Viktigt diskutera och granska Riksbanken

Sedan några år tillbaka är jag ersättare i Riksbanksfullmäktige, utsedd av riksdagen. Det är ett mycket intressant uppdrag. Eftersom Riksbanken sedan länge är självständig och det är den sex personer starka direktionen som fastställer styrräntan utan politisk inblandning fungerar fullmäktige främst som ett kontrollorgan. De viktigaste besluten som tas i fullmäktige handlar om att utse ledamöterna i direktionen.

I riksbanksfullmäktige får vi ledamöter hursomhelst mycket intressant information om det ekonomiska läget och om hur resonemangen går bland direktörerna i direktionen. Även gentemot media och allmänhet är Riksbanksdirektionen mycket öppen med diskussionerna går. Därför är det ingen nyhet att det finns mycket tydliga åsiktsskillnader mellan ledamöterna. Medan fyra av direktionsledamöterna, med riksbankschefen Stefan Ingves i spetsen, anser att styrräntan i nuvarande läge bör ligga på 1,5 procent, anser två av ledamöterna, de båda vice riksbankscheferna Lars E O Svensson och Karolina Ekholm att räntan är alltför hög i nuvarande ekonomiska situation.

Nytt är emellertid att Lars E O Svensson offensivt går ut i Dagens Nyheter och hävdar att den alltför höga räntan har gjort tiotusentals svenskar arbetslösa i onödan. Det är naturligtvis en mycket hård och allvarlig kritik. Jag tycker att det är bra att Riksbankens agerande föranleder en bred offentlig diskussion. Även om Riksbanken är självständig är det viktigt i en demokrati med kritisk granskning. Hittills har räntebesluten ofta tagits som självklara, vilket de självfallet inte alltid är.

Förhoppningsvis blir Riksbankens räntebeslut framöver mer diskuterade. Därför är Lars E O Svenssons utspel positivt. Det är ju heller inte omöjligt att han i höst kommer att få med sig övriga riksbanksdirektörer på sin linje att sänka räntan. Svenssons förslag om att det ska vara fler professorer/forskare i direktionen är däremot tveksamt. Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt har rätt i att det behövs olika kompetenser som kompletterar varandra i riksbanksdirektionen. Även min centerkollega i fullmäktige Roger Tiefensee utvecklar detta på ett bra sätt i en kommentar.

Yngve Sunesson skriver intressant om Riksbanken i dagens utgåva av Hallands Nyheter. Jag hoppas och tror att diskussionen kommer att fortsätta. Det är bra både för Riksbanken och för Sverige.

Bilden: Vice riksbankschef Lars E O Svensson menar att alltför hög styrränta har lett till att tiotusentals svenskar har drabbats av arbetslöshet i onödan.

 

 

Ett svar på ”Viktigt diskutera och granska Riksbanken

  1. Svensk ränta kan och får inte sänkas nu så länge det inte finns någon plan för hur svenska privathushålls skuldsättning kan minskas. Det är fel väg att stimulera den privata skuldsättningen nu som sänkt ränta skulle innebära. Det finns ett stort orosmoln på den rätt så klara svenska ekonomihimmelen och det är de privata hushållens skuldsättning. När det gäller Riksbankens handlande så hoppas jag att de står pall för allehanda kortsiktiga politiska utspel. Kraftigt sänkt ränta skulle åter elda på just den privata skuldsättningen. Detta problem är så allvarligt att jag är övertygad om att Riksbanken vet vad den håller på med, med undantag för den uppenbart publicitetssuktande Lars E O Svensson som inte riktigt verkar begripa helheten…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *