EU-debatten förs även i riksdagen

(Inlägg på LT:s webb 2/6 2014)Håkan maj -14-webb

Valrörelsen inför årets EU-val  präglades glädjande nog av en tydligare kritik än tidigare mot den växande maktkoncentrationen till Bryssel. De krafter som vill bygga ett Europas Förenta Stater, där Sverige och övriga medlemsländer reduceras till delstater, var mer lågmälda än tidigare. Det gäller ändå att vara på sin vakt mot statsbyggarna även framöver. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, handel och mänskliga rättigheter.

Vi har nu utsett Sveriges 20 representanter i Europaparlamentet. Själv valde jag att inte kandidera till Europaparlamentet denna gång trots min förhållandevis framgångsrika kampanj 2009. Mitt svar är att jag i stället kandiderar till riksdagen och där hoppas kunna bli en stark röst för Jämtlands län – och då även delta i EU-debatten. Sveriges förhållande till EU avgörs i hög grad i riksdagen.

En viktig fråga är att Sverige bör förhandla fram samma formella undantag från euron som Danmark och Storbritannien har. Idag vill en stor majoritet av svenskarna behålla kronan. Erfarenheterna av euron har även övertygat många som röstade ja 2003 om att det är klokt att ha en egen valuta också framöver. För att makthavarna i Bryssel ska sluta att beteckna vårt land som ett ”not-yet-euro-country” är det därför viktigt att även formellt få garantier för rätten att behålla kronan.

Mycket tyder på att Storbritannien och Nederländerna inom en nära framtid kommer att kräva omförhandlingar för att gå igenom vilka beslut som kan återföras från EU till nationell nivå i medlemsstaterna. Sverige har all anledning att följa exemplet. Ska EU bli ”smalare” måste detaljstyrningen minska och beslut återföras. Utvecklingen mot att göra medlemsländerna till delstater i en framväxande europeisk statsbildning måste brytas.

Jag vill gärna arbeta i denna riktning när det gäller EU. Samtidigt vill jag gärna se ett närmare samarbete mellan länderna i Norden. Ett starkt samarbetande Norden kan få ett viktigt inflytande såväl i Europa som globalt.

Samarbete på nordisk och europeisk nivå är viktiga områden där jag gärna vill bidra. Skulle jag få väljarnas förtroende att företräda Jämtlands län i Sveriges riksdag kommer jag att agera i dessa frågor.

Viktigast är att vara en tydlig röst för Jämtlands län.  Norra Sverige är ett framtidsland men behöver bättre förutsättningar. Centrala punkter i mitt politiska arbete är att en del av de värden vattenkraften och andra naturresurser bidrar med ska gå till lokal och regional utveckling, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter samt en kraftfull satsning på infrastruktur – till bra vägar, bredband och mobilmottagning.

Arbetet inför valen i september är i full gång.

Håkan Larsson, Rödön

Riksdagskandidat (c)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *