Genombrott för fiskodling i inlandet

Äntligen står vi inför ett genombrott för vattenbruket, särskilt i norra Sveriges inland. Röding är en fantastisk delikatess – och snart kommer denna fisk förhoppningsvis att odlas i stor utsträckning. Landön är i full verksamhet sedan länge – och fick leverera röding till kronprinsessans bröllop, Umlax i Malgomaj är den största rödingodlingen och Vattudalsfisk i Strömsund har efter många turer fått sina tillstånd.

I utredningen Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26) visade vi att potentialen för fiskodling i de reglerade, näringsfattiga vattnen i inlandet är mycket stor. Det som hittills har hindrat ett verkligt genombrott för denna gröna näring är den bristande tillgången på kapital och ett besvärligt regelverk. Nu lovar jordbruksminister Eskil Erlandsson riktade medel till fiskodling under de kommande åren och dessutom att arbetet med att förenkla och förbilliga regelverket ska intensifieras. Det är mycket positivt.

Lägg till detta att näringsminister Maud Olofsson igår berättade att regeringen är beredd att satsa två miljarder kronor – två tusen miljoner kronor – till en fond för riskvilligt kapital till inlandet så kan förutsättningarna både för vattenbruket och andra näringar i det glesbefolkade inlandet förbättras drastiskt de närmaste åren. Många nya jobb kan skapas och flyttströmmarna börja riktas till inlandet i stället för därifrån. Äntligen kan det nödvändiga lyftet för inlandet vara på gång!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *