Moderaterna hindrar regionbildning

Av allt att döma blir det ingen ny Region Mittsverige. Ansvaret för att ansträngningarna avbryts ligger hos Moderaterna. De vill uppenbarligen inte decentralisera makt från staten och på så sätt skapa starkare regioner. Detta trots att även Fredrik Reinfeldt för några år sedan ställde upp, tillsammans med Alliansens övriga partiledare, för att genomföra en regionalisering av Sverige.

Först ställde sig Moderaterna i Jämtlands län på åskådarplats. Det luktade populism lång väg. Idag har så Moderaterna i Västernorrland, som leder landstinget hos grannarna i öster, avbrutit sitt deltagande i arbetet för att skapa en Mittsverigeregion. Oförskämt nog försöker de skylla sitt avhopp på att Jämtlands läns landsting ville ha klara och tydliga förutsättningar för regionbildningen. Därför finns inte längre någon grund för att skapa en region med Jämtlands län och Västernorrlands län till 2015. Fortsätt läsa

Nu måste Meråkerbanan rustas!

Meråkerbanen3Meråkerbanan mellan Storlien och Trondheim är en missing link i det nordiska järnvägssystemet. Det har hänt mycket litet med banan sedan den invigdes av Oscar II år 1882 – samtidigt som järnvägen på den svenska sidan, ända fram till Storlien, är moderniserad och elektrifierad sedan länge.

En upprustning av den tio mil långa banan mellan Storlien och Trondheim skulle betyda mycket för att knyta Jämtlands län och Tröndelag närmare varandra. Såväl gods- som persontrafiken skulle kraftigt kunna växa om Meråkerbanan rustas.

Från Centerpartiet i Jämtlands län och Senterpartiet i såväl Sör- som Nord-Tröndelag har vi länge arbetat för att något ska hända med Meråkerbanan. Idag har vi haft en ny träff i Storlien, där vi bland annat ställde oss bakom ett brev till Norges regering. Brevet avslutas på följande sätt:

Centerpartiet i Jämtlands län och Senterpartiet i Tröndelag förväntar sig ett snabbt beslut om att rusta upp och elektrifiera Meråkerbanan. En väl fungerande gods- och persontrafik har stor tillväxtpotential och kan medverka till att knyta samman inte bara Jämtlands län och Tröndelag utan hela Mittskandinavien. En väl fungerande tågtrafik är ett miljövänligt sätt att stärka samarbetet och ett gemensamt intresse för oss som lever på båda sidor av gränsen.

Läs mer på Kryssa Håkan!

Bilden: Meråkerbanan behöver rustas upp och elektrifieras för att inte längre vara en ”missing link” i det nordiska trafiksystemet. Det är hög tid att något händer.


Miljömord på kulturbygd?

Uranbrytning är en synnerligen miljöskadlig verksamhet. Det är ett av flera viktiga skäl för att kärnkraften bör fasas ut och ersättas med grön förnybar energi.

Under senare tid har folkpartister och moderater i länet öppnat för brytning av uran i Jämtlands län. De verkar inte inse att en uranbrytning i exempelvis Oviken skulle vara ett miljömord på en gammal jordbruks- och kulturbygd. Jag har skrivit ett inlägg om detta, publicerat i Länstidningen.