Jämtlands län måste höras i riksdagen

Idag publicerar ÖP ett inlägg som jag skrivit om vikten av att Jämtlands län representeras av tydliga och starka röster i Sveriges riksdag (artikeln tyvärr inte på nätet). Detta är viktigare än någonsin när länet under den kommande mandatperioden endast kommer att representeras av fyra fasta riksdagsledamöter. I inlägget pekar jag på de viktigaste frågorna jag vill driva som riksdagsledamot:

————————————-

Länet behöver tydliga företrädare (ÖP 17/9 2010)

Under kommande mandatperiod minskar de fasta riksdagsmandaten för Jämtlands län från dagens fem till fyra. Samtidigt får storstadsregionerna för första gången egen majoritet i parlamentet. Detta ställer större krav än tidigare på att de företrädare väljarna utser verkligen är starka och tydliga röster för länets intressen.

Jämtlands län har gott om plats och en bra miljö. Det är ett bra utgångsläge inför framtiden, men det räcker inte. En politik som ger bra förutsättningar att ta till vara på möjligheterna är också nödvändig. För att reparera de demografiska skadorna av mer än ett halvsekel av koncentrationspolitik måste flyttströmmarna vändas till länet.

Den nya inlandsfond på 2000 miljoner kronor, som Centerpartiet har fått hela Alliansens stöd för, är ett viktigt första steg. Ett långsiktigt system för återföring av vattenkraftsmedel och sänkta arbetsgivaravgifter i inlandet bör följa därefter. Detta är två centrala delar i den framgångsrika norska distriktspolitiken och jag är övertygad om att de skulle fungera väl även på vår sida av Kölen.

Den gröna omställningen ger också möjligheter som måste tas till vara. Stora mängder grön bioenergi kan produceras i våra bygder. Länet har förutsättningar att bli Europas första fossilfria region, särskilt om vi offensivt satsar på bränslebyte. I vårt län finns ypperliga förutsättningar att på ett miljövänligt sätt producera mat av god kvalitet i såväl jordbruk som vattenbruk. Att Östersund är huvudstad i ”matlandet Sverige” visar att regionen har förutsättningar att bli ett Nordens Toscana. Det vore ett verkligt lyft även för turismen. Likaså kan idrottslänet Jämtland utvecklas, kanske genom att förverkliga drömmen om ett vinter-OS, gärna i samarbete med Tröndelag.

För att kunna ta till vara på de möjligheter som finns är bra infrastruktur en förutsättning. Bra vägar, goda järnvägsförbindelser och bredband till alla. En upprustad Inlandsbana blir en verklig pulsåder och när vi äntligen får Norge att modernisera och elektrifiera Meråkerbanen kommer vi närmare Tröndelag. I ett nära öst- västsamarbete finns en stor framtidspotential.

Utmaningarna är stora – liksom möjligheterna. Ska vi lyckas lyfta Jämtlands län och ge de nödvändiga förutsättningarna är det viktigt att vi representeras av starka företrädare i Sveriges riksdag. Jag är beredd att försöka fylla en sådan roll.

Håkan Larsson, Rödön

Riksdagskandidat ( c )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *