Visst bör Sverige bjuda igen!

Sverige tillhör världens främstSkärmavbild 2012-08-13 kl. 09.40.33a vinteridrottsnationer men har aldrig arrangerat olympiska vinterspel. Det är en brist. Flera ansökningar utan framgång har gjorts. Själv minns jag särskilt besvikelsen när norska Lillehammer fick arrangörskapet 1994 framför Östersund/Åre.

Jag har varit kritisk till att SOK har beslutat satsa på Stockholm som huvudort för olympiska vinterspel. För främst längdåkning och skidskytte är detta såväl anläggningsmässigt som klimatmässigt tveksamt. Ett attraktivt alternativ, som jag gärna skulle se, är ett svensk-norskt arrangemang med Östersund, Åre och Trondheim som huvudorter. Förutsättningarna här är sannolikt bäst i världen, men förutsätter att konkurrenterna Sverige och Norge samverkar – och där är vi inte ännu.

Nyligen förordade Internationella Olympiska Kommittén (IOK) Sverige som ett av tre kandidatländer för vinterspelen 2026. Många bedömare ser Sverige som favorit, eftersom vi redan har många lämpliga anläggningar och aldrig har arrangerat vinter-OS. Fortsätt läsa

Dags börja planera för OS-kampanj!

Igår beslutade Internationella Olympiska Kommittén (IOC) att vinter-OS 2018 ska gå i Pyeongchang. Det är tredje gången den sydkoreanska staden söker, konceptet har förbättrats, och det är bara att gratulera till att man nu har lyckats. Trägen vinner!

Att vinterspelen 2018 kommer att gå i Asien förbättrar samtidigt  möjligheterna för Östersund/Åre att söka spelen 2022. Spelen år 2022 kommer sannolikt att genomföras i Europa. Jag hoppas att förberedelserna påbörjas snarast och att det går att samla en stark nationell samling bakom en OS-kandidatur. Det är viktigt att såväl regering och riksdag, idrottsrörelsen som näringslivet ställer upp för att göra detta möjligt.

Personligen skulle jag helst se en gemensam OS-satsning från Jämtland och Tröndelag, uppbackad av såväl Sverige som Norge. Det är ingen tvekan om att förutsättningarna är ypperliga för ”the best olympic games ever” i vår gemensamma region, Nordens Gröna Bälte. Många av de nödvändiga anläggningarna håller redan OS-standard, alpint i Åre, skidskytte i Östersund och längdåkning/backhoppning i Trondheim. Här finns idrottsmässigt och klimatmässigt mycket goda förutsättningar. Ett gemensamt jämt-trönderskt OS skulle dessutom binda samman regionen på ett mycket positivt sätt.

Ett gränsöverskridande OS kräver dock förändringar i IOC:s stadgar, vilka idag inte medger olympiska spel i mer än ett land. Jag tycker att tiden borde vara mogen för en sådan förändring av regelverket, men det verkar trögt. Därför är det viktigt att förberedelserna för en svensk OS-ansökan för spel i Östersund/Åre om elva år snarast påbörjas, samtidigt som förutsättningarna för en ändring av reglerna undersöks när det gäller gränsöverskridande spel.

Hursomhelst skulle ett vinter-OS i våra bygder 2022 innebära ett fantastiskt lyft för hela regionen. Förutom en stor idrottsupplevelse skulle en OS-satsning innebära stora investeringar i kommunikationer och annan infrastruktur. Möjligheter som vi måste arbeta aktivt och positivt för att förverkliga. Med en stark nationell uppbackning är möjligheterna för bättre än kanske någonsin.

Sociala medier viktiga – men inte allt…

iPadSociala medier som bloggar, Facebook och Twitter är i ropet, men det är samtidigt lätt att överskatta deras betydelse. Själv uppdaterar jag den här bloggen så gott som dagligen – och dessutom har jag en kampanjsida, www.kryssahakan.se. Facebook är jag förhållandevis aktiv på med ungefär 1000 ”vänner”.

Östersunds-Posten har idag ett reportage om politiker som använder sig av sociala medier. Tidningen har bland annat talat med socialdemokraten Katarina Nyberg Finn och med mig. Jag understryker att jag ser de sociala medierna som ett komplement till traditionellt politiskt arbete. Det finns förstås inget som överträffar direktkontakt med väljarna, men kan man nå fler genom olika kanaler på nätet är detta naturligtvis positivt.

Det blir spännande att se hur viktiga de sociala medierna kommer att visa sig vara när valrörelsen analyseras. Du är välkommen att hålla kontakt med mig och följa mitt politiska arbete via nätet.

Viktig diskussion i residensets trädgård

residens2Det händer mycket under den pågående Yranveckan i Östersund. Intressanta diskussioner kan exempelvis inträffa i Länsresidensets trädgård. Så också idag.

De två journalisterna och författarna Jens Ganman och Kjell Albin Abrahamson drabbade denna eftermiddag samman under ledning av ÖP:s chefredaktör Hans Lindeberg. En ganska stor publik hade sökt sig till trädgården.

Kjell Albin hade starkt kritiska synpunkter på Jens sätt att använda anonyma obekräftade källor i sin bok om finansmannen Maths O Sundqvist, Kungen av Jämtland. Jens tyckte å sin sida att Kjell Albin använde liknande metoder i sin bok om Alsenchauffören, Den harmynte humoristen. Ska det finnas gränser för meddelarfriheten? var frågan som ställdes. Diskussionen är naturligtvis viktig i en demokrati. Debattörerna i residensets trädgård var inte överens om särskilt mycket. ÖP-TV var på plats och ger en bra sammanfattning av diskussionen. LT skriver också i dagens tidning. Fortsätt läsa

Marcus kommenterar från Visbys horisont

MarcusPNya, fräscha ledarskribenter är inte särskilt frekventa. Lagom inför årets Almedalsvecka har Gotlänningen i Visby emellertid begåvats med en ny intressant kommentator. Det är Marcus Persson från Börtnan och Uppsala.

En jämte som kommenterar på Gotland är en bra tanke. Jämtland och Gotland är regioner med stark egen identitet. Jag tror att Marcus, med sin bakgrund från en liten ort i södra Jämtland kan se Gotlands situation på ett utmärkt sätt. Det blir hursomhelst intressant att följa hans kommentarer i den gotländska avisan.

Jag känner Marcus väl. Han sökte kontakt med centerrörelsen genom att höra av sig till mig och inför valet till Europaparlamentet förra året var han en av mina närmaste medarbetare. Mycket tack vare Marcus arbete fick jag ett bra stöd inte minst bland studenter i Uppsala, men också på andra håll i landet.

Lycka till i ledarskribentens roll, Marcus. I veckan kommer jag att besöka Gotland och med stort intresse läsa dina kommentarer från vad som händer och sker under den intensiva Almedalsveckan.

Klokt om information på tvärs

Sedan länge arbetar jag för närmare öst- västsamarbete i Mittskandinavien. Särskilt ett närmare samarbete mellan Jämtlands län och Tröndelag har en stor framtidspotential.

Information- och nyhetsförmedling över gränsen har stor betydelse för att samarbetet ska kunna utvecklas. Därför arbetar jag för närvarande i ett mindre interregprojekt för att skapa kontakter och samverkan mellan medieföretagen i den gemensamma regionen, Nordens Gröna Bälte.

Nyligen för företrädare för de ledande medieföretagen samlade på Stiklestad i Nord-Tröndelag för att diskutera förutsättningarna för ett utveckla kontakterna. Seminariet ingår i interregprojektet.

Kjell Carnbro, chefredaktör på Sundsvalls Tidning, deltog i seminariet och har skrivit en trevlig krönika utifrån diskussionerna vid seminariet på Stiklestad. Jag hoppas att vi får många intressanta artiklar om vad som händer på andra sidan gränsen i Nordens Gröna Bälte.