Den livsfarliga kärnkraften

Fukushimakatastrofen är inte över. Den som är intresserad av utvecklingen i Japan kan konstatera att den radioaktiva kontamineringen är omfattande och att konsekvenserna ännu inte är klarlagda. Enligt vissa forskare är olyckan allvarligare än Tjernobyl och Japan har till och med hanterat katastrofen sämre än vad Sovjetunionen gjorde. Måhända har vi bara sett början av haveriet i Fukushima.

Idag rapporterade forskare vid Ryukyouniversitetet i Okinawa att man har funnit att en fjärilsort som lever i Fukushimaområdet har börjat mutera. Direkt efter katastrofen hade tolv procent av fjärilarna missbildningar som mindre vingar och skadade ögon. I tredje generationen hade 34 procent drabbats och efter ett halvår var 52 procent av fjärilarna missbildade. Det är naturligtvis en mycket allvarlig varning; påverkas fjärilarna i så hög omfattning drabbas också annat liv – även människan. En energikälla som producerar radioaktivitet är helt enkelt livsfarlig inte bara för livet idag utan också för framtida generationer.

Mot denna bakgrund förefaller det närmast absurt att det fortfarande finns reaktorkramare som inget hellre vill än att bygga ny kärnkraft. En energikälla som inte bara är farlig utan också blir allt dyrare. Med de erfarenheter vi har idag borde alla krafter och resurser satsas på att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, byggt på förnybara energikällor och effektivisering. Att som Vattenfall i detta läge satsa stora resurser på att planera för nya reaktorer framstår som allt annat än välbetänkt.

Flera länder, med Tyskland i spetsen, har dragit de logiska slutsatserna av Fukushimakatastrofen och beslutat att fasa ut kärnkraften ur energisystemet. Det drabbade Japan kommer av allt att döma att avstå från att bygga ny kärnkraft. Landet fungerar även om över 50 av landets reaktorer är avstängda efter Fukushima. Även Kina har, i varje fall tills vidare, fryst igångsättandet av nya reaktorbyggen. Senast rapporteras att USA fryser alla beslut om nya tillstånd för kärnkraft, främst med hänvisning till att slutförvaringen av det radioaktiva avfallet inte är löst.

Sverige borde följa exemplen och definitivt stänga dörren för nya reaktorer. I stället bör resurserna satsas på att förnybar energi och effektivisering för att såväl kärnkraft och fossilkraft ska kunna fasas ut ur energisystemet. Ingen ska inbilla sig att en kärnkraftsolycka inte skulle kunna inträffa i vårt land. Lägg till detta att ett långsiktigt hållbart och grönt energisystem också är nödvändigt av klimatskäl.

Kan det verkligen vara så svårt att inse detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *