Bf-C-program, 1910-talet (1912, 1917, 1919)

(Bilden: Initiativtagaren till Bondeförbundet Carl Berglund. År 1910 startade han tidningen Landsbygden som blev starten för partibildarprojektet.) 1912: Bondeförbundets program Bondeförbundets organisationskommitté, har upprättat följande förslag till program: Det proportionella valsystemets införande har gjort en organisation för jordbruksbefolkningen oumbärlig, enär de redan existerande partiernas intressen, särskildt i ekonomiskt avseende, äro främmande för och ofta rent […]

Att känna historien är grunden för att förstå nuet och möta framtiden

Bondeförbundets och Centerpartiets partiprogram Historien har lagt grunden till nuet – och är basen även för framtiden. Därför är den så viktig – och det gäller även politiska partier. Det handlar om att lära såväl av det som har varit bra och av det som har varit mindre bra. Jag är därför glad över att […]

Bondeförbundets och Centerpartiets program under 100 år

Jag har länge intresserat mig för Bondeförbundets/Centerpartiets historia och utveckling. Min uppfattning är att partiet står på en egen, unik idégrund, som kan följas genom historien och som är väl värd att bygga vidare på i vår tid. För att den intresserade lättare ska kunna ta del av de olika programtexter partiet har fastställt har […]