Klokt om information på tvärs

Sedan länge arbetar jag för närmare öst- västsamarbete i Mittskandinavien. Särskilt ett närmare samarbete mellan Jämtlands län och Tröndelag har en stor framtidspotential.

Information- och nyhetsförmedling över gränsen har stor betydelse för att samarbetet ska kunna utvecklas. Därför arbetar jag för närvarande i ett mindre interregprojekt för att skapa kontakter och samverkan mellan medieföretagen i den gemensamma regionen, Nordens Gröna Bälte.

Nyligen för företrädare för de ledande medieföretagen samlade på Stiklestad i Nord-Tröndelag för att diskutera förutsättningarna för ett utveckla kontakterna. Seminariet ingår i interregprojektet.

Kjell Carnbro, chefredaktör på Sundsvalls Tidning, deltog i seminariet och har skrivit en trevlig krönika utifrån diskussionerna vid seminariet på Stiklestad. Jag hoppas att vi får många intressanta artiklar om vad som händer på andra sidan gränsen i Nordens Gröna Bälte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *