Vattenkraftsmotioner i riksdagen

Idag har jag fiskat i riksdagens motionsström efter motioner som lyfter kraven på att vattenkraftskommunerna ska få del av den värdeskapning det strömmande vattnet genererar. Jag är ordförande för den tvärpolitiska Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV), som sedan 1999 arbetar för att vattenkraftskommunerna ska få en rättmätig del för lokal utveckling och tillväxt. Det är absurt att naturresursrika kommuner som Jokkmokk och Ragunda, där en tiondel av landets vattenkraft produceras i vardera kommunen, ständigt ska tvingas kämpa med utflyttning och vikande skatteunderlag. Sverige är det enda land, där fastighetsskatten på vattenkraft går till staten och inte till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar.

Av riksdagsmotionerna att döma finns hopp för framtiden. Jag hittar vid vid en första genomgång sju motioner som tar upp kraven på att vattenkraften ska medverka till lokal utveckling och tillväxt. Två centermotioner, en från Kenneth Johansson och Per Åsling, och en annan från Emil Källström och Helena Lindahl, lyfter de här frågorna. Från moderaterna hittar jag tre motioner i ämnet. En från Lars Beckman och Johan Johansson, en annan från Lena Asplund och Ulf Berg, och en tredje från Saila Quicklund och Eva Lohman. Kristdemokraten Anders Sellström har också motionerat i ämnet. Vänsterpartiet tar upp frågan i en partimotion med Lars Ohly som första namn. Fortsätt läsa

Låt vattenkraften utveckla bygden!

Riksdagens allmänna motionstid är över för den här gången. Jag kan med glädje konstatera att arbetet fortsätter även i riksdagen för att ge de kommuner och bygder som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen äntligen ska få en rättmätig del av de stora värden som det strömmande vattnet genererar. Hos våra grannar i Norge finns sedan länge ett väl fungerande system för återföring av vattenkraftsmedel – och det är hög tid att vi får ett liknande system även hos oss.

Vid en snabb koll finner jag motioner från centerpartisterna Per Åsling och Kenneth Johansson, från moderaterna Lena Asplund och Ulf Berg och från en grupp vänsterpartister med Kent Persson i spetsen. Från Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kommer vi att hjälpa till att trycka på för att det ska bli resultat av motionerna. Nu är det hög tid för handling på detta angelägna område!

Tillägg: Även de nya centerledamöterna Emil Källström och Helena Lindahl har motionerat i frågan om återföring av vattenkraftsmedel. Jättebra!