Perspektiv på centerhistorien

I år fyller Centerpartiet 100 år. Den 1 december är det exakt ett sekel sedan Carl Berglund i Gimmene utanför Falköping publicerade uppropet Bröder, låtom oss enas! i tidningen Landsbygden. Då kommer en bokfilm och Bondeförbundet/Centerpartiets utveckling genom decennierna att publiceras. Jubileumsfilmen En härlig tid, där partiledarna genom seklet kommer till tals, finns redan.

Det norska Senterpartiet är tio år yngre – och firar alltså sitt 90-årsjubileum i år. Partiet gav ut ett omfattande historiskt verk i samband med sitt 80-årsjubiluem, men Kjell Dahle uppmärksammar jubiléet i en krönika i tidningen Sentrum. Hvor annerledes?, frågar han sig. Fortsätt läsa

Israels piratdåd

Israel bedriver sedan länge en stenhård blockad mot Gaza. Området kan ses som ett enda stort utomhusfängelse. Befolkningen är nästan helt beroende av livsmedelsbistånd. Man får inte möjlighet att bygga upp området efter kriget för ett och ett halvt år sedan. Industrin är lamslagen och arbetslösheten mycket hög.

Det är inte konstigt att extremism frodas under sådana omständigheter. Och det blir förstås ännu värre när en fredlig flotta av fartyg med förnödenheter till den instängda befolkningen i Gaza angrips på internationellt vatten av isrealiska soldater. Enligt de uppgifter som kommit fram har minst 19 personer dödats och många fler skadats.

Israel har gjort sig skyldigt till ett piratdåd som är oförsvarligt. Omvärlden, inklusive Sveriges regering, måste fördöma attacken på internationellt vatten.

Vad ännu värre är att agerandet riskerar att helt omöjliggöra fortsatta fredsförhandlingar. Alla borde inse att den enda vägen till hållbar fred är en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i var sitt land.