Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hög tid att diskutera hur vi vill samarbeta i Norden och Europa

Bilden: Intressanta böcker att läsa inför valet till Europaparlamentet

Snart är det val igen. Skärmavbild 2018-10-04 kl. 10.34.49Den 26 maj nästa år ska vi välja våra svenska representanter till Europaparlamentet. Diskussionen om hur vi vill samarbeta med omvärlden, med våra nordiska grannar och i EU lyser emellertid i stort sett med sin frånvaro. Medierna och partierna förefaller närmast ointresserade av en bred folklig debatt. Resultatet blir att Sverige närmast viljelöst följer med i utvecklingen mot ett Europas förenta stater. Så kan det inte få fortsätta.

Jag beklagar fortfarande att de nordiska länderna spelades ut mot varandra 1994. Regeringarna valde då att först låta Finland, där stödet för EU-inträde var störst, folkomrösta först, därefter Sverige och till sist Norge. Hade folkomröstningarna hållits samtidigt är jag övertygad om att även en majoritet av svenskarna hade valt att säga nej till medlemskap i Unionen.

Mitt och många andras alternativ för 24 år sedan, 1994, var ett starkt Norden som kunde samarbeta med EU utan att vara en del av Unionen. Nu splittrade i stället EU de nordiska länderna eftersom man valde olika relationer till Bryssel. Jag är fortfarande övertygad om att ett starkt Norden utanför EU även idag skulle ha spelat en viktig roll i Europa och globalt. Tillsammans skulle de nordiska länderna spela en långt större roll internationellt än var för sig. Läs mer

Polens gröna centerparti vill samarbeta

Bilden: PSL-ordföranden Wladyslaw Kosiniak-Kamysh och förre jordbruksministern Marek Sawicki fördjupar sig i ”Grön Politik för Det Goda Livet”.

Under några dagar har jagskarmavbild-2016-10-22-kl-16-25-01 besökt vårt grannland söder om Östersjön, Polen. Viktigast var besöket i sejmen, där vi träffade ledningen för PSL, Polens gröna centerparti. För övrigt världens äldsta parti med agrardemokratiska rötter. Partiet, som bildades 1895, började med gröna fanor och lanserade fyrklövern som symbol. Tyvärr är många av centerpartisterna i vårt land omedvetna om detta, kunskapen om det egna partiets historia är inte särskilt utbredd.

PSL vårdar sin historia på ett helt annat sätt. Wincenty Witos och Stanislaw Mikolajczyk är de viktigaste personerna i historieskrivningen, och de på goda grunder. Witos var premiärminister två gånger under 1920-talet, bland annat då Röda Armén stoppades på väg västerut, ”Undret vid Wisla”. Han var också en av grundarna till ”Gröna Internationalen”, där de agrardemokratiska partierna samarbetade under mellankrigstiden. Mikolajczyk gjorde heroiska insatser i kampen för demokrati mot det kommunistiska maktövertagandet under åren 1945-47. Därefter arbetade han i exil för demokrati. Jag tror att hans arbete medverkade till att de gröna idéerna överlevde kommunismen i Polen. Hans bok ”Det skändade Polen, Sovjets erövringsmetoder” är mycket läsvärd för alla som vill veta vad som hände efter andra världskrigets slut.
Inom CUF och centerrörelsen i stort hade vi stort utbyte med först landsbygdsungdomsförbundet ZMW under 1980-talet och därefter med PSL in på 2000-talet.
Nu träffade jag PSL nye ordförande Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en 35-årig läkare från Krakow, som var minister i den tidigare regeringen. Det var en mycket trevlig bekantskap. Med vid mötet var också Marek Sawicki, som var jordbruksminister i den tidigare regeringen. Nu kämpar de för att återta förlorad mark i nästa parlamentsval. Regeringspartiet PIS (”Lag och Rättvisa”), som har egen majoritet i sejmen, är den stora motståndaren. Mer om detta senare.

Läs mer

Utmana Stockholmsfixeringen!

Hakan.Larsson.ute-500pxLT-debatt 4/9 2014

Kanske har ÖP:s politiske redaktör Marcus Persson startat en av de viktigaste debatterna för framtiden. Han har utmanat medieeliten i Stockholms innerstad genom att framföra en ödmjuk begäran om bättre nyhetsbevakning av hela landet. Han avfärdas då i affekt av Aftonbladets Fredrik Virtanen, som kallar Marcus ”torped”, varefter DN:s Johan Croneman betecknar honom som en ”nybitter” politisk redaktör som ”flytt tillbaka till vischan”.

Uppenbarligen klarar inte Virtanen, Croneman och det medieetablissemang de tillhör en diskussion om hur nyhetsförmedlingen i landet faktiskt ser ut. I den bubbla de befinner sig ser de inte att riksmedias bevakning av vad som händer  i hög grad är koncentrerad till en mindre del av landet, Stockholms innerstad. Andra regioner får vanligen nöja sig med en och annan exotisk utflykt från centralredaktionen. Läs mer

Spännande tider väntar

Almedalen är ett fantastiskt Skärmavbild 2014-07-04 kl. 18.09.34arrangemang. Ingen annanstans än denna vecka i Visby kan man utan kostnad ta del av många av de främsta och mest lysande föredragshållarna inom de mest skilda områden. Det svåra är att välja vilka seminarier och debatter man ska besöka. Men det är ett positivt problem.

Själv har jag exempelvis fått ut mycket av Tomas Kåbergers mycket kunniga och intierade redovisning om vad som händer i Japan efter Fukushimakatastrofen. Detta vid ett av Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapens seminarier. Ett annat viktigt arrangemang för mig, som jaktlagsutredare, var naturligtvis Svenska Jägareförbundets debatt mellan riksdagspartierna om jaktfrågorna.

Läs mer

Del av vattenkraftens värden till berörda regioner!

För 15 år sedan, 1999, tog granboforsencenterpartisten Per Söderberg i Östersund och socialdemokraten Hans Lundqvist i Ragunda initiativet till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV). Sedan dess kämpar vattenkraftskommunerna i skogslänen över partigränserna för att en rättmätig del av de stora värden som det strömmande vattnet genererar ska stanna i de kommuner/regioner som släppt till sina forsar för landets elförsörjning.

Att knappast något av de värden vattenkraften genererar stannar lokalt är absurt, bygdemedlen uppgår i hela landet bara till ungefär 110 miljoner kronor per år. Samtidigt tog statskassan 2013 in hela 5,4 miljarder kronor (5 400 000 000) i fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar, en kraftig höjning jämfört med året innan (3,7 miljarder kronor). Från Jämtlands län gick förra året över en miljard kronor från vattenkraften till staten i fastighetsskatt. Enbart Ragunda, med nio stora vattenkraftverk i Indalsälven, bidrog med över en halv miljard kronor. Även Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalen levererade ett hundra miljoner kronor eller mer till Anders Borg – och så fortsätter det även i år. Läs mer

Låt OS-drömmen leva vidare!

Det blir ingen ansökan om Skärmavbild 2012-08-13 kl. 09.40.33vinter-OS i Stockholm och Åre om åtta år, 2022. Den politiska majoriteten i Stockholms Stadshus sätter stopp för planerna. Därmed fortsätter det svenska OS-schabbel vi har vant oss vid.

Hade den socialdemokratiska regeringen 2006 insett värdet av ett vinter-OS är det troligt att Östersund och Åre, i stället för ryska Sotji, denna vinter skulle stått värd för världens idrottsungdom. Det skulle inte bara varit en fantastisk fest utan också ett lyft för regionen.

Ansökan för OS 2014 föll när s-regeringen med idrottsminister Bosse Ringholm i spetsen vägrade att ge de nödvändiga statliga garantierna. Detta trots att idrottsrörelsen ville satsa, liksom Jämtlandskommunerna. Även näringslivet visade positivt intresse. Internationellt fanns ett starkt stöd för att Sverige äntligen skulle få stå värd för olympiska vinterspel. Förutsättningarna var bättre än någonsin. Läs mer

Stimulerande landsbygdsdebatt på Torsta

Landsbygdsdebatten mellan Annie Skärmavbild 2014-01-23 kl. 22.11.15Lööf och Gustav Fridolin blev en stimulerande och givande upplevelse. Stämningen var på topp bland de över 200 deltagarna i aulan på Torsta. Platsen – det gröna utvecklingscentrat i Ås – var väl vald.

Jag blev särskilt glad över att Annie sin inledning var tydlig både vad gäller del av vattenkraftens värdeskapning till de berörda regionerna/kommunerna och när det gäller ett klart nej till uranbrytning och prospektering i alunskiffer.

Många frågor hann behandlas under den timslånga diskussionen. Visst finns det skillnader i en del frågor – rovdjur, skatt på avstånd etc – men ett sammanfattande intryck är att de båda gröna partierna på många områden står nära varandra. Det handlar om den gröna omställningen och om att småföretag bör ges bättre förutsättningar.

Jag hoppas att den här debatten visar vägen mot valrörelsen. Landsbygden måste bli en viktig fråga i debatterna inför valet. Det gäller att ge hela landet möjligheter till utveckling. Därför behövs en decentralistisk politik för attt utveckla hela Sverige.

Här kan du se debatten mellan Annie och Gustav. Det är väl använd timma!

 

Offensiv för Jämtland och inlandet

Snart är det val och jag har beslutat att Skärmavbild 2013-11-29 kl. 15.20.00ännu en gång kandidera till Sveriges riksdag. Det starka stödet i medlemsomröstningen bland centerpartisterna i Jämtlands län inspirerar naturligtvis också. Vid nomineringsstämman i Trångsviken nyligen placerades jag på tredje plats på listan. Här berättar jag kortfattat om vad jag vill arbeta med om väljarna vill ge mig förtroende att företräda länet i riksdagen.

Det finns glädjande tecken på att landsbygdsfrågorna kommer att få ett större utrymme i den kommande valrörelsen än på många år. Från olika håll understryks vikten av att hela Sverige ska kunna leva. Kanske till och med insikten sprider sig om att koncentration till Stockholm varken gynnar huvudstaden eller landet i övrigt.

Som centergrön decentralist ser jag dessa tecken som hoppingivande. Men det gäller att agera för att åstadkomma konkreta resultat. Därför har jag beslutat att kandidera till riksdagen. Det starka stöd jag fick i den medlemsomröstning som Centerpartiet genomförde inför nomineringsstämman inspirerar dessutom.

Läs mer

Kräv formellt undantag från euron

Att Sverige idag har en egen valuta ochSkärmavbild 2013-11-14 kl. 21.43.49 en självständig riksbank är i hög grad Centerpartiets förtjänst. Partiets ställningstagande för kronan i folkomröstningen 2003 hade stor betydelse för utgången. Därför finns det all anledning för centerpartister att med stolthet visa på hur förutseende partiet var genom ställningstagandet för tio år sedan.

Glädjande är mot denna bakgrund att Centerpartiet i förslaget till valplattform inför Europaparlamentsvalet den 25 maj nästa år slår fast att ”euron inte ska införas som valuta i Sverige”. (Valplattformen ska behandlas och antas vid partiets förtroenderåd den 22 november.)

Erfarenheterna sedan folkomröstningen visar att argumenten mot euron håller och har blivit ännu starkare.  När finanskrisen bröt ut 2008 hamnade eurozonen i en kris som den ännu inte hämtat sig från. Euron har visat sig splittra i stället för ena de europeiska länderna.  Enligt opinionsundersökningarna från SCB är över 80 procent av svenskarna idag motståndare till euron. Läs mer

En tragedi för Sverige

Idag är det tio år sedan Anna Lindh avled Anna Lindhefter att ha blivit överfallen av en knivman på NK i Stockholm. Annas bortgång mitt i livet och mitt i värvet som Sveriges utrikesminister var inte bara en stor tragedi för hennes närmaste och hennes parti, utan för hela Sverige. Jag tror att utvecklingen i vårt land, särskilt det politiska samtalsklimatet, skulle ha blivit annorlunda om Anna Lindh inte mött mördaren.

Under några år kring 1980 arbetade jag tillsammans med Anna Lindh i Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL), ungdomsorganisationernas gemensamma organ för internationella kontakter. Anna var ordförande och jag var en av landsrådets två generalsekreterare.

Jag har många positiva minnen av samarbetet i SUL. Vi deltog i olika konferenser såväl i Norden som runt om i Europa. Det var en tid då kontakterna mellan ungdomsorganisationer på båda sidor av den fortfarande existerande järnridån utvecklades. Vi lärde oss mycket om förhållandena i öst och knöt värdefulla kontakter. Även om vi i början av 1980-talet inte kunde föreställa oss järnridåns nedmontering inom några år tror jag att de här kontakterna medverkade till att så skedde. Erfarenheterna från det ”all-europeiska ungdomssamarbetet” var säkerligen också värdefulla för Anna Lindh i hennes arbete som Sveriges utrikesminister ett par decennier senare. Läs mer