OS – idrottsfest och långsiktig investering

De gångna OS-veckorna i London verkar leva upp till epitetet ”the best games ever” – och det säger mycket. Såväl sommar- som vinterspel har de senaste decennierna varit verkliga idrottsfester.

Vad som är mycket positivt med Londonspelen är att arrangörerna hela tiden har planerat långsiktigt. Dels har britterna använt OS för att långsiktigt rusta upp en tidigare nedgången del av huvudstaden, inte minst när det gäller infrastrukturen. Man har också varit noga med att inte dra på sig kostnader för anläggningar som inte kommer att vara fullt ut använda efter OS. Flera anläggningar monteras helt enkelt ned, flyttas eller säljs. Såväl simstadion som stora olympiastadion kan lätt krympas om de inte kommer att behövas fullt ut. Överhuvudtaget verkar OS-arrangörerna i London ha tänkt långsiktigt och satsat på ett hållbart koncept.

Vinter-OS är ett avsevärt mindre arrangemang än sommarspelen och Sverige har ypperliga förutsättningar att stå värd för ett fantastistiskt vinterspel. Erfarenheterna från de senaste spelen i Vancouver är också goda. Ändå vägrar ”idrottsminister” Adelsohn Liljeroth fortfarande att ens undersöka förutsättningarna för olympiska vinterspel i vårt land 2022. Det naturliga är att Östersund och Åre är huvudorter för ett sådant spel, även om det bör vara fullt möjligt att lägga en del av grenarna i Västernorrland (Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå) och kanske även i Stockholm.

Idrottsministerns agerande är oacceptabelt, närmast skandalöst. Den utredning som Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) tagit initiativet till visar också att ett vinter-OS i Jämtland är fullt genomförbart. Ett OS skulle inte bara bli en idrottsfest utan också ett lyft, en långsiktig investering, för hela regionen, inte minst när det gäller infrastruktursatsningar.

Därför hoppas jag att regeringen snabbt kan ompröva Adelsohn Liljeroths ogenomtänkta avslag. Det är ju uppenbart att det finns mer positiva uppfattningar även inom regeringen. Dessutom har statsminister Reinfeldt tidigare understrukit att Sverige bör sträva efter att genomföra stora, internationella arrangemang – och vad vore bättre än olympiska vinterspel?! Jämtlandscenterns riksdagsledamot Per Åsling hör till de som arbetar för att regeringen ska ställa upp för en OS-ansökan.

Tidigare i år skrev jag ett inlägg i OS-frågan, tillsammans med Daniel Danielsson, Centerpartiet i Åre:

Ett OS blir ett lyft för länet

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) undersöker möjligheterna att ansöka om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2022. Det är mycket positivt. Om en ansökan lämnas in blir Östersund och Åre huvudorter. Med en väl förberedd och förankrad ansökan är förutsättningarna för framgång goda.

Nationell uppslutning – från idrottsrörelsen, regering och riksdag, liksom frän näringslivet – är en förutsättning för en ansökan. Viktigt är också att vi i Jämtlands län ser möjligheterna, att vi vill vara värdar för världens idrottsungdom.

Sverige är ett av världens främsta vinteridrottsländer, men har aldrig stått värd för olympiska vinterspel. Nu borde det vara dags. Efter spelen i sydkoreanska Pyeongchang 2018 kommer spelen sannolikt att genomföras i Europa fyra år senare. Med en genomarbetad ansökan, som lämnas in 2013 för beslut två år senare, kommer Sverige och Östersund/Åre att vara en mycket stark kandidat.

Ibland hävdas att endast stora städer kan arrangera OS. Det stämmer säkert för sommarspelen, men inte för vinterspel. Pyeongchang, OS-staden 2018, är en klart mindre stad än Östersund och dessutom är vår region förhållandevis väl förberedd vad gäller anläggningar. Att utveckla infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ett nationellt ansvar. Anläggningar kan byggas temporärt och de som inte behövs efter spelen kan monteras ned och flyttas.

Senast arrangerades vinter-OS 2010 i Vancouver, British Columbia, Canada.  Vi kan konstatera att spelen – förutom fantastiska idrottsupplevelser – innebar ett lyft för Vancouverområdet, men även för övriga British Columbia och hela Canada. Av de rapporterna efter spelen för två år sedan kan bland annat följande utläsas:

–       Ett år efter spelen (februari 2011) ansåg 81 procent av de vuxna i British Columbia att OS var en succé.

–       Enligt PricewaterhouseCoopers (PwC) skapades tusentals nya jobb i British Columbia och övriga Canada som ett resultat av förberedelsearbetet inför spelen. Mer än 800 nya företag startades som ett resultat av den extra tillväxt OS genererade.

–       Själva OS innebar ett tillskott i Vancouvers ekonomi med närmare fyra miljarder kronor, som lyfte den ekonomiska tillväxten med 0,8 procent. För hela Canada innebar spelen, enligt PwC, en höjning av BNP med närmare sju miljarder kronor.

–       De utländska besökarna under de 17 OS-dagarna i Vancouver spenderade närmare 700 miljoner kronor enbart med sina kreditkort. Turismen har även efter spelen fått ett kraftigt uppsving.

”Under OS och under veckorna som följde fanns en verklig känsla av succé och stolthet bland invånarna i British Columbia och Canada, sammanfattade Rob van Wynsberghe, som ledde en stor universitetsstudie efter spelen. ”Dessa känslor var välgrundade, ett flertal verkliga succéer blev resultatet av spelen.”

Vi har goda möjligheter att genomföra minst lika fantastiska vinterspel i Jämtland, om vi får en nationell uppslutning från övriga Sverige. Att arrangera olympiska vinterspel är en chans som vi bara inte får missa. Vi är övertygade om att OS i Östersund/Åre om tio år kan innebära ett lyft för regionen och en positiv injektion för hela landet.

Håkan Larsson

Ordförande, Centerpartiet i Krokom

Daniel Danielsson

Ordförande, Centerpartiet i Åre

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *