Kategoriarkiv: Jordbruk, jakt och fiske

Fjälljakten – het fråga i Fäviken

Fäviken2Fjälljakten är en het fråga bland alla de tusentals jägare och friluftsmänniskor som just nu finns på Fäviken Game Fair i Åre. Jägareförbundet ordnade påpassligt ett seminarium om de här frågorna vid mässan.

Den punkt som är mest kontroversiell är paragraf 3 i rennäringsförordningen, där svenska jägare jämställs med utländska jägare. Det innebär att jägare från exempelvis Italien har samma rätt att jaga ripa på statens marker som lokalbefolkningen. Sverige är uppenbarligen det enda land som har tolkat EU:s regelverk på detta sätt. Regeringen utgick vid sitt beslut för några år sedan från de tolkningar som jurister vid bland annat Jordbruksverket gjort. I dagens läge, när vi ser att exempelvis Finland, Norge och Danmark gjort andra tolkningar och fått EU-kommissionens godkännande, framstår tolkningen som övernitisk.

Vid Fäviken debatten, som leddes av Erik Arthur Egervärn, var också debattörerna centerpartisten Anders Häggkvist, moderaten Ola Sundell och socialdemokraten K G Abrahamsson (bilden) överens om att reglerna bör ändras så att jägare som bor i Sverige ska positivt särbehandlas när det gäller fjälljakten. Annars är risken stor för konflikter och ett alltför stort jakttryck.

Mat- och energilandet Sverige

EskilI går blev jag verkligt glad när jag såg på Rapport. Eskil Erlandsson var på turné på landsbygden och presenterade ett tiopunktsprogram för att ge Sveriges bättre möjligheter att bli klimatsmarta. Här kände man verkligen igen det genuina Centerpartiet, det gröna partiet som arbetar för att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Matlandet Sverige har stora möjligheter. Inte minst Jämtlands län har kommit långt när det gäller att producera bra mat av högsta kvalitet, vilket kommer att ge landsbygden nya möjligheter. Men även när det gäller produktion av förnybar energi finns en fantastisk potential för svensk landsbygd – med de rätta förutsättningarna.

De förutsättningarna vill Eskil Erlandsson och Centerpartiet ge svenskt jordbruk och svensk landsbygd. Jag är glad över att detta visas så tydligt som skedde i Rapportinslaget.

Östersund och Jämtland – Creative City of Gastronomy

Idag på morgonen fick jag ett telefonsamtal från Erik-Widar Andersson, som bland annat är verksamhetschef vid Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling, Jilu. Han berättade att Unesco efter moget övervägande har utsett Östersund och Jämtland till ”Creative City of Gastronomy” – som första stad/län i Europa. Det är förstås mycket glädjande. Erkännandet från FN-organet kan få stor betydelse för jordbruket, mathantverket och turismen i länet.

I kväll läser jag att jordbruksminister Eskil Erlandsson har utlyst en tävling om vilken kommun som ska bli årets Matlandethuvudstad. Med Unesco i ryggen bör Östersund eller Krokom vara mycket starka kandidater – om nu inte hela länet kan kandidera. Jämtlands län är redan ett bra matlän och är på väg att bli matlänet framför andra. De gröna näringarna är en fantastisk framtidsmöjlighet.

Kilometerskatt slår mot Jämtland

Ett av de mest centralistiska förslag som den rödgröna oppositionen har lagt fram är införande av en kilometerskatt för tunga fordon. Syftet må vara gott; att föra över gods från väg till järnväg. I verkligheten skulle det emellertid slå hårt emot norra Sverige med sina långa avstånd. I de flesta fall går det inte att föra över lasten till järnväg.

Pelle Sallin visar i ett inlägg i dagens LT vilka konsekvenser en kilometerskatt på 14 kronor milen skulle få för Pelle & Lisas äggpackeri. Det skulle bli en extrakostnad på 700 000 kronor bara för detta företag på den jämtländska landsbygden, en knockoutskatt som Pelle skriver. Detta visar att idén om kilometerskatt inte är genomtänkt, åtminstone inte om man vill att landsbygden ska leva. Alternativ till landsvägstrafik finns inte; det går inga järnvägsspår från äggproducenternas gårdar till butikernas varuintag.

En kilometerskatt typ de rödgrönas förslag skulle slå ut stora delar av företagsamheten på landsbygden i norr. Det är naturligtvis mycket bättre att satsa på att successivt byta bränsle än att straffbeskatta företag som behöver landsvägstrafik för sin överlevnad.

Jag tror på Milko

milkoMejeriföretaget Milko har det tufft. En del mjölkbönder överväger att lämna föreningen för andra mejerier.

Men nu agerar Milko kraftfullt för att minska sina kostnader. Med nye ordföranden Lars Reyier och vd:n Göran Henriksson i spetsen har man idag lagt fram ett sparprogram på 80 miljoner kronor för att kunna ge sina medlemmar/leverantörer bättre betalt. Två mejerier, i Karlstad och Sundsvall, ska avvecklas och ett nära samarbete med Falköpings mejeriförening inledas. Samarbetet får till följd att konsumtionsmjölken från Jämtland ska forslas till Västergötland för att förpackas. Å andra sidan kommer Milko att leverera ost, yogurt och andra förädlade mjölkprodukter till Falköping.

Jag hoppas och tror att Milko nu genom dessa tunga besparingar kan stärkas och klara den allt hårdare konkurrensen. Utifrån sett hade det kanske varit bättre med ett samarbete med Norrmejerier än med Falköping, men är inte detta möjligt får man satsa på de vägar som finns. Att forsla mjölk ända till Falköping känns inte riktigt bra. Hursomhelst är det viktigt att vi även framöver kan producera bra mjölkprodukter av hög kvalitet från de rena länen i norr, inte minst från Jämtlands län.

Ladda hem intressanta centerrapporter!

Centerdistriktet har tagit fram flera intressanta rapporter inför valet. Nu kan du ladda hem dem i sin helhet!

Låt uranet stanna i marken!

Det förnybara energilänet!

Hållbar rovdjurspolitik

Själv har jag främst arbetat med att ta fram den första rapporten, men jag har också varit med i utarbetandet av de två senare. Alla är högst läsvärda. Här kan du ta del av vad vi centerpartister i Jämtlands län anser i viktiga frågor inför valet.

Glädjande ja till Vattudalens fisk

VattudalenIdag blev jag uppringd av Sten-Åke Carlsson vid Vattudalens fisk. Han berättade att Miljödomstolen hade gett fiskodlingsföretaget det sökta tillståndet på att odla 3200 ton fisk i Ströms Vattudal. Miljöprövningsdelegationen har velat halvera tillståndet.

Jag blev mycket glad över Sten-Åkes rapport. I utredningen Det växande vattenbrukslandet konstaterade vi att det finns ett miljöutrymme att odla fisk i de onaturligt näringsfattiga reglerade vattnen i norra Sveriges inland. Om det då kommer ut en del näring i vattnet från en fiskodling är detta i praktiken en restaureringsåtgärd och det hoppas jag att berörda myndigheter nu inser.

Mycket tyder på att genombrottet för Vattudalens fisk också innebär att vattenbruket i inlandet får ett lyft framöver. Det finns goda möjligheter att odla mycket större volymer i inlandet framöver. Marknaden för den odlade fisken – främst röding – i de rena vattnen finns.

Nu gäller det att ge förutsättningar för fler företag att etablera sig. Företag som både producerar miljövänlig mat av högsta kvalitet och skapar sysselsättning i glesbygd. Vattenbruket är en näring som har framtiden för sig!

Rödingodling en framtidsbransch

FiskodlingOdling av fisk, i första hand röding, i de reglerade och onaturligt näringsfattiga vattnen i Jämtland och övriga delar av inlandet har verkligen framtiden för sig. Det kom vi fram till i utredningen Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:2&9). Att odla fisk i de reglerade sjöarna är närmast en restaureringsåtgärd miljömässigt sett.

Det var naturligtvis ingen slump att en av huvudrätterna vid kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop var röding från Landön i Krokoms kommun. Här odlar Svensk Fjällröding fisk av bästa kvalitet.

Idag finns flera fiskodlingar i inlandet, men det finns plats för många fler. Enligt SLU i Umeå bör det vara möjligt att odla 50 000 ton röding i de reglerade sjöarna i norr. Dessutom pågår ett spännande och framgångsrikt arbete med att ersätta fiskmjöl med mussel- och svampmjöl i fiskfodret. En redan miljövänlig näring är på väg att bli ännu mer hållbar.

Jag har skrivit ett inlägg, publicerat i dagens Länstidningen, Därför ska vi odla fisk i länet, om de möjligheter som vattenbruket innebär för Jämtland och inlandet i övrigt.

En stor miljökämpe har gått bort

En kämpe, 90 år ung, har gått ur tiden. Jag tänker på Jerker Engborg i Föllinge, som avled den 3 juni efter en intensiv insats för miljön under sitt långa liv.

Jerker var en miljökämpe utöver det vanliga. Han var biodynamiker och odlade jorden med stor omsorg. Det var en upplevelse att besöka honom och Björg i Föllinge och ta del av vad de odlade i sin trädgård. Där fanns potatis av alla de slag, grönsaker och blommor utöver det vanliga.

Jerker var alltid engagerad. Att han hade passerat den vanliga pensionsåldern för flera decennier sedan brydde han sig inte om. Han följde med i tiden och han arbetade i sin trädgård många timmar i sträck. Politiskt var han grön, men om det var Centerpartiet eller Miljöpartiet som låg närmast till var nog inte så viktigt.

Nu har miljökämpen Jerker lämnat jordelivet. Men hans engagerade arbete kommer att lämna avtryck efter sig länge än.

Glad över beröm

Håkan Larsson 1 färg 100 DPIDet är inte så ofta man får beröm från riksdagens talarstol. I förra veckan hände dock detta. I riksdagsdebatten om fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen med Finland sa Claes Västerteg bland annat följande:

Herr talman! Det är kanske inte så ofta man lyfter fram en enskild person i ett sådant arbete. Jag skulle vilja lyfta fram den före detta riksdagsledamoten Håkan Larsson som spelat en väldigt viktig roll i arbetet för att nå fram till överenskommelsen. Han ska hedras för det arbete som han har lagt ned. Jag är inte säker på att vi hade varit där vi är i dag om inte han hade haft den goda kunskapen att driva förhandlingarna vidare.

Folkpartiets Lars Tysklind gav mig också ett positivt omdöme i debatten. Jag är också övertygad om att jag gjorde en god insats när det gäller att få de olika grupperna längs Torneälven på talefot med varandra. Riksdagen har fattat beslut om den nya fiskestadgan och jag hoppas att människorna längs Torneälven ger sitt stöd.

Självfallet blir man glad när det man har gjort uppskattas av uppdragsgivarna.