Kategoriarkiv: EU

Ett avgörande centerseminarium 1996

(Bilden: Ledare i Östersunds-Posten 30 mars 1996)

”Jag är övertygad om att EMUNej till EMU 1996 är bra för Europa och Sverige. Åtstramningar och besparingar blir inte mindre för de länder som står utanför valutaunionen, snarare tvärtom. Först med EMU kan vi föra en fungerande välfärdspolitik.”

Citatet kommer från ett inlägg av Sveriges första EU-kommissionär Anita Gradin (DN 23 januari 1997). Då pågick sedan något år en ganska omfattande diskussion om huruvida Sverige skulle ge upp kronan för den kommande euron eller inte. Vi som argumenterade mot EMU utmålades inte sällan som mindre vetande.

Idag vill nog många av de gamla euroförespråkarna glömma sina, som det har visat sig, helt verklighetsfrämmande argument för att skrota kronan. Att euron och EMU skulle vara en förutsättning för en fungerande välfärdspolitik, som Anita Gradin, hävdade är det knappast någon som tror på idag. I perspektiv av den djupa grekiska fattigdomskrisen framstår det som tvärtom. Läs mer

Hög tid för diskussion om TTIP även i Sverige

Runt om i Europa diskuteras TTIP 16 janförhandlingarna om ett nytt handelsavtal (TTIP) mellan EU och USA. Kritik kommer från många håll, särskilt mot den föreslagna tvistlösningsmekanismen ISDS och mot vad ett avtal riskerar att innebära på miljöområdet.

I Sverige är debatten emellertid mycket lam. Så gott som alla applåderar reflexmässigt ”frihandel” och har inte gått djupare in i vad förhandlingarna faktiskt handlar om. Svenskt Näringsliv, som är entusiastisk förespråkare för TTIP, avfärdar alla invändningar som ”myter”. (Vilka bemöts av den kritiskt granskande bloggen ttippen.se.) Läs mer

Efter två decennier i EU: Norden åter på agendan

För exakt 20 år sedan röstade Skärmavbild 2014-11-13 kl. 08.16.57svenska folket ja till EU-medlemskap. 52,3 procent av väljarna valde ja-sedeln, medan 46,8 procent röstade nej den 13 november 1994. Det var i hög grad ett centrum – periferival. Medan över 80 procent av väljarna i Strömsund röstade nej var siffran den omvända i Danderyd.

Jag var aktiv på nej-sidan. Under åren före folkomröstningen skrev jag många ledarkommentarer i ÖP mot EU-inträde och i samband med omröstningen var jag tjänstledig för att vara kanslichef på nej-sidan. När jag nu läser texterna i ÖP vid folkomröstningen kommer minnena tillbaka. Det var en intensiv tid med debatt på alla nivåer.

Mitt – och många andras – alternativ till EU var ett nära samarbete mellan de nordiska länderna. Ett starkt Norden som samarbetar med EU utan att bli en del av Unionen. Jag är övertygad om att det skulle kunnat bli en bra lösning. Tillsammans kan länderna få en starkare ställning än var och en för sig. Det gäller även idag. Läs mer

EU – en nyckelfråga även i riksdagen

För några månader sedan diskuterade Nils Lundgrenvi intensivt EU-frågor inför valet till Europaparlamentet. I den nuvarande valrörelsen inför riksdagsvalet är det emellertid nästan tyst om EU. Det borde det inte vara. Riksdagen spelar nämligen en central roll när det gäller Sveriges förhållande till EU.

Inför folkomröstningen om euro eller krona 2003 arbetade jag tillsammans med bland andra nationalekonomen Nils Lundgren  (bilden). Det var både intressant och lärorik. De svenska väljarna var kloka nog att lyssna till argumenten och beslutade att behålla kronan. Idag ser vi att det är en stor fördel att ha en egen valuta och en riksbank som kan sätta en ränta som är anpassad till svensk ekonomi.

Centerpartiet säger, till skillnad från övriga regeringspartier och det största oppositionspartiet, uttryckligen nej till euron. Det är ett viktigt skäl till att Nils Lundgren nu har bestämt sig för att rösta på Centerpartiet. Den tidigare socialdemokraten och ledaren för Junilistan motiverar dessutom sitt ställningstagande med att Centerpartiet strävar efter goda villkor för entreprenörer och småföretag, samt förespråkar valfrihet i välfärden. Starka argument som många fler bör ta fasta på när det är dags att gå till valurnan. Läs mer

EU-debatten förs även i riksdagen

(Inlägg på LT:s webb 2/6 2014)Håkan maj -14-webb

Valrörelsen inför årets EU-val  präglades glädjande nog av en tydligare kritik än tidigare mot den växande maktkoncentrationen till Bryssel. De krafter som vill bygga ett Europas Förenta Stater, där Sverige och övriga medlemsländer reduceras till delstater, var mer lågmälda än tidigare. Det gäller ändå att vara på sin vakt mot statsbyggarna även framöver. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, handel och mänskliga rättigheter.

