Samarbete för grönt entreprenörskap

Svensk-norskutbildningSamarbetet i Mittskandinavien utvecklas. Jämtlands institut för landsbygdsutveckling (Jilu) och Högskolan i Nord-Tröndelag samarbetar alltmer över riksgränsen. Ett exempel är den gemensamma utbildning i Grönt Entreprenörskap som nu är i full gång.

Studenterna kommer från både Sverige och Norge – och ser de gröna näringarna som framtiden. Det är ett spännande och viktigt samarbete som har inletts. Jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och energiproduktion är näringar som har framtiden för sig på båda sidor av gränsen. Dessutom har öst- västsamarbete i Nordens Gröna Bälte en stor framtidspotential. Här visar Jilu och Högskolan i Nord-Tröndelag vägen.

Östersunds-Posten berättar idag om kursen i Grönt entreprenörskap. Det är förhoppningsvis början på ett mycket mer omfattande samarbete både när det gäller utbildning och när det gäller näringslivssamarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *