Kategoriarkiv: Energi

Centerhistoria 10: Kampen mot kärnkraften

Centerpartiet var det första parti som satte miljön högt på den politiska dagordningen. Därför var det naturligt att partiet tidigt tog ställning mot kärnkraften när riskerna med denna energikälla – som dessutom krävde centralisering – blev uppenbara. Vid centerstämman i Luleå 1973 talade professor Hannes Alfvén – och därefter ställde sig centerrörelsen med Thorbjörn Fälldin i spetsen på barrikaderna för en avveckling av kärnkraften och satsning på förnybar energi. (Bilden: Fälldin och Alfvén vid stämman i Luleå 1973.)

Energifrågan är ännu idag i högsta grad levande. Man kan konstatera att Centerpartiet var förutseende när partiet tog ställning mot kärnkraften. Idag, efter Fukushimakatastrofen, borde det vara läge att definitivt stänga dörren till ny kärnkraft och målmedvetet satsa krafter och resurser på den gröna energiomställningen.

I början av 1970-talet var Centerpartiet på kraftig frammarsch. Partiet breddades både politiskt och organisatoriskt. För första gången vann partiet ett omfattande stöd även i de större städerna. Partireformationen hade blivit en stor framgång.

Ett viktigt skäl till framgångarna var att Centerpartiet erbjöd ett decentralistiskt alternativ till den socialdemokratiska regeringens koncentrationspolitik. Ett annat skäl var säkerligen att såväl Gunnar Hedlund som Thorbjörn Fälldin stod för en mer vardagsnära och folklig politik än den intellektuelle socialdemokratiske statsministern Olof Palme. Palme valde att bygga sitt regerande på stöd från kommunisterna hellre än att söka samarbete gentemot Centerpartiet. I valrörelsen 1970 hotade han med att ”rörelsen skulle ta itu” med centerledaren Hedlund. Fortsätt läsa Centerhistoria 10: Kampen mot kärnkraften

Den livsfarliga kärnkraften

Fukushimakatastrofen är inte över. Den som är intresserad av utvecklingen i Japan kan konstatera att den radioaktiva kontamineringen är omfattande och att konsekvenserna ännu inte är klarlagda. Enligt vissa forskare är olyckan allvarligare än Tjernobyl och Japan har till och med hanterat katastrofen sämre än vad Sovjetunionen gjorde. Måhända har vi bara sett början av haveriet i Fukushima.

Idag rapporterade forskare vid Ryukyouniversitetet i Okinawa att man har funnit att en fjärilsort som lever i Fukushimaområdet har börjat mutera. Direkt efter katastrofen hade tolv procent av fjärilarna missbildningar som mindre vingar och skadade ögon. I tredje generationen hade 34 procent drabbats och efter ett halvår var 52 procent av fjärilarna missbildade. Det är naturligtvis en mycket allvarlig varning; påverkas fjärilarna i så hög omfattning drabbas också annat liv – även människan. En energikälla som producerar radioaktivitet är helt enkelt livsfarlig inte bara för livet idag utan också för framtida generationer. Fortsätt läsa Den livsfarliga kärnkraften

Jämtland ledande på elbilar

Så är man då på Gotland även detta år under Almedalsveckan. Huvudorsaken är att jag ska delta i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners aktiviteter. Vi arbetar inom ramen för Hela Sverige ska leva.

Maria och jag kom till Gotland i eftermiddag och efter inkvartering i Fårösund begav vi oss till Jämtkrafts mottagning på Liste gård. Konstnären och ägarna Anders Palmer berättade fascinerande om upprustningen av den gamla gården som nu är ateljé och utställningshall.

Jämtkraft satsar nu offensivt på elbilar längs Green Highway Sundsvall – Östersund – Trondheim. Nästa år har kommunern i Jämtland beställt 56 elbilar, vilket kan medverka till ett verkligt genombrott för dessa miljövänliga bilar. Vi arbetar för att det ska bli en laddningsstation även i Krokom så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det var en mycket trevlig kväll i en mycket trevlig miljö. Det är i sådana sammanhang nytänkande och samverkan över alla gränser kan bli verkliga framtidsmöjligheter.

På bilden ser vi Gunvor Sundin och Maria Söderberg under mottagningen på Liste gård.

Glädjande nej till uranbolag

Det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals (CPM) vill bryta uran mitt i jordbruksbygden i Oviken. Skulle bolaget få som det vill skulle ett enormt dagbrott bli konsekvensen alldeles i närheten av Storsjön, som är dricksvattentäkt för hela centrala Jämtland. Det vore förstås vanvett att bryta ”dödens sten” (som indianerna säger) i denna gamla kulturbygd.

CPM struntar i att kommunen säger nej till uranbrytning, att länstyrelsen har uttalat att ingen uranbrytning ska förekomma i Jämtlands län – och att det finns ett starkt motstånd bland lokalbefolkningen. På sistone har företaget dock kunnat glädja sig över stöd från några folkpartister.

Jag blir glad över att Förvaltningsdomstolen i Härnösand nu följer Jordbruksverket och länsstyrelsen och avslår CPM:s ansökan om att få köpa en jordbruksfastighet mitt i området. Det kanadensiska bolagets uranjakt skapar oro i bygden och det borde vara hög tid att man tar reson och inser att det inte blir någon uranbrytning varken i Oviken eller någon annanstans i Jämtland.

Att det är uran CPM i första hand är ute efter råder ingen tvekan om. På samma sätt är det med de andra internationella prospekteringsbolagen som härjar i Jämtland, Mawson och Aura Energy. För att få stopp för deras uranjakt bör lagstiftningen skärpas så att denna verksamhet kan stoppas redan på prospekeringsstadiet. Skulle brytning av uran bli aktuell har kommunerna ett oinskränkt veto – och då bör man kunna sätta stopp redan tidigare när det inte råder någon tvekan om att det är brytning som är målsättningen.

Förnybar energi är framtiden

Trettio år efter folkomröstningen om kärnkraften 1980 är förutsättningarna bättre än någonsin tidigare för att förnybar energi – sol-, vind-, vatten-, våg- och bioenergi – ska kunna medverka till att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem. Lägg till detta att grön miljöteknik kan effektivisera energianvändningen mer än tidigare.

Jag har arbetat för ett miljövänligt energisystem ända sedan jag 1973 var med om att starta Aktion Stoppa Kärnkraften (som senare utvecklades till Folkkampanjen mot kärnkraft). Under förra mandatperioden hade jag förtroendet att företräda Centerpartiet i riksdagen och arbetade då mycket med energifrågor. Min övertygelse är att vi nu har förutsättningar att successivt fasa ut såväl fossilkraft som kärnkraft ur energisystemet.

Affischen från folkomröstningen 1980 är högaktuell även trettio år senare. Låt oss satsa offensivt för förnybar energi och energieffektivisering för att kunna frigöra oss från kärnkraftsberoendet. Det är den hållbara vägen mot framtiden.

Manifestation mot uranbrytning

EU:s energi- och miljöministrar har haft informellt toppmöte i Åre. Uppenbarligen är såväl Maud Olofsson som Andreas Carlgren nöjda med resultatet. Det viktigaste resultatet är att Andreas nu har fått uppbackning för en offensiv höst inför FN:s globala klimatmöte i Köpenhamn i december.

Dessutom var det säkert nyttigt för ministrarna att andas ren Jämtlandsluft. Förhoppningsvis inser de att norra Sveriges inland är en viktig region som måste få rättvisa utvecklingsförutsättningar.

Vi som aktivt arbetar mot den pågående uranjakten i våra bygder passade på att visa vårt motstånd. I samband med EU-mötet arrangerades en manifestation mot uranbrytning på torget i Åre. Även om ministrarna just då dinerade vid Tännforsen hoppas jag att budskapet gick fram – både till Andreas Carlgren och övriga ministrar. Uranbrytning är en miljöskadlig verksamhet och kärnkraften en riskabel och dyr energikälla. Därför gäller det att snarast fasa ut kärnkraften lika väl som den fossila energin och satsa på förnybar energi och hushållning.

Bilden: Från manifesationen i Åre. Foto: Diana Fernlund.