Vi har nu utsett Sveriges 20 representanter i Europaparlamentet. Själv valde jag att inte kandidera till Europaparlamentet denna gång trots min förhållandevis framgångsrika kampanj 2009. Mitt svar är att jag i stället kandiderar till riksdagen och där hoppas kunna bli en stark röst för Jämtlands län – och då även delta i EU-debatten. Sveriges förhållande till EU avgörs i hög grad i riksdagen. Läs mer

Nu sätts Federley på prov!

Kommentar till CenterpartietsSkärmavbild 2014-06-01 kl. 15.33.43 resultat i valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014:
Centerpartiet gjorde en mycket bra valrörelse inför valet till Europaparlamentet. Mandatet försvarades med bred marginal – och det andra mandatet var inte långt borta. Alla förståsigpåare som ansåg Centerpartiet uträknat för bara några veckor sedan står där med lång näsa. Hade valrörelsen fortsatt ytterligare en vecka skulle det andra mandatet sannolikt också varit i hamn. Centerrörelsen har en kraftfull valorganisation, vilket lovar gott inför valen i september.

Det blev en spännande krysskamp mellan de tre toppkandidaterna på centerlistan om vem som ska få uppdraget att företräda partiet i parlamentet de kommande fem åren. Alla tre – Kent JohanssonKristina Yngwe och Fredrick Federley – har bedrivit en mycket aktiv valrörelse runt om i hela landet, vilket naturligtvis har bidragit till att Centerpartiet gjorde sitt bästa valresultat i ett val till Europaparlamentet sedan det första valet till denna församling 1995.  Läs mer

Samarbeta i Europa som självständig stat

Östersunds-Posten 20 maj 2014Hakan.Larsson.ute-500px
Inför folkomröstningen om euro eller krona 2003 arbetade jag och andra centerpartister med Lena Ek i spetsen, tillsammans med bland andra Junilistans grundare Nils Lundgren och Vänsterpartiets nuvarande ordförande Jonas Sjöstedt i nätverket Europa ja – euro nej. Samarbetet fungerade väl och betydde mycket för nej-sidans framgång. Vi har kronan kvar.

Centerpartiet är fortfarande entydig motståndare till euron. Kronan har tjänat – och tjänar – oss väl. I dag ser Centern sig som en garant för kronan.

Som EU-kritiker är jag glad över att Centerns valplattform dessutom markerar vikten av att minska Bryssels detaljstyrning och göra EU ”smalare”. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, handel, brottsbekämpning och mänskliga rättigheter. Läs mer

Viktigare val än många tror

(Krönika publicerad i Tidningen C 2/2014)Skärmavbild 2014-05-09 kl. 21.44.48

I folkomröstningen om EU 1994 var svenska folket delat. Det gällde också Centerpartiet även om en extrastämma sa ja till medlemskap. Själv var jag inför omröstningen chef för nej-sidans kansli. En majoritet av väljarna valde medlemskapet, ett resultat som även vi på den förlorande sidan respekterar.

Nio år senare var det åter dags för folkomröstning, nu om vi skulle skrota kronan för euron. Den här gången stod Centerpartiet på nej-sidan, vilket förmodligen hade avgörande betydelse för att Sverige idag har en egen valuta. Vi kan nu konstatera att det har varit en stor fördel att ha kronan kvar. Under de senaste årens kris har euron mer splittrat än enat Europa. Läs mer

Sverige bör kräva formellt undantag från euron

Inlägg publicerat i Länstidningen 17/2 och Östersunds-Posten 24/2 2014

Att Sverige har en egen valuta och Skärmavbild 2013-11-14 kl. 21.43.49en självständig riksbank är en stor fördel. Det ger större självbestämmande och bättre möjligheter att hantera ekonomin, medan en rad euroländer tvingas till smärtsamma anpassningar i form av hög arbetslöshet och sänkt levnadsstandard.

För snart elva år sedan, 2003, beslutade de svenska väljarna i en folkomröstning att behålla kronan, 55,9 procent mot 42 procent som ville införa euron. Trots att det politiska och ekonomiska etablissemanget propagerade för att skrota kronan sa folkmajoriteten klokt nog nej. Idag skulle över 80 procent av svenskarna rösta nej till euron (enligt SCB). Läs mer

Kräv formellt undantag från euron

Att Sverige idag har en egen valuta ochSkärmavbild 2013-11-14 kl. 21.43.49 en självständig riksbank är i hög grad Centerpartiets förtjänst. Partiets ställningstagande för kronan i folkomröstningen 2003 hade stor betydelse för utgången. Därför finns det all anledning för centerpartister att med stolthet visa på hur förutseende partiet var genom ställningstagandet för tio år sedan.

Glädjande är mot denna bakgrund att Centerpartiet i förslaget till valplattform inför Europaparlamentsvalet den 25 maj nästa år slår fast att ”euron inte ska införas som valuta i Sverige”. (Valplattformen ska behandlas och antas vid partiets förtroenderåd den 22 november.)

Erfarenheterna sedan folkomröstningen visar att argumenten mot euron håller och har blivit ännu starkare.  När finanskrisen bröt ut 2008 hamnade eurozonen i en kris som den ännu inte hämtat sig från. Euron har visat sig splittra i stället för ena de europeiska länderna.  Enligt opinionsundersökningarna från SCB är över 80 procent av svenskarna idag motståndare till euron. Läs mer