Kamp mot uranjakt och besök i ekologisk jätteladugård

Tisdagen tillbringade jag i Skaraborg. Även denna kampanjdag var mycket lyckad. Besöket inleddes med att Skövdes kommunalråd Leif Johansson, ombudsmannen Ulrika Johansson och jag åkte upp på Billingen. Vi besökte Karl Svensson och hans fru, på vars marker uranjägarna i Continental Precious Minerals härjar. Det är samma gäng som hemsöker oss i Jämtland i sin jakt på ”dödens sten”.

Leif och jag är överens om att kommunerna i Jämtland och Västergötland ska samarbeta för att få till stånd en skärpning av minerallagen så att kommunerna inte bara ska ha veto mot brytning av uran utan redan när bolagen prospekterar och provborrar efter uran. För närvarande spekulerar de cyniskt i att lagstiftningen kommer att ändras i framtiden och skapar oro runt om i bygderna. Jag lägger nedan in ett pressmeddelande från besöket på Billingen.

Nästa mål i Skaraborg var Vadsbo mjölk AB, en jättesatsning av sju bönder på gränsen mellan Mariestad och Töreboda kommuner. Här ska 1 100 mjölkkor och lika många ungdjur finnas i de nybyggda djurstallarna. Redan finns några hundra på plats.

Jag blev glad av att höra Håkan Samuelsson (bilden) berätta om projektet. Allt verkar genomtänkt och upplagt så miljövänligt som bara är möjligt. Jättegården ska vara ekologisk, KRAV är inkopplat redan från början. Biogas ska produceras i stor skala. Med miljövänliga metoder kommer gården att producera effektivt. Sedan må Marit Paulsen säga vad hon vill…

Pressmeddelande 5 maj 2009

Ge kommunerna rätt att stoppa uranprospektering och skrota Euroatomfördraget en gång för alla!
–    Enligt minerallagen har kommunerna oinskränkt vetorätt mot brytning av uran, vilket är positivt. Ändå letar internationella prospekteringsbolag efter uran runt om i Sverige, vilket skapar begriplig oro i bygderna. Lagstiftningen bör därför skärpas så att kommunerna kan stoppa uranjakten redan på prospekteringsstadiet.

Det menade Håkan Larsson, en av Centerpartiets toppkandidater i valet till Europaparlamentet, när han på tisdagen besökte Skövde. Larsson bor på Rödön i Jämtland, som tillsammans med Västergötland, hör till de områden där uranjakten är som mest intensiv.

–    Invändningen att det inte går att hindra prospektering efter uran, eftersom man inte vet vad man kommer att finna håller inte, fortsatte Larsson. Det råder ingen tvekan om att det uran bolagen letar efter, särskilt när man undersöker alunskiffer. Dessutom har den kanadensiska provinsen British Columbia visat vägen genom att förbjuda all prospektering efter uran. Det som är möjligt där bör också vara möjligt i Sverige.

Larsson tog även upp EU:s Euroatomfördrag från 1957.

–    Fördraget är föråldrat och borde ha skrotats för länge sedan. Formellt ger Euroatom EU optionsrätt (företrädesrätt) till allt klyvbart material inom Unionen, men denna rätt har aldrig utnyttjats. Dessutom gavs Sverige försäkringar om att Euroatom inte ska utöva sin optionsrätt vid EU-inträdet. Ändå skapar naturligtvis det föråldrade fördraget lätt oro så länge det finns kvar. Euroatomfördraget bör snarast förpassas till historien. Samarbetet i Europa bör inriktas på förnybar energi och effektivisering, avslutade Håkan Larsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *