Förnybar energi är framtiden – inte kärnkraft

Länstidningen 11 december 2023
FN:s klimatkonferens, COP28, i Dubai går in i sitt slutskede. Världens länder ska försöka komma överens om hur vi ska möta klimathotet och undgå en katastrof. Hur den fossila energin ska fasas ut är en avgörande grundfråga.

I svenska medier har de viktigaste resultaten från konferensen hittills i stort sett gått under radarn. Här handlar det mest om att statsminister Kristersson och miljöminister Busch har lyckats samla ett 20-tal länder bakom målet att tredubbla kärnkraften till 2050. En både dyr och farlig väg, som skulle ta resurser från den verkliga gröna omställningen.

En positiv rapport hittills från klimatkonferensen är däremot att de flesta deltagande länderna – 119 – har kommit överens om att fördubbla takten i energieffektiviseringen och tredubbla världens förnybara energiproduktion till 2030. Det är faktiskt bråttom.

I Dubai visas exempelvis att sol- och vindenergi blir allt billigare, att batterier snabbt utvecklas för att underlätta elektrifieringen av vägtrafiken och för att stabilisera elnäten. Det är denna utveckling som bör tas till vara och skyndas på.

Sverige har förutsättningar att visa vägen i den gröna omställningen. Vårt land har redan till stor del fasat ut fossilenergin, förutom när det gäller vägtrafiken. Vi har goda förutsättningar att bygga ut sol- och vindkraft (särskilt den havsbaserade), liksom bioenergi och att effektivisera den existerande vattenkraften.

Att i detta läge – som den regerande Tidökonstellationen – blint vilja satsa på ny kärnkraft måste ifrågasättas. Kärnkraft är dyr, tar lång tid att bygga och har risker som alla borde vara medvetna om.

Högerregeringen vill, med hjälp av skattemedel, bygga nya stora reaktorer och satsa på mindre SMR-reaktorer. Att de tre senaste kärnkraftsbyggena i Europa, Olkiluoto 3 i Finland, Hinkley Point C i Storbritannien och Flamanville 3 i Frankrike, har blivit många år försenade och flera gånger dyrare än planerat viftas bort. Inte heller att ett stort projekt med SMR-reaktorer i Idaho nyligen skrotades på grund av kostnaderna verkar man ta in i regeringskansliet. Riskerna i hela kärnbränslekedjan från uranbrytning, över driften till avfallshanteringen, vill man inte heller höra talas om.

Förnybar energi, effektivisering och hushållning är framtiden om vi vill genomföra en långsiktigt hållbar grön omställning. Förhoppningsvis blir det en slutsats av FN:s klimatkonferens och kanske till och med en ögonöppnare för de som idag sitter fast i en ensidig kärnkraftstro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *