Glädjande ja till Vattudalens fisk

VattudalenIdag blev jag uppringd av Sten-Åke Carlsson vid Vattudalens fisk. Han berättade att Miljödomstolen hade gett fiskodlingsföretaget det sökta tillståndet på att odla 3200 ton fisk i Ströms Vattudal. Miljöprövningsdelegationen har velat halvera tillståndet.

Jag blev mycket glad över Sten-Åkes rapport. I utredningen Det växande vattenbrukslandet konstaterade vi att det finns ett miljöutrymme att odla fisk i de onaturligt näringsfattiga reglerade vattnen i norra Sveriges inland. Om det då kommer ut en del näring i vattnet från en fiskodling är detta i praktiken en restaureringsåtgärd och det hoppas jag att berörda myndigheter nu inser.

Mycket tyder på att genombrottet för Vattudalens fisk också innebär att vattenbruket i inlandet får ett lyft framöver. Det finns goda möjligheter att odla mycket större volymer i inlandet framöver. Marknaden för den odlade fisken – främst röding – i de rena vattnen finns.

Nu gäller det att ge förutsättningar för fler företag att etablera sig. Företag som både producerar miljövänlig mat av högsta kvalitet och skapar sysselsättning i glesbygd. Vattenbruket är en näring som har framtiden för sig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *