Glad över beröm

Håkan Larsson 1 färg 100 DPIDet är inte så ofta man får beröm från riksdagens talarstol. I förra veckan hände dock detta. I riksdagsdebatten om fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen med Finland sa Claes Västerteg bland annat följande:

Herr talman! Det är kanske inte så ofta man lyfter fram en enskild person i ett sådant arbete. Jag skulle vilja lyfta fram den före detta riksdagsledamoten Håkan Larsson som spelat en väldigt viktig roll i arbetet för att nå fram till överenskommelsen. Han ska hedras för det arbete som han har lagt ned. Jag är inte säker på att vi hade varit där vi är i dag om inte han hade haft den goda kunskapen att driva förhandlingarna vidare.

Folkpartiets Lars Tysklind gav mig också ett positivt omdöme i debatten. Jag är också övertygad om att jag gjorde en god insats när det gäller att få de olika grupperna längs Torneälven på talefot med varandra. Riksdagen har fattat beslut om den nya fiskestadgan och jag hoppas att människorna längs Torneälven ger sitt stöd.

Självfallet blir man glad när det man har gjort uppskattas av uppdragsgivarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *