Europas Förenta Stater eller Nationernas Europa?

Skånska Dagbladet 13 juni 2017.

Länstidningen 14 juni 2017
Östersunds-Posten 17 juni 2017
Bilden: Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har presenterat en vitbok med fem scenarier för EU:s utveckling. I Sverige diskuteras detta knappast alls.

Brexit, senast den överraskandejuncker utgången av det brittiska valet, får stor uppmärksamhet. Spekulationerna är många även i svenska medier. Att själva EU står inför ett avgörande vägval får däremot knappast alls någon plats i debatten.

I våras presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en ”vitbok” med fem framtidsscenarier för Unionen. Fyra av dessa går ut på att samla mer makt till Bryssel och successivt bygga en regelrätt statsbildning. Positivt är dock att ett alternativ innebär att samarbetet främst koncentreras till handel och de fyra friheterna. I övrigt kan beslut återföras till medlemsländerna. Kommissionen kan dock inte låta bli att omgående såga detta alternativ.

Det är bråttom att välja väg, menar kommissionen, som hoppas att stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet redan i slutet av innevarande år ska enas om i vilken riktning EU ska gå. Att så avgörande framtidsbeslut måste diskuteras brett och förankras bland medborgarna verkar man blunda för. Om ytterligare centralisering pressas igenom von oben hotar demokratiskt haveri.

I februari behandlade Europaparlamentet tre betänkanden om EU:s framtid. Inte heller detta har fått någon större uppmärksamhet i svenska medier. Det mest federalistiska betänkandet föredrogs av Guy Verhofstadt, liberala ALDE-gruppens ordförande. Här fanns förslag om fler överstatliga beslut, införande av EU-skatt, tillsättande av en EU-finansminister och en EU-utrikesminister, att en europeisk motsvarighet till CIA ska inrättas och att EU även ska bli en militärunion. (Betänkandet fick stöd av 283 av ledamöterna, medan 269 röstade nej och 83 avstod.)

Att det handlar om att skapa ett Europas Förenta Stater råder ingen tvekan om för den som tar del av formuleringarna. Inte heller att ambitionen är att pressa Sverige att så småningom överge kronan för euron. Att ekonomipristagaren Joseph E Stiglitz skrivit en hel bok om ”hur en gemensam valuta hotar Europas framtid” struntar federalisterna i.

Medborgarna är inte informerade om att starka krafter inom EU-institutionerna försöker använda osäkerheten i samband med Brexit för att pressa fram ett centralistiskt statsbygge. I så fall skulle de säga nej. En av få svenska debattörer som hittills reagerat är Gunnar Wetterberg. Han konstaterar i en Expressenkrönika att ”förespråkarna för ett mer överstatligt EU håller på att springa ifrån medborgarna” och manar Sverige att ”tänka själv”.

Jag håller med Wetterberg om att det är hög tid för en diskussion värd namnet. Det är viktigare att vi stärker det nordiska samarbetet än att vi i allt fler frågor underordnas makthavare i Bryssel. Idag finns ett begränsat stöd för svenskt utträde, men skulle EU gå vidare mot ett Europas Förenta Stater och försöka tvinga Sverige in i euron kan ett ”Swexit” komma på agendan.

Hursomhelst är det hög tid för debatt. Ska Sverige bli en delstat i Europas Förenta Stater eller ska samarbetet vara i huvudsak mellanstatligt i Nationernas Europa?

Håkan Larsson (c), Rödön

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *