Nu känns Centerpartiet igen!

maträddarNu känner vi igen det gröna, decentralistiska Centerpartiet! Idag har miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterat rapporten Mer svensk mat rättar miljön! med 21 olika förslag för miljösmart mat.

Jag blir glad när jag tar del av rapporten. Här finns en kraftfull satsning på ekologisk mat, stöd till mindre slakterier, satsning på närproducerat och förslag som underlättar för kommunerna att göra miljövänliga upphandlingar. Rapporten innehåller också krav på att ett skolmåltidscentrum ska inrättas för att öka kompetensen bland personalen för bland annat vikten av att köpa närproducerat En handlingsplan för att minska matsvinnet ingår också, liksom ett särskilt miljöstöd för betande djur. Det behövs säkert eftersom EU fortfarande  inte har begripit hur en svensk beteshage ser ut.

Jag hoppas att man i arbetet tar väl vara på kompetensen som finns i det nationella resurscentrat Eldrimner i Ås. Likaså vore det bra om man finner framkomliga vägar att införa ursprungsmärkning på maten, vilket jordbruksministern hittills har varit tveksam till av kostnadsskäl.

Förslagen i rapporten ingår i arbetet för att förverkliga  ”matlandet Sverige”. Jag hoppas att åtgärderna kan stimulera både jordbruket och alla företag som arbetar med livsmedelsförädling, inte minst i vårt länet. ”Matlänet Jämtland” ligger redan långt framme och kan bli ännu mycket bättre. Många nya arbetstillfällen kan skapas på landsbygden framöver om möjligheterna tas till vara.

0 svar på ”Nu känns Centerpartiet igen!

  1. Jag hoppas verkligen att Eskil Erlandsson i handling visar att han menar allvar med alla sina utfästelser i handlingsprogrammet för ”Sverige det nya Matlandet”. Det är viktigt att Eskil lyssnar på på företagarna, det är bara de som kan tydliggöra vilka hinder som finns för att för att förverkliga Jordbruksministerns vision om ”Sverige det nya matlandet”.Du har rätt Håkan, utbildning måste prioriteras. Här gäller det att ta vara på Eldrimners erfarenheter. Det är inte tillfredsställande att Eldrimner fortfarande behandlas som ett projekt och får springa på Jordbruksverket och söka medel för verksamheten. Eldrimner måste bli en ordinarie verksamhet under till exempel utbildningsdepartementet och ges ökad finansiell styrka. Det är en förutsättning, att det finns tillgång till utbildning om vi skall utveckla den småskaliga lokala livsmedelsförädlingen. Du har allt mitt stödd i denna fråga Håkan.

  2. Vi är helt överens Åke! Vi får arbeta vidare för att förverkliga visionen om ”det nya matlandet”. Här arbetar vi för att utveckla ”matlänet Jämtland”. Och bör Eldrimner, som redan har betytt oerhört mycket, få möjligheter att utvecklas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *