Del av vattenkraftens värden till berörda regioner!

För 15 år sedan, 1999, tog granboforsencenterpartisten Per Söderberg i Östersund och socialdemokraten Hans Lundqvist i Ragunda initiativet till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV). Sedan dess kämpar vattenkraftskommunerna i skogslänen över partigränserna för att en rättmätig del av de stora värden som det strömmande vattnet genererar ska stanna i de kommuner/regioner som släppt till sina forsar för landets elförsörjning.

Att knappast något av de värden vattenkraften genererar stannar lokalt är absurt, bygdemedlen uppgår i hela landet bara till ungefär 110 miljoner kronor per år. Samtidigt tog statskassan 2013 in hela 5,4 miljarder kronor (5 400 000 000) i fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar, en kraftig höjning jämfört med året innan (3,7 miljarder kronor). Från Jämtlands län gick förra året över en miljard kronor från vattenkraften till staten i fastighetsskatt. Enbart Ragunda, med nio stora vattenkraftverk i Indalsälven, bidrog med över en halv miljard kronor. Även Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalen levererade ett hundra miljoner kronor eller mer till Anders Borg – och så fortsätter det även i år. Fortsätt läsa

Kampen går vidare!

Under de senaste åren har jag varit ordförande för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV). Föreningen – som startades 1999 av Per Söderberg i Östersund och Hans Lundqvist i Ragunda arbetar för att de kommuner och regioner som släppt till sina forsar för den gemensamma elförsörjningen ska få en rättmätig del av de värden vattenkraften generar. Det är absurt att naturresursrika kommuner som Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda ska leverera el för mångmiljardbelopp varje år utan att få behålla en del för att utveckla de egna bygderna.

Hittills har denna kamp för rättvisa inte nått några konkreta resultat, men kampen fortsätter. Vid årsstämman i Rättvik lämnade jag ordförandeskapet i organisationen, men finns kvar i styrelsen. FSV kommer under det kommande året att ledas av trion på bilden; Ingvar Persson, Bollnäs (ordförande), Björn Mårtensson, Ljusdal (1:e vice ordförande), och Kicki Fredriksson, Ragunda (2:e vice ordförande). Jag önskar dem all framgång och kommer att även framöver att bidra till arbetet. Fortsätt läsa

Äntligen elektrifiering!

“Nabotrafiken Östersund-Trondheim utvecklas positivt och det är nu hög tid att Norge tar sitt ansvar genom att rusta upp och elektrifierar Meråkerbanen. Visionen om snabbtåg på Atlantbanan måste omsättas i praktiken så snart som möjligt.”

Så skrev vi i ett uttalande från Centerpartiet i Jämtlands län 2005 – och då hade vi, tillsammans med våra sentervänner i Trøndelag lobbat för en upprustning av Meråkerbanen i många år. Men skam den som ger sig.

Idag kom äntligen beskedet från samferdselminister Marit Arnstad; den norska regeringen satsar närmare fyra miljarder norska kronor på att rusta och elektrifiera Meråkerbanen och Trønderbanen. Förhoppningsvis kommer arbetet igång redan i år, eftersom en hel del förberedelser har gjorts. Fortsätt läsa

Lär av Norges kraftfulla distriktspolitik!

Ett inlägg som jag har sänt till ett antal centertidningar inför Framtidsstämman. Bilden: Granboforsens kraftstation i Indalsälven. Stationen drivs av Jämtkraft.

Partistyrelsens förslag till idéprogram för Centerpartiet är ett stort steg framåt jämfört med vad Ankersjögruppen presterade före jul. Den kalla ultraliberala tonen är utbytt mot en varmare, centergrön ton. Engagemanget från distrikt, kretsar och enskilda medlemmar har fått genomslag som sig bör i en folkrörelse.

Ett område där den kommande stämman emellertid bör skärpa skrivningarna är den regionala utvecklingspolitiken. Skrivningar om vikten av en levande landsbygd och av att stärka de gröna näringarna är utmärkta men räcker inte. Lokalt genererade resurserna bör i högre grad bidra till utveckling i kommuner och regioner. Det handlar också om decentralisering. Fortsätt läsa

Areva inleder samarbete med Aura: Dags att sätta stopp för uranjakten i våra bygder!

Det australiska bolaget Aura Energy har, liksom canadensiska Continental Precious Minerals (CPM), omfattande undersökningstillstånd för uran i Ovikenområdet, Bergs kommun. Hittills har Aura (Häggånprojektet) kommit i skymundan för CPM (Vikenprojektet) som anses ha kommit längst i förberedelserna för att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession (brytning).

Nu har emellertid Aura Energy, enligt företagets hemsida, knutit det stora franska kärnkraftsbolaget Areva till sig som ”strategisk partner”. Det visar vilka krafter som vill vända upp och ned på Storsjöbygden i sin jakt efter uran. Under en fyramånadersperiod ska Areva analysera Häggån och överväga om man ska gå in i projektet. Uppenbarligen hoppas Aura på att det huvudsakligen statsägda franska jätteföretaget ska satsa på ett joint venture i Jämtland. Areva (tidigare Framatome och Cogema) driver många kärnkraftverk och bryter uran runt om i världen. Fortsätt läsa

Låt inte kärnkraftsdrömmar blockera framtiden

I kärnkraftsdebatten brukar förespråkarna inte sällan hävda att framtida reaktorer kommer att vara säkra och dessutom lösa avfallsproblemet genom att använda lättvattenreaktorernas avfall som bränsle. Problemet är att dessa så kallade generation IV-reaktorer – snabba reaktorer/bridreaktorer – fortfarande är på utvecklingsstadiet. Enligt de mest optimistiska prognoserna kan dessa reaktorer vara i kommersiell drift först kring år 2050. (se SKB: slutförvar behövs även med nya reaktorer)

Så länge jag har intresserat mig för kärnkraftsfrågan – sedan 1973 – har det talats om att snart kommer de säkrare och effektivare bridreaktorerna. Men de har hittills inte blivit någon succé, särskilt som de har krävt upparbetning och producerat plutonium. Med en sådan teknik ökar riskerna för kärnvapenspridning. Kärnkraft och kärnvapen är ”siamesiska tvillingar” som Hannes Alfvén sa på sin tid.

Tekniken har säkerligen utvecklats sedan de snabba briderreaktorerna lanserades på 1950-talet, men framgångsrika har de inte varit. Föga tyder på att de kommer att bli så i framtiden.  Fortsätt läsa

Centerhistoria 10: Kampen mot kärnkraften

Centerpartiet var det första parti som satte miljön högt på den politiska dagordningen. Därför var det naturligt att partiet tidigt tog ställning mot kärnkraften när riskerna med denna energikälla – som dessutom krävde centralisering – blev uppenbara. Vid centerstämman i Luleå 1973 talade professor Hannes Alfvén – och därefter ställde sig centerrörelsen med Thorbjörn Fälldin i spetsen på barrikaderna för en avveckling av kärnkraften och satsning på förnybar energi. (Bilden: Fälldin och Alfvén vid stämman i Luleå 1973.)

Energifrågan är ännu idag i högsta grad levande. Man kan konstatera att Centerpartiet var förutseende när partiet tog ställning mot kärnkraften. Idag, efter Fukushimakatastrofen, borde det vara läge att definitivt stänga dörren till ny kärnkraft och målmedvetet satsa krafter och resurser på den gröna energiomställningen.

I början av 1970-talet var Centerpartiet på kraftig frammarsch. Partiet breddades både politiskt och organisatoriskt. För första gången vann partiet ett omfattande stöd även i de större städerna. Partireformationen hade blivit en stor framgång.

Ett viktigt skäl till framgångarna var att Centerpartiet erbjöd ett decentralistiskt alternativ till den socialdemokratiska regeringens koncentrationspolitik. Ett annat skäl var säkerligen att såväl Gunnar Hedlund som Thorbjörn Fälldin stod för en mer vardagsnära och folklig politik än den intellektuelle socialdemokratiske statsministern Olof Palme. Palme valde att bygga sitt regerande på stöd från kommunisterna hellre än att söka samarbete gentemot Centerpartiet. I valrörelsen 1970 hotade han med att ”rörelsen skulle ta itu” med centerledaren Hedlund. Fortsätt läsa

Den livsfarliga kärnkraften

Fukushimakatastrofen är inte över. Den som är intresserad av utvecklingen i Japan kan konstatera att den radioaktiva kontamineringen är omfattande och att konsekvenserna ännu inte är klarlagda. Enligt vissa forskare är olyckan allvarligare än Tjernobyl och Japan har till och med hanterat katastrofen sämre än vad Sovjetunionen gjorde. Måhända har vi bara sett början av haveriet i Fukushima.

Idag rapporterade forskare vid Ryukyouniversitetet i Okinawa att man har funnit att en fjärilsort som lever i Fukushimaområdet har börjat mutera. Direkt efter katastrofen hade tolv procent av fjärilarna missbildningar som mindre vingar och skadade ögon. I tredje generationen hade 34 procent drabbats och efter ett halvår var 52 procent av fjärilarna missbildade. Det är naturligtvis en mycket allvarlig varning; påverkas fjärilarna i så hög omfattning drabbas också annat liv – även människan. En energikälla som producerar radioaktivitet är helt enkelt livsfarlig inte bara för livet idag utan också för framtida generationer. Fortsätt läsa

Jämtland kan ta ledningen i den gröna omställningen

De gröna näringarna – jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och produktion av bioenergi – har en mycket stor potential i Jämtlands län. Vårt län kan bli den första helt fossilfria regionen i Europa.

Utmaningen för politiken är att ge verksamheten goda förutsättningar. Om detta skriver jag i ett inlägg i dagens utgåva av Länstidningen.

Jämtland ledande på elbilar

Så är man då på Gotland även detta år under Almedalsveckan. Huvudorsaken är att jag ska delta i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners aktiviteter. Vi arbetar inom ramen för Hela Sverige ska leva.

Maria och jag kom till Gotland i eftermiddag och efter inkvartering i Fårösund begav vi oss till Jämtkrafts mottagning på Liste gård. Konstnären och ägarna Anders Palmer berättade fascinerande om upprustningen av den gamla gården som nu är ateljé och utställningshall.

Jämtkraft satsar nu offensivt på elbilar längs Green Highway Sundsvall – Östersund – Trondheim. Nästa år har kommunern i Jämtland beställt 56 elbilar, vilket kan medverka till ett verkligt genombrott för dessa miljövänliga bilar. Vi arbetar för att det ska bli en laddningsstation även i Krokom så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det var en mycket trevlig kväll i en mycket trevlig miljö. Det är i sådana sammanhang nytänkande och samverkan över alla gränser kan bli verkliga framtidsmöjligheter.

På bilden ser vi Gunvor Sundin och Maria Söderberg under mottagningen på Liste gård.