Lär av Norges kraftfulla distriktspolitik!

Ett inlägg som jag har sänt till ett antal centertidningar inför Framtidsstämman. Bilden: Granboforsens kraftstation i Indalsälven. Stationen drivs av Jämtkraft.

Partistyrelsens förslag till idéprogram för Centerpartiet är ett stort steg framåt jämfört med vad Ankersjögruppen presterade före jul. Den kalla ultraliberala tonen är utbytt mot en varmare, centergrön ton. Engagemanget från distrikt, kretsar och enskilda medlemmar har fått genomslag som sig bör i en folkrörelse.

Ett område där den kommande stämman emellertid bör skärpa skrivningarna är den regionala utvecklingspolitiken. Skrivningar om vikten av en levande landsbygd och av att stärka de gröna näringarna är utmärkta men räcker inte. Lokalt genererade resurserna bör i högre grad bidra till utveckling i kommuner och regioner. Det handlar också om decentralisering.Ingen tjänar på befolkningskoncentration till storstadsområdena. Görs inget kraftfullt kommer trängseln att fortsätta att öka i Stockholm medan skogslänen dräneras på invånare. Regionala klyftor och obalanser är inte bra för någon – och det är Centerpartiets roll att ta ledningen i arbetet för att hela Sverige ska leva.

Sverige är ett stort vattenkraftsland. Över 90 procent av de ungefär 65 TWh el som vattenkraften bidrar med produceras i de sju skogslänen. Vattenkraften kommer att vara viktig som reglerresurs när produktionen av vindkraft och solel växer.

I Norge är vattenkraftens värdeskapning en central del av distriktspolitiken. Glesbefolkade fylken och kommuner får likvärdiga förutsättningar med mer tätbefolkade regioner. Medlen innebär att man kan erbjuda företag och medborgare god service och ses som en kompensation för de skador vattenkraftsutbyggnaden innebär. Områden har dämts över, älvar torrlagts och möjligheterna till jord- och skogsbruk, renskötsel, fiske och turism försämrats.

I Sverige hör naturresursrika kommuner som Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda till landets ekonomiskt fattigaste. Trots att mångmiljardbelopp genereras lokalt i vattenkraftverken tvingas de till höga kommunalskatter och ständiga besparingar. Centralmakten verkar ha samma syn på norra Sverige som rikskanslern Axel Oxenstierna som på 1600-talet förklarade att ”i Norrland hafva vi vårt Indien”. Det är hög tid att bryta med detta koloniala tänkande.

I år tar statskassan in närmare sex miljarder kronor i fastighetsskatt på vattenkraft. Liksom i omvärlden bör denna skatt även hos oss gå till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar (liksom på vindkraft). Tillsammans med geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter kan detta bli ett viktigt redskap i en distriktspolitik för att hela landet ska växa och utvecklas.

Ett hållbart system för hur vattenkraften kan medverka till utveckling blir ett kraftfullt redskap för att skapa en hållbar framtid. Det vore bra om detta tydliggörs i Centerpartiets kommande idéprogram.

Håkan Larsson

Ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun (och dessutom ordförande i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV)

 

2 svar på ”Lär av Norges kraftfulla distriktspolitik!

  1. Återbäring av värdet på producerad vattenkraft skulle även kunna bidra till en förändrad syn på norrland, från att vara en bidragstagande landsända till att vara en värdeskapande. Bra för självkänslan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *