Spännande tider väntar

Almedalen är ett fantastiskt Skärmavbild 2014-07-04 kl. 18.09.34arrangemang. Ingen annanstans än denna vecka i Visby kan man utan kostnad ta del av många av de främsta och mest lysande föredragshållarna inom de mest skilda områden. Det svåra är att välja vilka seminarier och debatter man ska besöka. Men det är ett positivt problem.

Själv har jag exempelvis fått ut mycket av Tomas Kåbergers mycket kunniga och intierade redovisning om vad som händer i Japan efter Fukushimakatastrofen. Detta vid ett av Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapens seminarier. Ett annat viktigt arrangemang för mig, som jaktlagsutredare, var naturligtvis Svenska Jägareförbundets debatt mellan riksdagspartierna om jaktfrågorna.

Fortsätt läsa

EU-debatten förs även i riksdagen

(Inlägg på LT:s webb 2/6 2014)Håkan maj -14-webb

Valrörelsen inför årets EU-val  präglades glädjande nog av en tydligare kritik än tidigare mot den växande maktkoncentrationen till Bryssel. De krafter som vill bygga ett Europas Förenta Stater, där Sverige och övriga medlemsländer reduceras till delstater, var mer lågmälda än tidigare. Det gäller ändå att vara på sin vakt mot statsbyggarna även framöver. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, handel och mänskliga rättigheter.

Vi har nu utsett Sveriges 20 representanter i Europaparlamentet. Själv valde jag att inte kandidera till Europaparlamentet denna gång trots min förhållandevis framgångsrika kampanj 2009. Mitt svar är att jag i stället kandiderar till riksdagen och där hoppas kunna bli en stark röst för Jämtlands län – och då även delta i EU-debatten. Sveriges förhållande till EU avgörs i hög grad i riksdagen. Fortsätt läsa

Viktigare val än många tror

(Krönika publicerad i Tidningen C 2/2014)Skärmavbild 2014-05-09 kl. 21.44.48

I folkomröstningen om EU 1994 var svenska folket delat. Det gällde också Centerpartiet även om en extrastämma sa ja till medlemskap. Själv var jag inför omröstningen chef för nej-sidans kansli. En majoritet av väljarna valde medlemskapet, ett resultat som även vi på den förlorande sidan respekterar.

Nio år senare var det åter dags för folkomröstning, nu om vi skulle skrota kronan för euron. Den här gången stod Centerpartiet på nej-sidan, vilket förmodligen hade avgörande betydelse för att Sverige idag har en egen valuta. Vi kan nu konstatera att det har varit en stor fördel att ha kronan kvar. Under de senaste årens kris har euron mer splittrat än enat Europa. Fortsätt läsa

Stimulerande landsbygdsdebatt på Torsta

Landsbygdsdebatten mellan Annie Skärmavbild 2014-01-23 kl. 22.11.15Lööf och Gustav Fridolin blev en stimulerande och givande upplevelse. Stämningen var på topp bland de över 200 deltagarna i aulan på Torsta. Platsen – det gröna utvecklingscentrat i Ås – var väl vald.

Jag blev särskilt glad över att Annie sin inledning var tydlig både vad gäller del av vattenkraftens värdeskapning till de berörda regionerna/kommunerna och när det gäller ett klart nej till uranbrytning och prospektering i alunskiffer.

Många frågor hann behandlas under den timslånga diskussionen. Visst finns det skillnader i en del frågor – rovdjur, skatt på avstånd etc – men ett sammanfattande intryck är att de båda gröna partierna på många områden står nära varandra. Det handlar om den gröna omställningen och om att småföretag bör ges bättre förutsättningar.

Jag hoppas att den här debatten visar vägen mot valrörelsen. Landsbygden måste bli en viktig fråga i debatterna inför valet. Det gäller att ge hela landet möjligheter till utveckling. Därför behövs en decentralistisk politik för attt utveckla hela Sverige.

Här kan du se debatten mellan Annie och Gustav. Det är väl använd timma!

 

God Fortsättning på ”supervalåret”?!

Texten har publicerats både i Länstidningen och i Östersunds-Posten. Illustrationen är från min kampanj i förra valrörelsen 2010.

annons1

”Supervalåret” 2014 har börjat. Ett år då vi ska välja företrädare till Europaparlamentet den 25 maj och till riksdagen, landstinget/regionen och kommunen den 14 september. Det kommande året kommer därför i hög grad att präglas av politisk diskussion. Men hur blir denna diskussion?

Jag hoppas på en öppen och saklig diskussion som ger väljarna en bra grund för sina ställningstaganden vid valurnan. Så bör det vara i en levande demokrati. Tyvärr finns emellertid tecken på att valrörelserna kan bli smutsiga med personangrepp och misstänkliggöranden. Statsvetaren, professor Henrik Ekengren Oscarsson, har på sin blogg varnat för detta:

”Dagens svenska samhällsdebatt kännetecknas knappast av någon intellektuell nyfikenhet på politiska motståndare. Det saknas många gånger en genuin vilja att söka förklaringar till åsikter och preferenser som ligger en bit bort från de egna. Huvudstrategin för opinionsbildare tycks i stället vara fördömande; att högröstat påtala vilka jubelidioter alla andra är.”

Om Ekengren Oscarsson får rätt är det utomordentligt trist. Vad kan då göras för att skapa ett bra debattklimat?

Fortsätt läsa

God Fortsättning på 2014!

Gemenskap där alla behövs

Ett nytt år står för dörren. Ett år som kommer att bli viktigt på många sätt, inte minst politiskt. 2014 betecknas på goda grunder som ett ”supervalår”. Den 25 maj röstar vi om vilka representanter Sverige ska sända till Europaparlamentet och den 14 september väljs de förtroendevalda till riksdag, landsting/region och kommun för de kommande fyra åren.

Jag hoppas att vi får en saklig diskussion, men befarar att valrörelserna kan bli smutsiga. För min del anser jag att det för väljarnas ställningstagande är viktigare att partier och kandidater presenterar sina egna förslag och program än att misskreditera de politiska konkurrenternas idéer. Detta utesluter naturligtvis inte en öppen och tydlig diskussion mellan de olika alternativen. Fortsätt läsa

Offensiv för Jämtland och inlandet

Snart är det val och jag har beslutat att Skärmavbild 2013-11-29 kl. 15.20.00ännu en gång kandidera till Sveriges riksdag. Det starka stödet i medlemsomröstningen bland centerpartisterna i Jämtlands län inspirerar naturligtvis också. Vid nomineringsstämman i Trångsviken nyligen placerades jag på tredje plats på listan. Här berättar jag kortfattat om vad jag vill arbeta med om väljarna vill ge mig förtroende att företräda länet i riksdagen.

Det finns glädjande tecken på att landsbygdsfrågorna kommer att få ett större utrymme i den kommande valrörelsen än på många år. Från olika håll understryks vikten av att hela Sverige ska kunna leva. Kanske till och med insikten sprider sig om att koncentration till Stockholm varken gynnar huvudstaden eller landet i övrigt.

Som centergrön decentralist ser jag dessa tecken som hoppingivande. Men det gäller att agera för att åstadkomma konkreta resultat. Därför har jag beslutat att kandidera till riksdagen. Det starka stöd jag fick i den medlemsomröstning som Centerpartiet genomförde inför nomineringsstämman inspirerar dessutom.

Fortsätt läsa