Bioenergin växer – möjlighet för Jämtlands län

Bioenergin växer så det knakar. Enbart mellan 2009 och 2010 beräknas bioenergianvändningen öka med 10 TWh.

– Det är lika mycket energi som elproduktionen från vår största kärnkraftsreaktor i Forsmark, och mer än elproduktionen från båda de nedlagda Barsebäcksreaktorerna, eller fyra gånger som mycket som hela vindkraftsproduktionen, konstaterar Svenska Bioenergiföreningens vd Gustav Melin.

– Observera att vi bara talar om ökningen under ett år, fortsätter Melin. Den totala tillförseln av bioenergi hamnar i år på 137 TWh. Det betyder att bioenergin är större än vattenkraften och kärnkraften tillsammans och att drygt 32 procent av all energianvändning i Sverige kommer från bioenergi. Bioenergin passerade förra året oljan som största energikällan i vår energianvändning.

Och detta är bara början på en mycket positiv utveckling. Som jag tidigare konstaterat finns en fantastisk potential i att producera grön energi från jord och skog i Jämtlands län. Låt oss ta vara på dessa möjligheter. Utmaningen för politiken är att ge goda förutsättningar för bioenergins fortsatta tillväxt och utveckling. Bioenergin behövs för miljöns skull – och för att stärka och utveckla vår region.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *