Kategoriarkiv: Energi

Glädjande nej till uranbolag

Det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals (CPM) vill bryta uran mitt i jordbruksbygden i Oviken. Skulle bolaget få som det vill skulle ett enormt dagbrott bli konsekvensen alldeles i närheten av Storsjön, som är dricksvattentäkt för hela centrala Jämtland. Det vore förstås vanvett att bryta ”dödens sten” (som indianerna säger) i denna gamla kulturbygd.

CPM struntar i att kommunen säger nej till uranbrytning, att länstyrelsen har uttalat att ingen uranbrytning ska förekomma i Jämtlands län – och att det finns ett starkt motstånd bland lokalbefolkningen. På sistone har företaget dock kunnat glädja sig över stöd från några folkpartister.

Jag blir glad över att Förvaltningsdomstolen i Härnösand nu följer Jordbruksverket och länsstyrelsen och avslår CPM:s ansökan om att få köpa en jordbruksfastighet mitt i området. Det kanadensiska bolagets uranjakt skapar oro i bygden och det borde vara hög tid att man tar reson och inser att det inte blir någon uranbrytning varken i Oviken eller någon annanstans i Jämtland.

Att det är uran CPM i första hand är ute efter råder ingen tvekan om. På samma sätt är det med de andra internationella prospekteringsbolagen som härjar i Jämtland, Mawson och Aura Energy. För att få stopp för deras uranjakt bör lagstiftningen skärpas så att denna verksamhet kan stoppas redan på prospekeringsstadiet. Skulle brytning av uran bli aktuell har kommunerna ett oinskränkt veto – och då bör man kunna sätta stopp redan tidigare när det inte råder någon tvekan om att det är brytning som är målsättningen.

Förnybar energi är framtiden

Trettio år efter folkomröstningen om kärnkraften 1980 är förutsättningarna bättre än någonsin tidigare för att förnybar energi – sol-, vind-, vatten-, våg- och bioenergi – ska kunna medverka till att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem. Lägg till detta att grön miljöteknik kan effektivisera energianvändningen mer än tidigare.

Jag har arbetat för ett miljövänligt energisystem ända sedan jag 1973 var med om att starta Aktion Stoppa Kärnkraften (som senare utvecklades till Folkkampanjen mot kärnkraft). Under förra mandatperioden hade jag förtroendet att företräda Centerpartiet i riksdagen och arbetade då mycket med energifrågor. Min övertygelse är att vi nu har förutsättningar att successivt fasa ut såväl fossilkraft som kärnkraft ur energisystemet.

Affischen från folkomröstningen 1980 är högaktuell även trettio år senare. Låt oss satsa offensivt för förnybar energi och energieffektivisering för att kunna frigöra oss från kärnkraftsberoendet. Det är den hållbara vägen mot framtiden.

Manifestation mot uranbrytning

EU:s energi- och miljöministrar har haft informellt toppmöte i Åre. Uppenbarligen är såväl Maud Olofsson som Andreas Carlgren nöjda med resultatet. Det viktigaste resultatet är att Andreas nu har fått uppbackning för en offensiv höst inför FN:s globala klimatmöte i Köpenhamn i december.

Dessutom var det säkert nyttigt för ministrarna att andas ren Jämtlandsluft. Förhoppningsvis inser de att norra Sveriges inland är en viktig region som måste få rättvisa utvecklingsförutsättningar.

Vi som aktivt arbetar mot den pågående uranjakten i våra bygder passade på att visa vårt motstånd. I samband med EU-mötet arrangerades en manifestation mot uranbrytning på torget i Åre. Även om ministrarna just då dinerade vid Tännforsen hoppas jag att budskapet gick fram – både till Andreas Carlgren och övriga ministrar. Uranbrytning är en miljöskadlig verksamhet och kärnkraften en riskabel och dyr energikälla. Därför gäller det att snarast fasa ut kärnkraften lika väl som den fossila energin och satsa på förnybar energi och hushållning.

Bilden: Från manifesationen i Åre. Foto: Diana Fernlund.