Viktigt att rösta i EU-valet – men glöm inte Norden!

Östersunds-Posten 5 juni
Jämtlands Tidning 3 juni
Årets val till Europaparlamentet är det viktigaste hittills i EU:s historia. Därför bör vi självfallet använda oss av vår möjlighet att påverka genom att rösta. Vi behöver ett nära samarbete i Europa när det gäller gränsöverskridande frågor som handel, miljö och klimat, liksom säkerhet och brottsbekämpning. Däremot bör vi se upp med centralisering och maktkoncentration till Bryssel. För min del röstar jag även denna gång centergrönt.

Rysslands angreppskrig mot Ukraina sätter stark press på de europeiska demokratierna. Vi måste tillsammans ge ukrainarnas självständighetskamp kraftfullt stöd. Skulle Putin lyckas besegra Ukraina är risken överhängande att andra länder snart står på Kremls imperialistiska agenda. Mot denna bakgrund vore det allvarligt om högerauktoritära och mer eller mindre Putinvänliga partier runt om i EU vinner framgångar i valet och får ett reellt inflytande.

Jag vill ändå, mitt i EU-valrörelsen, påminna om vikten av att inte glömma det för oss viktiga nordiska samarbetet. Risken är uppenbar, som bland andra Föreningen Nordens generalsekreterare Josefin Carlring har varnat för, att Norden hamnar i skuggan av EU-frågorna. Detta trots att det nordiska samarbetet har ett starkt folkligt stöd och regeringarna har lanserat den fina visionen om att Norden till 2030 ska bli ”världens mest hållbara och integrerade region”.
Kanske det är läge att ordna allmänna val även till Nordiska rådet för lyfta fram vår region i debatten och påskynda ett närmare samarbete mellan våra länder. Ett förslag som för övrigt nyligen lyftes av Föreningen Norden Danmark.

Ett enat Norden skulle bli världens tionde eller elfte starkaste ekonomi. De nordiska länderna kompletterar varandra väl och skulle tillsammans få ett långt större internationellt inflytande än varje land för sig. Norden skulle hävda sig väl i förhållande till starka europeiska stater som Frankrike och Tyskland och kunna ta plats i G20.
För första gången sedan Kalmarunionen står hela Norden på samma försvars- och säkerhetspolitiska grund, en bra utgångspunkt även för samarbete på andra samhällsområden. Infrastrukturen, vägar och järnvägar, över de nordiska gränserna måste rustas och utvecklas. Skatte- och socialförsäkringssystemen behöver uppdateras för att göra den gemensamma nordiska arbetsmarknaden bättre anpassad till dagens situation. Ett system med nordiskt medborgarskap och nordiska personnummer skulle vara viktiga steg för att undanröja kvarvarande gränshinder.

Pandemin borde ha lärt oss hur viktigt det är med samarbete och samordning när kriser dyker upp. Våra länder måste vara bättre förberedda vid kommande kriser.

För 15 år sedan föreslog historikern och diplomaten Gunnar Wetterberg att Norden på sikt ska gå samman till en förbundsstat. Utspelet väckte stor uppmärksamhet, men avfärdades som orealistiskt. Nu är förutsättningarna bättre. Vad som krävs är inte bara vackra ord utan politisk vilja och konkreta beslut.

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet bör snarast tillsätta en förstudie för att utreda hur de nordiska länderna kan samlas. Inte minst för Jämtland Härjedalen och Trøndelag finns en stor potential i ett enat Norden.

Använd din rösträtt i valet till Europaparlamentet – men fundera samtidigt på hur vi kan stärka vår region i norra Europa. Ett starkt Norden är bra för oss själva, för Europa och för världen. Nordens tid är nu!

Håkan Larsson
centerpartist och nordist på Rödön

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *