Areva inleder samarbete med Aura: Dags att sätta stopp för uranjakten i våra bygder!

Det australiska bolaget Aura Energy har, liksom canadensiska Continental Precious Minerals (CPM), omfattande undersökningstillstånd för uran i Ovikenområdet, Bergs kommun. Hittills har Aura (Häggånprojektet) kommit i skymundan för CPM (Vikenprojektet) som anses ha kommit längst i förberedelserna för att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession (brytning).

Nu har emellertid Aura Energy, enligt företagets hemsida, knutit det stora franska kärnkraftsbolaget Areva till sig som ”strategisk partner”. Det visar vilka krafter som vill vända upp och ned på Storsjöbygden i sin jakt efter uran. Under en fyramånadersperiod ska Areva analysera Häggån och överväga om man ska gå in i projektet. Uppenbarligen hoppas Aura på att det huvudsakligen statsägda franska jätteföretaget ska satsa på ett joint venture i Jämtland. Areva (tidigare Framatome och Cogema) driver många kärnkraftverk och bryter uran runt om i världen.

I Storsjöbygden finns ett kompakt motstånd mot uranjakten. Alla fyra kommunerna runt sjön – Berg, Östersund, Krokom och Åre – har entydigt meddelat att man kommer att använda det kommunala vetot för att stoppa uranbrytning om detta skulle aktualiseras. Hittills har de canadensiska och australiska uranjägarna högaktningsfullt struntat i detta.

Aura vill, liksom CPM, bryta enorma mängder alunskiffer mitt i kulturbygden, nära Storsjön. Bolaget tänker använda samma biolakningsmetod, som i höstas ledde till den stora miljökatastrofen vid Talvivaaragruvan i Finland. Det innebär helt oacceptabla risker, särskilt att Storsjön, dricksvattenkällan för en stor del av Jämtlands befolkning, skulle förorenas av tungmetaller, uran och radioaktivitet.

Om det stora franska kärnkraftsbolaget Areva blandar sig i uranjakten blir det viktigare än någonsin att mobilisera för att undanröja detta framtidshot, att en gång för alla få stopp på uranjakten. Nu gäller det att arbeta lokalt, regionalt och nationellt med målsättningen att ingen uranbrytning ska förekomma vare sig i Jämtland eller i Sverige.

Mer information om uranbrytning och dess konsekvenser finns här.

 

Ett svar på ”Areva inleder samarbete med Aura: Dags att sätta stopp för uranjakten i våra bygder!

  1. Tack för länkarna och kommentaren. Aura Energy och CPM har ju ömsesidigt marknadsfört sina inmutningar med hänvisning också till varandras. CPMs Ed Godin brukar understryka att det man kallar Vikenprojketet bara utgör 5% av CPMs inmutningar, som i sin tur gränsar till Auras. Med andra ord visar man på möjligheten att radera ut hela området Hackås-Hara-Oviken-Hallen.Det är viktigt att Areva snabbt får otvetydiga signaler att detta är ett projekt som aldrig kommer att tillåtas. Om Areva tvärtom får fortsatta signaler från svensk regingsnivå att man gärna offrar Storsjöbygden kommer hotet i värsta fall att
    intensifieras och få en helt ny dimension.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *