Kategoriarkiv: Valrörelsen 2010

Historien stärker framtiden

Valrörelsen rullar vidare med all större intensitet. Denna kväll stod Näldens bygdegård på programmet.

I Krokomscentern genomför vi en serie möten, där vi utgår från centerrörelsens gröna rötter för att kunna se framåt. Först visar vi partiets jubileumsfilm En härlig tid– och därefter diskuterar vi framtidsfrågorna.

I Nälden fanns veteranerna Nils G Åsling och Erik Arthur Egervärn på plats. Nils och EA gav sin syn både på historien och framtiden. Stor enighet rådde om Centerpartiets viktiga roll i svensk politik. Likaväl som tidigare under det senaste seklet behöver Sverige ett parti som tar hänsyn till de ekologiska gränserna och som vill utveckla landsbygden och hela landet. Centerpartiet är svaret även i vår tid.

Diskussionen blev mycket givande. Alla var överens om hur viktigt det är att Centerpartiet kan hålla ställningarna och helst stärka sin position. Valrörelsespurten blir viktig och avgörande.

Bilden från vänster: Erik Arthur Egervärn, Nils G Åsling och Rita Bertenstam. Närmast kameran Maria Söderberg.


Grön centerpolitik i Jobbmanifestet

Idag har allianspartierna presenterat sitt gemensamma manifest, kallat Jobbmanifestet. Jag tycker att Centerpartiet har fått igenom en hel del grön politik både när det gäller den regionala utvecklingen och miljön.

Bland förslagen märks en särskild innovationsfond på två miljarder kronor för norra Sveriges inland. Den kan medverka till fler investeringar och fler jobb i denna glesbefolkade och vidsträckta region. Jag vill emellertid samtidigt understryka att den här fonden, med en engångsinsats på två miljarder, inte kan ersätta ett långsiktigt hållbart system för återföring av vattenkraftsmedel till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar. Inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kommer vi att fortsätta arbetet för ett sådant system efter norsk förebild.

Glädjande är också att resurserna till ”matlandet Sverige” kommer att ökas. De gröna näringarna har verkligen framtiden för sig om de får bra politiska förutsättningar att utvecklas i hela landet.

Sverige ligger långt framme när det gäller miljö- och klimatpolitiken jämfört med övriga världen. Det hindrar förstås inte att det krävs mer långtgående åtgärder för att minska utsläppen. Supermiljöpremien för att påskynda bränslebytet inom transportsektorn är bra, liksom den ökade etanolinblandningen i vanlig bensin. Idag rullar 330 000 miljöbilar på våra vägar, jämfört med 23 000 för fyra år sedan – och det är bara början på denna omställning.

Jag är också glad över att ytterligare en miljard kronor ska satsas på att förbättra havsmiljön. Det handlar om att rädda Östersjön.

Visst skulle jag önska ännu mer när det gäller regional rättvisa och miljöåtgärder, men det är ändå viktiga steg i rätt riktning som presenteras i Jobbmanifestet. Med ett starkare grön centerparti i valet kan politiken bli mer decentralistisk och miljövänlig. Att kämpa för detta är oerhört viktigt, politiken är aldrig färdig.

Grön Politik för Det Goda Livet

Nu börjar valrörelsen gå upp på högvarv. I dagarna två har vi centerpartister i Krokom planerat och agerat. Vi har gått igenom det kommunala programmet – Grön Politik för Det Goda Livet, planerat aktiviteter och möten fram till valdagen, 19 september, och träffat väljare på marknaden vid Krokomsporten.

Jag är övertygad om att Centerpartiet har goda möjligheter att göra ett bra valresultat i Krokom. Vårt parti leder på ett framgångsrikt sätt kommunen och om alla goda centerkrafter hjälps åt kommer vi också att kunna förklara detta på ett bra sätt för väljarna.

På bilden är det Gunnar Hellström från Aspås och jag som inbjuder väljarna i Krokom att välja en politik för det goda livet. Vi arbetar för att hela delen av vår vidsträckta kommun – från Valsjöbyn till Ås – ska ges förutsättningar att utvecklas.

Engagerade centerkandidater i Krokom

Så har vi då startat valrörelsen på allvar i Krokom. Denna söndag har ett gäng starka och engagerade centerkandidater tillbringat i församlingsgården i Ås. Vi har diskuterat vårt kommunala program med arbetsnamnet Grön Politik för Det Goda Livet och hur vi ska lägga upp valrörelsen.

Jag blev inspirerad av att lyssna till alla engagerade kandidater från olika delar av vår kommun. Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet med framgång lett majoriteten i Krokoms kommun. Idag är Krokom en växande kommun, vi har en jämförelsevis mycket bra skola och en bra omsorg om våra äldre. Många företag utvecklas och har klarat den ekonomiska krisen förhållandevis väl.

Utmaningen framöver blir att stärka näringslivet, inte minst de gröna näringarna, och sätta stopp för miljöskadlig verksamhet, inte minst uranjakten i Hotagen. Med Centerpartiet fortsatt i ledningen finns det goda förutsättningar att lyckas. Nu gäller det att övertyga så många väljare som möjligt om detta före valdagen den 19 september. I valet 2006 fick Centerpartiet stöd av 25,90 procent av väljarna i Krokom – och målsättningen är ett högre stöd i år.

Bilden: Fem starka kandidater i toppen på centerlistan i Krokom. Från vänster: Pär-Anders Andersson, Åflo, Cristine Persson, Krokom, Mikaela Munck af Rosenschöld, Ås, Maria Söderberg, Rödön och Ulf Jonasson, Rönningsberg.