Inspiration över gränsen

Länstidningen 4/9 2018.
Nyligen besökte vi, några centerpartister från Krokom, våra partivänner i grannkommunen Lierne. Ännu en gång blev vi inspirerade av vad som händer i den lilla fjällkommunen på andra sidan gränsen. Här finns massor av lärdomar att hämta.

I Livertens restaurang i kommunhuset i Nordli fick vi ta del av hur företagsamheten växer i kommunen. Vi fick en engagerad genomgång om allt som händer av projektledaren i Lierne utvikling, varefter två av företagen, Li-vilt och Liverten, presenterade sig. Klart är att lokal, ”kortreist”, mat är en snabbt växande näring i denna fjällbygd.

Sedan tidigare har jag följt bageriet i Sörli. Numera drivs det av Baxt och producerar för fullt. En stor del av den norska marknaden förses med ”lefser” och ”klenning” från fabriken på fjället. Den stora landbaserade rödingodlingen Blafjell strax bredvid har också börjat leverera sina högkvalitativa fiskprodukter.

När man passerar gränsen till Lierne kan man konstatera att här byggs nya fina villor samtidigt som det är omöjligt att få låna pengar från banken för att bygga nytt på den svenska sidan. Här finns moderna skolor och äldreboenden, en modern sporthall och ett levande fjälljordbruk. Framtidstron är stark. I en ledare i Trönder-Avisa betecknades Lierne som ”suksessbygda” – och det är inte svårt att instämma i.

Hur kan det då detta komma sig? Självfallet har eldsjälar och ett jäklaranamma stor betydelse. Men det är den norska distriktspolitiken som ger förutsättningarna. Arbetsgivaravgifterna är låga i Lierne, endast 5,1 procent. De geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna syftar till att ge likvärdiga förutsättningar i hela landet – och fungerar verkligen. Det ska vara möjligt att driva företag både i en glest befolkad fjällkommun som i det tätbefolkade området runt Oslo.

Lierne får också del av vattenkraftens värden, vilket ger kommunen resurser för att investera och erbjuda en bra samhällsservice.

Det är fullt möjligt att överföra dessa kraftfulla verktyg för att ta hela landet i bruk även i Sverige. En geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna och en regionalisering av beskattningen av naturresurserna, i ett första steg vattenkraft och vindkraft, kan införas så snart som den politiska viljan infinner sig.

Låt oss lära av Lierne. Samma förutsättningar på den svenska sidan skulle ge ett verkligt lyft för bygder som Hotagen och Frostviken, som gränsar till den lilla norska kommunen. Det är med andra ord dags att på allvar inspireras och i praktiken lära av norsk distriktspolitik!

Håkan Larsson, Rödön

Kandidat till regionfullmäktige (c)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Ömsom vin, ömsom vatten

Min gamle kombattant på ledarsidorna i Jämtland, Peter Swedenmark, har gjort comeback som ledarskribent i Länstidningens e-tidning, som ges ut på söndagar. Som alltid är det intressant att ta del av Peters texter.

Dagens alster från Peter handlar om Centerpartiet under rubriken ”Från succé till fiasko”. I ledaren hävdar han att Centerpartiet i länet gjorde ett succéval 2006, medan förra årets val skulle ha varit ett kapitalt fiasko. Han har delvis rätt, delvis fel.

Jag håller med om att Centerpartiet i länet har all anledning att fundera över varför väljarnas stöd är så mycket lägre i riksdagsvalet än i kommunvalet. Delvis även i regionvalet. Här finns det skäl att noga analysera och dra slutsatser. Ett sådant arbete pågår också i centerdistriktet. Det är oerhört viktigt att stödet vänds uppåt i nästa val till riksdagen för att Centerpartiet ska vara representerat bland länets riksdagsledamöter även framöver.

När det gäller kommunvalen är det emellertid ömsom vin, ömsom vatten och inte det fiasko Peter Swedenmark vill hävda. Vi har nog alla våra problem och möjligheter. Det gäller även det Peter närstående socialdemokratiska partiet. Fortsätt läsa

Finansmarknadsministern på Krokomsbesök

 

På måndagen fick Krokoms kommun celebert ministerbesök. Finansmarknadsminister Peter Norman kom tillsammans med sex av sina medarbetare på besök i den jämtländska verkligheten. I delegationen bland andra statssekreterare Erik Thedéen, som anses ha stort inflytande i regeringskansliet. Jag fick möjlighet att vara med vid besöket för att informera om vikten av att Sverige bör införa ett system för att ge berörda kommuner/regioner en rättmätig del av de värden som vattenkraften generar. Fortsätt läsa

Centerhistoria 29: Arbete för jämlikhet mellan landsdelar och grupper

Efter ”partireformationen” i slutet av 1950-talet arbetade Centerpartiet aktivt för minskade klyftor mellan landsdelar och grupper i samhället. Decentralisering och fördjupad demokrati var centrala begrepp i centerpolitiken – som fick allt starkare stöd från väljarna, såväl i traditionella kärnområden på landsbygden som i storstadsområdena. Vid valet 1973 gav 25,1 procent av väljarna sitt stöd till Centerpartiet, som nu var ett av huvudalternativen i svensk politik.

Denna text bygger på en text som jag skrev till Centerpartiets jubileumsbok 100 år av handlingskraft, 2010.

Under 1960-talet ökade centraliseringenav det svenska samhället, en utveckling som förstärktes av den politik den socialdemokratiska regeringen förde. Denna utveckling utmanades allt mer av Centerpartiet. Decentralisering ställdes mot centralisering.

Redan kring 1960 drev Centerpartiet en mer aktiv och genomtänkt lokaliseringspolitik. I en partimotion från 1964 förklarade partiet att målsättningen är att skapa och upprätthålla ett nät av livskraftiga tätorter över hela landet. Fortsätt läsa

Djurskyddet ligger fast

Nyligen antog kommunfullmäktige en ny måltidspolicy för Krokoms kommun. Sverigedemokraternas representant har hävdat att detta skulle innebära att vi tummar på djurskyddet. Så är det inte. Slakt utan bedövning är förbjudet i Sverige. Jag har tidigare, tillsammans med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, i ett inlägg i Aftonbladet slagit fast att religion inte kan rättfärdiga djurplågeri, Nej till all slakt utan bedövning. Jordbruksverket understryker också detta i sin instruktion.

I en insändare i Länstidningen har jag bemött Karlssons påståenden:

Kommunfullmäktige i Krokom antog vid sitt senaste möte en ny måltidspolicy för den mat kommunen serverar inom förskola, skola och äldreomsorg. Där står bland annat följande:

”För matgästen ska måltiden kännas lustfylld och trevlig. Individuella behov utifrån medicinska, etiska, kulturella och religiösa skäl ska tillgodoses i möjligaste mån.”

Denna formulering försöker Sverigedemokraternas Ronny Karlsson utnyttja politiskt genom att på sin hemsida påstå att övriga partier skulle acceptera brutal slakt utan bedövning. Karlsson insinuerar att alla andra ledamöter i fullmäktige skulle säga ja till att servera halalkött från djur som slaktats på ett brutalt sätt, att vi skulle göra ”avkall på djurskyddet”. Så är det självfallet inte. Det är tråkigt med politiska företrädare som förvränger vad som faktiskt har beslutats. Fortsätt läsa

Självplågeri i gränslandet?

Roger Rein är en klok man i Nord-Tröndelag. Han är på väg att lämna tjänsten som informationschef i fylkeskommunen för att bli chefredaktör för Levanger-Avisa. Jag samarbetar med honom i arbetet för att förbättra nyhetsförmedlingen över gränsen.

Roger är starkt engagerad i utvecklingen i gränstrakterna mellan Jämtland och Tröndelag. Han sitter i ledningsgruppen för Mitt-Skandinaviskt regionprojekt, där Lierne och Röyrvik samarbetar med Krokom och Strömsund. Det handlar om ett stort interregprojekt för att utveckla gränsområdet och undanröja gränshinder. Projektet går bra. Idag är arbetslösheten låg och det finns en växande efterfrågan på arbetskraft. Ett problem är dock bristen på bostäder-

Nu menar Roger Rein i en krönika i Namdalsavisa att det är ”självplågeri” att sätta som överordnat mål att invånarantalet ska öka. Lyckas man inte med det riskerar satsningarna att uppfattas som misslyckade. Bättre då att satsa på att skapa livskraftiga och bärkraftiga samhällen. Då kan en stabilisering och kanske så småningom en ökande befolkning komma som en extrabonus.

Nog tål Rogers funderingar att diskuteras. Det viktiga är fungerande och livskraftiga samhällen. Lyckas man med det kommer fler att vilja flytta dit och befolkningsökningen kan komma som ett resultat av detta. Det finns en god livsmiljö och gott om plats för fler i dessa bygder.

Historien behövs som grund för framtiden

NäldenValrörelsen rullar vidare med all större intensitet. Denna kväll stod Näldens bygdegård på programmet.

I Krokomscentern genomför vi en serie möten, där vi utgår från centerrörelsens gröna rötter för att kunna se framåt. Först visar vi partiets jubileumsfilm En härlig tid – och därefter diskuterar vi framtidsfrågorna.

I Nälden fanns veteranerna Nils G Åsling och Erik Arthur Egervärn på plats. Nils och EA gav sin syn både på historien och framtiden. Stor enighet rådde om Centerpartiets viktiga roll i svensk politik. Likaväl som tidigare under det senaste seklet behöver Sverige ett parti som tar hänsyn till de ekologiska gränserna och som vill utveckla landsbygden och hela landet. Centerpartiet är svaret även i vår tid.

Diskussionen blev mycket givande. Alla var överens om hur viktigt det är att Centerpartiet kan hålla ställningarna och helst stärka sin position. Valrörelsespurten blir viktig och avgörande.

Bilden från vänster: Erik Arthur Egervärn, Nils G Åsling och Rita Bertenstam. Närmast kameran Maria Söderberg.

Intressant i Arvidsjaur

Under senare tid har Socialdemokraterna ansträngt sig för att svartmåla Centerpartiet. Ett vanligt påstående från socialdemokratiskt håll är att Centerpartiet numera skulle styras från Stureplan. Det är både falskt och överdrivet även om jag gärna vill se en ännu tydligare decentralistisk profil på mitt parti.

Intressant i sammanhanget är att ett femtontal socialdemokratiska medlemmar i Arvidsjaur byter partimedlemskap till Centerpartiet – och Arvidsjaur ligger långt från Stureplan. Verkligheten är en annan än propagandan från Sveavägen 68 i Stockholm. Det vet man i Arvidsjaur.