God Fortsättning på ”supervalåret”?!

Texten har publicerats både i Länstidningen och i Östersunds-Posten. Illustrationen är från min kampanj i förra valrörelsen 2010.

annons1

”Supervalåret” 2014 har börjat. Ett år då vi ska välja företrädare till Europaparlamentet den 25 maj och till riksdagen, landstinget/regionen och kommunen den 14 september. Det kommande året kommer därför i hög grad att präglas av politisk diskussion. Men hur blir denna diskussion?

Jag hoppas på en öppen och saklig diskussion som ger väljarna en bra grund för sina ställningstaganden vid valurnan. Så bör det vara i en levande demokrati. Tyvärr finns emellertid tecken på att valrörelserna kan bli smutsiga med personangrepp och misstänkliggöranden. Statsvetaren, professor Henrik Ekengren Oscarsson, har på sin blogg varnat för detta:

”Dagens svenska samhällsdebatt kännetecknas knappast av någon intellektuell nyfikenhet på politiska motståndare. Det saknas många gånger en genuin vilja att söka förklaringar till åsikter och preferenser som ligger en bit bort från de egna. Huvudstrategin för opinionsbildare tycks i stället vara fördömande; att högröstat påtala vilka jubelidioter alla andra är.”

Om Ekengren Oscarsson får rätt är det utomordentligt trist. Vad kan då göras för att skapa ett bra debattklimat?

För att ge väljarna förutsättningar för ett välavvägt ställningstagande är det viktigare att partier och kandidater presenterar egna förslag än att de misskrediterar de politiska konkurrenternas idéer. Något som inte utesluter en klargörande sakdiskussion mellan de olika alternativen.

Sociala medier – Facebook, Twitter, hemsidor, bloggar etc – kommer att spela en viktigare roll än tidigare. Att det finns nya kanaler är positivt och kan medverka till ökat engagemang och aktivt deltagande av fler i samhällsdebatten. Samtidigt finns risken att dessa nya kanaler kommer att användas för att sprida förtal och hets på de som tycker annorlunda.

Etablerade medier – tidningar, radio, TV – har ett stort ansvar för att medverka till ett bra debattklimat. Glädjande nog verkar ledande medieföreträdare inse detta. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson framförde exempelvis häromdagen förhoppningen att de som vill delta i debatten inte ska gömma sig bakom anonymitet eller falska alias. Allt fler medier inför också begränsningar när det gäller anonyma inlägg i kommentarsfälten. Sakdebatten tjänar på om vi vet vem vi diskuterar med.

Partierna – och vi som kandiderar – bör i första hand presentera vad vi står för och vad vi vill göra om vi får väljarnas stöd – och med öppet sinne lyssna till olika synpunkter. Det är viktigare än att angripa de politiska motståndarna.

Skiljelinjerna, konfliktytorna, bör naturligtvis klargöras, men det är också intressant om vi är överens över partigränserna. Jag tror inte minst att det är värdefullt för Jämtland om de företrädare vi sänder till riksdagen är beredda att drivs länets frågor gemensamt.

Vi är många som har ett ansvar att bidra till en informativ och konstruktiv valrörelse inför de viktiga valen i maj och september.

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande i Centerpartiet Krokom och riksdagskandidat

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *