Härnösand och Kramfors

Var det någon som påstod att ungdomarna inte är intresserade av valet till Europaparlamentet? Det gäller i varje fall inte gymnasieeleverna i Härnösand.

Under förmiddagen träffade jag nämligen flera klasser i gymnasieskolan i Härnösand. Tillsammans med ombudsmannen Calle Jonsson och den mycket kunnige integritetsexperten Erik Hultin fick jag berätta om min kandidatur och Centerpartiets politik. Frågorna var många och intresset stort. Det står klart att miljö- och klimatfrågor tillsammans med öppenhetsfrågorna – internet och IPRED – är frågor som engagerar. Jag tror att vi kunde ge svar som många gillade.

Nästa stopp på rundturen i Ångermanland var på torget i Kramfors. Här träffade jag och Calle bland annat Centerpartiets oppositionsråd Bertil Böhlin (bilden). Vi delade material och fick bra respons. Ska man döma av reaktionerna i Kramfors blir valdeltagandet högre än vad många befarar. Det är bara att hoppas att intrycket håller på valdagen.

Sundsvall och Liden

Onsdagen tillbringade jag i det vackra landskapet Medelpad. Ordföranden Anette Duarte Martins och ombudskvinnan Anita Hellstrand tog väl hand om mig under dagen.

Första punkt på programmet var ett besök hos Norrlandsförbundet, där vi träffade vd:n Catharina Ottander. Hon var mycket positiv till att jag vill vara en tydlig och stark röst för norra Sverige.

Efter lunch var det dags för EU-debatt på Hedbergska gymnasiet. Det var en ganska lugn tillställning med debattörer, förutom jag själv, från vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och moderaterna. Jag lyfte miljö och klimat, öppenhet och vikten av att norra Sverige får företrädare i Europaparlamentet. Sundsvalls tidning var på plats. Fortsätt läsa

Trevligt och fullsatt i Hudiksvall

Nu börjar jag tro på ökat valdeltagande! De senaste dagarna har intresset blivit tydligare. Ett bevis för detta är att kvällens möte i Hudiksvall blev mycket lyckat.

Café August i Folkets hus var snart fullsatt och intresset tydligt. Den mycket EU-kunnige journalisten Mats Hallgren inledde med att ge en bakgrund till dagens EU, varefter ståupparen Cia Olsson slagfärdigt beskrev hur EU uppfattas.

Jag fick möjlighet att presentera mina ståndpunkter och program inför valet till Europaparlamentet. Det gäller att omsätta den vackra parollen om ”smalare men vassare” i praktiken. Det europeiska samarbetet bör fokusera på gränsöverskridande frågor som miljö och klimat, handel och brottsbekämpning. I övrigt bör många beslut återföras till medlemsländerna och de kvarvarande Fortsätt läsa

För ett grönt Sverige i ett grönt Europa

Centerstämman i Örebro avslutades med en kickoff inför valet till Europaparlamentet. Vi fem toppkandidater – Lena Ek, Kent Johansson, Abir Al-Sahlani, Marie Wickberg och jag själv – framträdde inför stämman med en programförklaring. Klart är att vi både kontrasterar och kompletterar varandra.

Jag talade om vikten av att möta klimathotet och bygga ett grönt Europa. Här kan Sverige visa vägen, nu närmast när miljöminister Andreas Carlgren ska leda EU inför och under FN:s stora klimatkonferens i Köpenhamn i december. I det arbetet spelar utan tvekan EU en stor och vitkig roll. Lyckas Andreas samla världens länder till ett globalt klimatavtal blir han historisk.

Vidare talade jag om de gröna näringarnas viktiga roll när det gäller att bygga ett hållbart samhälle. Jag lyfte dessutom vikten av att även i praktiken visa vad som menas med ett ”vassare men smalare” EU. Jakten och viltvården är ingenting som byråkraterna i Bryssel begriper sig på utan Fortsätt läsa

Framgångsrik dag i Örebro

När jag nu summerar fredagen på centerstämman i Örebro är jag nästan positivt överraskad. Allt tal om högervridning till trots tycker jag att dagen har visat att de gröna centerrötterna lever.

Först visade stämman klokhet genom att avvisa eurokramarnas (jo, de finns även inom Centerpartiet) krav på att omgående börja förbereda en ny folkomröstning. Detta trots att det rådde enighet om att avvakta minst en konjunkturcykel (minst tio år) efter folkets nej till euron 2003.

Stämman var emellertid klok och jag är glad att vi som är tydliga och övertygade motståndare till att skrota kronan den här gången gjorde gemensam sak med partiledningen. Det är först under nästa mandatperiod som det är läge att väga Fortsätt läsa

Intensivt arbete på centerstämman

Idag har Centerpartiets stämma öppnats i Örebro. Den här gången är antalet ombud större än någonsin tidigare, 521 ledamöter. Jag hoppas att detta kommer att leda till en öppen och fri diskussion under stämmodagarna. Den första dagen tyder också på att så blir fallet.

Själv har jag arbetat i kommitté nummer tre, Klimatpolitik som tillväxtkraft. Under ledning av Strömsunds kommunalråd Karin Stierna diskuterade vi igenom en mängd viktiga frågor. Från Jämtlands sida fick vi gehör för kravet på att stärka minerallagen så att kommunerna kan inlägga veto mot uranjakten redan på prospekteringsstadiet. Det känns bra och förhoppningsvis går stämman på samma linje. Likaså fick jag stöd för en stärkt skrivning om att alla icke hållbara energikällor Fortsätt läsa

Bland uppsalastudenter och fjärrvärmefolk

Ännu en intressant dag i kampanjen inför valet till Europaparlamentet.

Jag övernattade hos min syster Marianne och hennes familj i Uppsala. Förmiddagen ägnades åt träff med Upplands Nyheter och planering tillsammans med en av mina eminenta kampanjledare, Marcus Persson.

Lunchen ägnades åt att träffa ett gäng studenter, med min dotter Kristin i spetsen, och diskutera EU-frågor. En mycket positiv aspekt på samarbetet i Europa är att det har blivit lättare att studera runt om i EU:s medlemsländer. Men vi diskuterade mycket annat. Inte minst var vi överens om att det är hög tid att diskutera hur vi ska samarbeta i Europa. Den svenska debatten är mycket mager på den punkten, vi verkar bara glida med mot ett allt mer centraliserat statsbygge in spe. Att anta Lissabonfördraget utan bred debatt och utan att tillfråga väljarna om detta är ett tydligt exempel.

Nu är det hög tid att diskutera om vi ska bygga det europeiska samarbetet Fortsätt läsa

Kamp mot uranjakt och besök i ekologisk jätteladugård

Tisdagen tillbringade jag i Skaraborg. Även denna kampanjdag var mycket lyckad. Besöket inleddes med att Skövdes kommunalråd Leif Johansson, ombudsmannen Ulrika Johansson och jag åkte upp på Billingen. Vi besökte Karl Svensson och hans fru, på vars marker uranjägarna i Continental Precious Minerals härjar. Det är samma gäng som hemsöker oss i Jämtland i sin jakt på ”dödens sten”.

Leif och jag är överens om att kommunerna i Jämtland och Västergötland ska samarbeta för att få till stånd en skärpning av minerallagen så att kommunerna inte bara ska ha veto mot brytning av uran utan redan när bolagen prospekterar och provborrar efter uran. För närvarande spekulerar de cyniskt i att lagstiftningen kommer att ändras i framtiden och skapar oro runt om i bygderna. Jag lägger nedan in ett pressmeddelande från besöket på Billingen.

Nästa mål i Skaraborg var Vadsbo mjölk AB, en jättesatsning Fortsätt läsa

Bra dag i Dalsland

Nu håller valrörelsen äntligen på att komma upp i varv. Det har jag i varje fall upplevt i dag, när jag har gjort en heldag i Dalsland. Kommunalråden Ann-Marie Jakobsson i Färgelanda och Per Jonsson i Bengtsfors har varit mina värdar under dagen (bilden).

En huvudfråga under dagen har varit jakt- och rovdjursfrågor. I de här bygderna råder stort missnöjae både med EU:s klåfingrighet och statens agerande. Många är upprörda över att vargstammen tillåts växa nästa ohämmat. Jakthundar angrips och jakten har försämrats drastiskt.

Jag kunde berätta att en rovdjursproposition är på gång inom några veckor och att förslagen där kommer att stärka det regionala inflytandet och att licensjakt på bland annat varg kommer att införas. Detta mottogs mycket positivt.

Under dagen har vi haft två möten med inriktning på jaktfrågor. Jag presenterade följande pressmeddelande:

Jaktfrågorna ska inte hanteras i Bryssel

–    EU bör fokusera på genuint gränsöverskridande Fortsätt läsa