
Chefredaktör, Hudiksvalls Tidning  1986 – 1988
Politisk chefredaktör, Östersunds-Posten 1988 – 2002
(Kanslichef, nej-sidan i folkomröstningen om EU 1994)
Riksdagsledamot för Jämtlands län 2002 – 2006, riksdagsersättare 2006 – 2018
PR-konsult vid Begriplig PR i Åre/Östersund 2007 – 2008
Särskild utredare för Jordbruksdepartementet 2007 – 2009
(a/ Fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen med Finland om Torneälven, b/ Vattenbruksutredningen, som resulterade i Det växande vattenbrukslandet, SOU 2009:26)

Engagerad i interregprojektet Nyheter och information Över Gränsen 2008-2014

Utredare, Åsbygdens Naturbruksgymnasium 2009

Nationell Vattensamordnare, Miljödepartementet 2010 – 2012

Utredare, Jaktlagsutredningen, Landsbygdsdepartementet 2013 – 2015

Förtroendeuppdrag:
Ordförande, Huskvarna Centerklubb 1967 – 1969
Vice ordförande Stockholms Centerungdom 1971 – 1974
Styrelseledamot, Stockholmscentern 1973 – 1974
Ordförande Västerleds centeravdelning 1975 – 1978
Landstingsledamot, Stockholms läns landsting 1976 – 1985
Styrelseledamot Rödön – Näskotts Centeravdelning 1990 –
Styrelseledamot Krokoms centerkrets 2002 – 2018

Ordförande Krokoms centerkrets 2010 – 2018
Ledamot, Krokoms kommunfullmäktige 2010-2018, ersättare 2018-
Ordförande, nätverket Nytt Europa 2003 – (vilande)
Riksdagsledamot för Jämtlands län 2002 – 2006

Riksdagsersättare för Jämtlands län 2006 – 2018
Ersättare, riksbanksfullmäktige 2006 – 2014

Ledamot, regionfullmäktige region Jämtland Härjedalen 2018 -2022

Kandidat, Europaparlamentsvalet 1995 och 2009 (näst mest kryssad centerkandidat)

Ledamot i styrelsen för Jämtland/Härjedalens idrottsförbund 2008 – 2010
Ersättare Heimbygda, Jämtlands läns hembygdsförbund 2008 – 2010

Ordförande Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) 2010 – 2013

Styrelseledamot FSV 2013 –

Föreningen Norden, Östersund/Jämtland  styrelseledamot 2021 –  (ordförande 2022 – )