Moderaterna ångar på – Centerpartiet måste skärpa sig

Att Moderaterna har ett stort självförtroende efter valet är det ingen tvekan om. Nu tänker man lansera sig som landsbygdens parti och partisekreterare Schlingmann agiterar för att Hela Sverige ska leva.

Jag tycker självfallet att det är utmärkt om Moderaterna har kommit till insikt om vikten av en offensiv politik för att alla delar av landet ska ges förutsättningar för utveckling. Det är i så fall ett senkommet omtänkande – och det är bara att hoppas att de vackra orden betyder något i praktisk politik. När jag satt i riksdagen 2002-2006 hade jag många debatter, där jag argumenterade för krafttag för att vända flyttströmmarna – inte minst för att stärka norra Sveriges inland. På den tiden tävlade moderaterna med socialdemokraterna att vara mest raljerande och ointresserade av effektiva åtgärder som återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade arbetsgivarvgifter, åtgärder som vi vet är effektiva. Det inser alla som studerar Norges framgångsrika distriktspolitik.

Centerpartiet kan alltså nu få konkurrens på sin hemmabana av Moderaterna – om dessa nu verkligen menar allvar med sitt tal om hela Sverige. Jag är besviken över att Centerpartiet inte i regeringsställning under den gångna mandatperioden har lyckats genomföra tillräckligt kraftfulla åtgärder för att hela landet ska leva. Det har dock tagits en del viktiga initiativ, typ Eskil Erlandssons lansering av Matlandet Sverige. Men jag hade väntat mig mer, exempelvis att gamla centerkrav som återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter hade aktualiserats.

I grunden är det ingen tvekan om att Centerpartiet är det parti som har den särklassigt bästa politiken för hela landet. Jag hoppas att partiet nu lyfter fram sin gröna, decentralistiska profil med full kraft. Se till att alla delar av landet kan upprätthålla en bra samhällsservice, omlokalisera sysselsättning från Stockholmsregionen till övriga landet för att bredda arbetsmarknaderna – och ta kamp för återföring av vattenkraftsmedel och en sänkning av arbetsgivaravgifterna i norra Sveriges inland.

Det är dags att agera! Upp till bevis!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *