En stark röst för Jämtlands län

Nu har centermedlemmarna i Jämtlands län fått listorna över vilka som kandiderar till riksdagen och landstinget. Varje medlem i centerorganisationerna har det ansvarsfulla uppdraget att rangordna tio kandidater som de vill placera på Centerpartiets listor inför nästa års val. Jag hoppas att många deltar i omröstningen så att de listor som ska fastställas på höststämman den 21 november kommer att vara väl förankrade i rörelsen.

Jag har blivit nominerad och kandiderar till riksdagen. Erfarenheterna från mandatperioden 2002 – 2006 kommer väl till pass om jag skulle få nytt förtroende att sitta i parlamentet. Jag kan gå in i arbetet med full kraft redan från start.

Jag känner att jag har mycket kvar att ge i politiken och kan bli en stark röst för Jämtlands län i Sveriges riksdag under nästa mandatperiod. Om medlemmarna ger mig förtroende är jag beredd att arbeta hårt i den kommande valrörelsen. Det starka stödet från Jämtlands län i valet till Europaparlamentet tidigare i år ger mig också ny inspiration.

Om jag åter får företräda Jämtlands län i parlamentet kommer jag att arbeta hårt för att ge alla delar av Sverige goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det gäller att ge företag och kommuner över hela landet goda förutsättningar och samtidigt bekämpa den regionala och sociala klyvning som hotar så snart centralister och koncentrationsivrare får arbeta ostört. Den gamla CUF-parollen Gemenskap där alla behövs är grunden för mitt politiska arbete – mellan människor lika väl som mellan regioner.

Bland de viktiga åtgärder för att stärka hela landet jag kommer att arbeta för vill jag bland annat nämna följande:

Återföring av vattenkraftsmedel. Det borde vara en självklarhet att de bygder som släppt till sina forsar för storsamhällets elproduktion ska få kompensation för detta. Vattenkraftsutbyggnaden har lett till stora överdämnda områden, torrlagda älvsträckor, sämre förutsättningar för fiske, jord- och skogsbruk, liksom för besöksnäringens utveckling. En första konkret åtgärd som bör kunna genomföras snabbt kan vara att hälften av den fastighetsskatt som staten tar in på vattenkraftsanläggningar – i år 2,9 miljarder kronor – går till vattenkraftskommunerna. Erfarenheterna från Norge av vattenkraftsåterbäring är mycket positiva.

Geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna. En annan viktig åtgärd för att ge hela landet likvärdiga konkurrensförutsättningar är att geografiskt differentiera arbetsgivaravgifterna. Erfarenheterna från Norge är även på detta område mycket goda.

Hos grannarna i väster anses de differentierade arbetsgivaravgifterna vara den mest effektiva distriktspolitiska åtgärden. Tack vare låga arbetsgivarvgifter kan företag och kommuner i periferin utvecklas någorlunda på samma villkor som i centrum, nära de stora marknaderna. Den som tvivlar kan besöka Lierne Bakeri, som växer snabbt och idag är ett av Norges viktigaste bagerier. Tack vare systemet med geografisk differentiering kan detta företag på fjället i Lierne konkurrera på samma villkor som bagerier i Oslo.

EU har godkänt system för sänkta arbetsgivaravgifter i regioner med färre än åtta invånare per kvadratkilometer. Jag föreslår en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna i det tidigare ”inre stödområdet” i inlandet från Torsby i Värmland till Treriksröset.

Omlokalisering av statlig verksamhet. Koncentrationen av den statliga sysselsättningen till Stockholmsområdet är mycket omfattande – trots att det med dagens kommunikationer och teknik är fullt möjligt att lokalisera många myndigheter till andra delar av landet. Jag föreslår att en genomgång av hela den statliga sysselsättningen görs för att se vilka myndigheter eller delar av myndigheter som med fördel kan lokaliseras utanför huvudstadsregionen. En omlokalisering av statliga jobb till övriga Sverige kan medverka till att bredda de lokala arbetsmarknaderna på ett mycket positivt sätt.

Infrastruktur. Moderna kommunikationer i form av bra vägar, järnvägar, flygförbindelser och bredband har stor betydelse för att alla delar av landet ska ges likvärdiga utvecklingsförutsättningar. Jag vill bland annat arbeta för större resurser till vägnätet och järnvägsnätet i Jämtlands län och övriga delar av norra Sverige. Inlandsbanan bör exempelvis rustas i hela sin längd och Norge rusta och elektrifiera Meråkerbanen. Öst- västförbindelserna i Nordens Gröna Bälte ska prioriteras upp.

Jag tänker vidare fortsätta arbetet för att ett olympiskt vinterspel ska arrangeras i Östersund/Åre, gärna i nära samverkan med Tröndelag. (Internationella Olympiska Kommittén ska övertygas om att det ska bli möjligt att gemensamt arrangera ett OS i två olika länder.) Ingenstans finns lika goda förutsättningar att arrangera ett bra olympiskt vinterspel som här.

Miljö- och klimatfrågorna. Att skydda miljön och möta klimathotet är utmaningar för oss alla. Omställningen av energisystemet från fossila energikällor och kärnkraft till förnybar energi och hushållning måste påskyndas. Här kan Jämtlands län, som redan miljömässigt är en mycket grön region, bli ett föredöme. Här finns stora tillgångar på bioenergi, möjligheter till en omfattande vindkraftsutbyggnad och effektivisering av den redan existerande vattenkraften. Nu gäller det att påskynda bränslebytet i våra fordon. Här kan Green Highway, satsningen på eldrivna fordon, få stor betydelse.

Kärnkraften är en farlig och föråldrad energikälla som bör fasas ut. Ingen uranbrytning ska tillåtas i Jämtlands län. Kommunerna ska ges möjlighet att sätta stopp för uranjakten redan på prospekteringsstadiet.

Jordbruket och den fina matjorden måste värnas för framtiden och framtida generationer. Därför ska skyddet för jordbruksmarken stärkas. Jordbrukets ekologiska inriktning ska stärkas. Jag arbetar för att Jämtland, helst hela Sverige och Europa, ska vara GMO-fritt.

Integritets- och öppenhetsfrågorna. Starka krafter arbetar för att kontrollera medborgarna, oberoende om de misstänks för något brottsligt eller inte. Jag är starkt kritisk mot utvecklingen mot generell avlyssning och övervakning av medborgarna. Den personliga integriteten måste försvaras så att vi inte hamnar i ett Orwellskt 1984-samhälle. Som certifierade av Centeruppropet har jag ställt mig bakom följande principer:

– Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

– Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.

– Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.

– Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna

Detta var några av de viktigaste frågor som jag vill driva framöver. Undrar du över någonting eller vill diskutera är du välkommen att höra av dig. Många viktiga och spännande utmaningar väntar framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *