Självplågeri i gränslandet?

Roger Rein är en klok man i Nord-Tröndelag. Han är på väg att lämna tjänsten som informationschef i fylkeskommunen för att bli chefredaktör för Levanger-Avisa. Jag samarbetar med honom i arbetet för att förbättra nyhetsförmedlingen över gränsen.

Roger är starkt engagerad i utvecklingen i gränstrakterna mellan Jämtland och Tröndelag. Han sitter i ledningsgruppen för Mitt-Skandinaviskt regionprojekt, där Lierne och Röyrvik samarbetar med Krokom och Strömsund. Det handlar om ett stort interregprojekt för att utveckla gränsområdet och undanröja gränshinder. Projektet går bra. Idag är arbetslösheten låg och det finns en växande efterfrågan på arbetskraft. Ett problem är dock bristen på bostäder-

Nu menar Roger Rein i en krönika i Namdalsavisa att det är ”självplågeri” att sätta som överordnat mål att invånarantalet ska öka. Lyckas man inte med det riskerar satsningarna att uppfattas som misslyckade. Bättre då att satsa på att skapa livskraftiga och bärkraftiga samhällen. Då kan en stabilisering och kanske så småningom en ökande befolkning komma som en extrabonus.

Nog tål Rogers funderingar att diskuteras. Det viktiga är fungerande och livskraftiga samhällen. Lyckas man med det kommer fler att vilja flytta dit och befolkningsökningen kan komma som ett resultat av detta. Det finns en god livsmiljö och gott om plats för fler i dessa bygder.

0 svar på ”Självplågeri i gränslandet?

 1. Jag utgår från att Du läst Kristina Mattssons nya bok
  Landet bortom….
  Om inte; gör det och rekommendera den till alla som utvärderar centerns resultat i de senaste valen,
  tycker Gunnar Andersson, ”hemma” strax utanför Flen mitt i Sörmland

 2. Gunnar! Du har rätt i att Kristina Mattssons bok är viktig. Jag vill gärna rekommendera alla att läsa Landet bortom – även om jag tycker att Mattsson är väl pessimistisk. Det finns hopp även för de glesare delarna av landet – men ska flyttströmmarna vända krävs det kraftfulla politiska åtgärder.

 3. Håkan
  Ett första steg kunde vara att media och folkvalda ägnar någon uppmärksamhet åt det faktum att i Götaland och Svealand är det sedan 1980, dvs bara några få år efter Fäldin-regeringens tillträde, det vanligaste att landsbygdsbefolkningen ökar! Det bor ca 1,5 miljoner på landsbygden och var 3000 fler 2005 än 25 år tidigare. I delar av Norrland har samma sak inträffat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *