Kategoriarkiv: Jordbruk, jakt och fiske

Nu växer vattenbrukslandet

vattufiskEfter att på regeringens uppdrag ha utrett vattenbrukets möjligheter i Sverige är jag övertygad om att fiskodling i norra Sveriges inland har goda möjligheter att bli en viktig näring, producera mat av högsta kvalitet och skapa välkomna arbetstillfällen. Titeln på utredningen var talande nog Det växande vattenbrukslandet.

Nu växer vattenbruket också i praktiken. Yrkeshögskoleutbildningen i Kälarne är igång med över 20 intresserade elever, varav många har ambitionen att starta egna vattenbruksföretag. Och i Ströms Vattudal växer nu landets hittills största vattenbruk fram.

Idag besökte Pelle Åsling och jag Ströms Vattudal och Vattendalens Fisk. Här träffade vi först centerkollegan Göran Espmark, på vars strand nu det nya företaget växer fram. Sten-Åke Carlsson är en av ägarna och den som leder arbetet. På två platser i sjön finns nu stora kassar där regnbåge och röding växer sig stora. När verksamheten är utbyggd kommer företaget att producera 3 200 ton fisk per år.

Att odla fisk i ett reglerat och onaturligt näringsfattigt vatten är i praktiken en restaureringsåtgärd för miljön. Samtidigt som mat av hög kvalitet produceras. I framtiden behöver vattenbruket kraftigt växa om mänskligheten ska fortsätta att äta fisk i nuvarande omfattning – och i dessa bygder finns förutsättningarna för att odla denna fisk. Besöket i Ströms Vattudal var givande och inspirerande.

Bilden: Göran Espmark, Pelle Åsling och Sten-Åke Carlsson framför den växande fiskodlingen.

Norsk fiskodling i kraftig tillväxt

Norge börjar inse att oljeåldern är på väg mot sitt slut. När intäkterna från olja och gas börjar minska måste landet bygga på andra näringar.

Det är ingen tvekan om att framtidsnäringen framför andra hos våra grannar i väster är fiskodling. Längs hela den långa norska kusten växer vattenbruket. Redan idag är det en enormt betydelsefull näring – som dessutom är i stark tillväxt. Bara under september månad exporterade Norge ”sjömat” för hela 5,7 miljarder norska kronor.

Jag är övertygad om att vi i Sverige också har förutsättningar för ett växande vattenbruk. I den utredning jag ledde kunde vi visa att det främst är skaldjursodling på Västkusten och odling av fisk, främst röding, i de kalla, näringsfattiga och reglerade vattnen i norr. Det är dags att ge bättre förutsättningar för det svenska vattenbruket.

Vattenbruket i Sverige kan inte bli lika omfattande och stort som det norska. Men vattenbruk kan ge bra, klimatsmart mat och många viktiga jobb på landsbygden, inte minst i det glest befolkade inlandet.

Östersund – Sveriges mathuvudstad!

Så är det då klart; Östersund utses idag till Sveriges mathuvudstad. MathuvudstadJordbruksminister Eskil Erlandsson offentliggör utmärkelsen vid lunchtid.

Utmärkelsen är inte oväntad, men ändå mycket glädjande. I Jämtlands län spelar Eldrimner och Jilu (Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling) en viktig roll för att utbilda och ge råd till livsmedelshantverkare av olika slag. Här finns fantastiska förutsättningar för att producera råvaror av högsta kvalitet i en ren miljö. Jordbruk och vattenbruk har ypperliga förutsättningar att växa. För besöksnäringen (turismen) har den goda maten naturligtvis också stor betydelse. Jämtland kan producera fantastiska ”upplevelser” med en kombination av stora naturupplevelser och god mat.

Utmärkelsen till Östersund är en utmärkelse till hela länet. Jämtland får nu ännu bättre förutsättningar att utveckla en nordisk motsvarighet till Toscana, matlänet Jämtland i matlandet Sverige kan bli något verkligt stort och skapa många nya arbetstillfällen runt om i våra bygder. Jag är mycket glad över utmärkelsen!

Här finns regeringens officiella tillkännagivande om att Östersund har utsetts till huvudstad i Matlandet Sverige.

Bilden; Glada östersundare firar utmärkelsen till mathuvudstad i Stockholm. Ur ÖP.

Östersund – mathuvudstad?

Idag kommer jordbruksminister Eskil Erlandsson till Jämtland. I kväll blir det jordbruksministermöte med hans norske kollega Lars Peder Brekk i Rödöns bygdegård.

Under tisdagen kommer Eskil att möta lokala matproducenter. Jämtland har oerhört mycket att bjuda på och det är ingen tillfällighet att Unesco har utsett Östersund och Jämtland till en gastronomisk stad.

I nästa vecka kommer Sveriges mathuvudstad att utses. Jag hoppas och tror att Östersund och Jämtland är en mycket stark kandidat till denna titel. Det skulle vara mycket positivt.

Odlarkörkort för fiskodling

Som jag skrivit tidigare står vattenbruket i norra Sveriges inland inför ett verkligt genombrott. Här kan kanske 100 000 ton fisk odlas i de näringsfattiga, reglerade vattnen. Fiskodling i de här vattnen är, som professor Anders Kiessling säger, en ”miljötjänst”, en restaureringsåtgärd.

Därför är jag mycket glad att Jilu (Jämtlands institut för landsbygdsutveckling) nu har dragit igång sin yrkeshögskoleutbildning i fiskodling med 22 studenter i första omgången. De får nu möjlighet att ta ”odlarkörkort” för fiskodling, att lära sig denna näring från grunden. Det innebär att de fiskodlingar som finns får möjlighet att anställa utbildad personal – och att förutsättningarna för nya viktiga företag i det glesbefolkade inlandet förbättras. Vi kan förvänta oss att nya vattenbruksföretag kan etableras när det finns fler som kan området från grunden.

Nästa steg för Jilu på vattenbruksområdet, där Erik Olofsson gör en fantastisk insats, är att etablera en gymnasiutbildning inriktad på vattenbruk.

En stor del av yrkeshögskoleutbildningen bedrivs vid Vattenbrukscentrum Norr i Kälarne. Mittnytt gjorde igår ett bra reportage från den nya utbildningen. Framtiden ser allt ljusare ut för ett växande vattenbruk i inlandet.

Genombrott för fiskodling i inlandet

Äntligen står vi inför ett genombrott för vattenbruket, särskilt i norra Sveriges inland. Röding är en fantastisk delikatess – och snart kommer denna fisk förhoppningsvis att odlas i stor utsträckning. Landön är i full verksamhet sedan länge – och fick leverera röding till kronprinsessans bröllop, Umlax i Malgomaj är den största rödingodlingen och Vattudalsfisk i Strömsund har efter många turer fått sina tillstånd.

I utredningen Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26) visade vi att potentialen för fiskodling i de reglerade, näringsfattiga vattnen i inlandet är mycket stor. Det som hittills har hindrat ett verkligt genombrott för denna gröna näring är den bristande tillgången på kapital och ett besvärligt regelverk. Nu lovar jordbruksminister Eskil Erlandsson riktade medel till fiskodling under de kommande åren och dessutom att arbetet med att förenkla och förbilliga regelverket ska intensifieras. Det är mycket positivt.

Lägg till detta att näringsminister Maud Olofsson igår berättade att regeringen är beredd att satsa två miljarder kronor – två tusen miljoner kronor – till en fond för riskvilligt kapital till inlandet så kan förutsättningarna både för vattenbruket och andra näringar i det glesbefolkade inlandet förbättras drastiskt de närmaste åren. Många nya jobb kan skapas och flyttströmmarna börja riktas till inlandet i stället för därifrån. Äntligen kan det nödvändiga lyftet för inlandet vara på gång!

Samarbete för grönt entreprenörskap

Svensk-norskutbildningSamarbetet i Mittskandinavien utvecklas. Jämtlands institut för landsbygdsutveckling (Jilu) och Högskolan i Nord-Tröndelag samarbetar alltmer över riksgränsen. Ett exempel är den gemensamma utbildning i Grönt Entreprenörskap som nu är i full gång.

Studenterna kommer från både Sverige och Norge – och ser de gröna näringarna som framtiden. Det är ett spännande och viktigt samarbete som har inletts. Jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och energiproduktion är näringar som har framtiden för sig på båda sidor av gränsen. Dessutom har öst- västsamarbete i Nordens Gröna Bälte en stor framtidspotential. Här visar Jilu och Högskolan i Nord-Tröndelag vägen.

Östersunds-Posten berättar idag om kursen i Grönt entreprenörskap. Det är förhoppningsvis början på ett mycket mer omfattande samarbete både när det gäller utbildning och när det gäller näringslivssamarbete.

Bra mat lyfter länet

Jämtlands län har ypperliga förutsättningar att bli matlänet framför andra i matlandet Sverige. Här finns ett levande jordbruk, mycket skog och rena, näringsfattiga vatten som lämpar sig för fiskodling. Både skog, jord och vind kan producera ny grön energi. Med rätt förutsättningar kan de gröna näringarna lyfta länet. Jag vill gärna bidra till att skapa dessa förutsättningar.

Idag har Länstidningen publicerat ett inlägg av om detta, Bra mat kan lyfta länet.

Nu känns Centerpartiet igen!

maträddarNu känner vi igen det gröna, decentralistiska Centerpartiet! Idag har miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterat rapporten Mer svensk mat rättar miljön! med 21 olika förslag för miljösmart mat.

Jag blir glad när jag tar del av rapporten. Här finns en kraftfull satsning på ekologisk mat, stöd till mindre slakterier, satsning på närproducerat och förslag som underlättar för kommunerna att göra miljövänliga upphandlingar. Rapporten innehåller också krav på att ett skolmåltidscentrum ska inrättas för att öka kompetensen bland personalen för bland annat vikten av att köpa närproducerat En handlingsplan för att minska matsvinnet ingår också, liksom ett särskilt miljöstöd för betande djur. Det behövs säkert eftersom EU fortfarande  inte har begripit hur en svensk beteshage ser ut.

Jag hoppas att man i arbetet tar väl vara på kompetensen som finns i det nationella resurscentrat Eldrimner i Ås. Likaså vore det bra om man finner framkomliga vägar att införa ursprungsmärkning på maten, vilket jordbruksministern hittills har varit tveksam till av kostnadsskäl.

Förslagen i rapporten ingår i arbetet för att förverkliga  ”matlandet Sverige”. Jag hoppas att åtgärderna kan stimulera både jordbruket och alla företag som arbetar med livsmedelsförädling, inte minst i vårt länet. ”Matlänet Jämtland” ligger redan långt framme och kan bli ännu mycket bättre. Många nya arbetstillfällen kan skapas på landsbygden framöver om möjligheterna tas till vara.