Mycket händer i Polen!

I förra veckan fick Polen äntligen sin nya regering, nästen två månader efter valet den 15 oktober. Nu leds landet söder om Östersjön av en bred mittenregering under ledning av Donald Tusk. Det högerauktoritära partiet PiS är av väljarna försatt i opposition.

I regeringen ingår de tre demokratiska allianserna Medborgarkoalitionen (KO), Tredje vägen (PSL/Polska2050) och Nya Vänstern (Lewica). Den nya regeringen står inför stora utmaningar på olika områden. Prioriterat är att återupprätta rättssamhället och mediefriheten.

Här vill jag lyfta fram framgångarna för det gröna centeralternativet, Tredje vägen. Världens äldsta gröna centerparti på agrardemokratisk grund, PSL (bildat 1895), har samverkat nära med väldens yngsta gröna centerparti, Polska2050 (bildat 2020). Tredje vägen fick i valet 14,4 procent av väljarnas stöd. I opinionsundersökningar efter valet närmar sig stödet 20 procent.

Bilden: Samarbetet mellan PSL och Polska2050 fungerade väl. På bilden Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (nu försvarsminister) och Szymon Holownia (nu sejmens talman).
Tredje vägen spelade en viktig, kanske avgörande, roll för att försätta den högerauktoritära PiS-regimen i opposition. ”Bättre Tredje vägen är en tredje mandatperiod för PiS” gick hem bland många väljare, inte minst på landsbygden.

Polska2050:s ordförande Szymon Holownia utsågs efter valet till sejmens nye talman. Ett uppdrag han har skött skickligt, vilket är viktigt i en församling som inte sällan ger intryck av ”polsk riksdag”. Holownia framstår redan som en stark kandidat till presidentposten.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, PSL-ordföranden, är nu vice premiärminister i Tusks regering och dessutom försvarsminister. Ett mycket viktigt uppdrag i dagens läge. Polen har en nyckelroll i stödet till Ukraina.

Tillsammans har partierna i Tredje vägen sju ministerposter i den nya polska regeringen, flera på mycket viktiga områden. Czeslaw Siekierski från PSL är jordbruks- och landsbygdsminister och hans partivän Dariusz Klimczak infrastrukturminister. Paulina Hennig-Kloska från Polska2050 är klimat- och miljöminister. Alla har mycket att reda ut efter åtta år med PiS-styre.

Samarbetet inom Tredje vägen har fungerat väl. PSL och Polska2050 har bildat var sina grupper i sejmen, men enats om ett nära samarbete. Det mesta tyder på att de kommer att gå till val som Tredje vägen även i kommande EU-val och val till kommuner och regioner.

Politiskt är decentralisering, miljöansvar och förnybar energi viktiga delar av Tredje vägens politik. Nu får man möjlighet att driva dessa frågor från regeringsposition.

Från svensk sida finns all anledning att följa utvecklingen i Polen framöver och samtidigt stärka samarbetet med grannlandet söder om Östersjön. Jag hoppas särskilt att Centerpartiet – och övriga nordiska centerpartier – återupptar kontakterna med systerpartiet PSL (gärna även med Polska2050). Under 1990-talet var utbytet och samarbetet omfattande. Nu bör det vara dags igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *