Vattenkraftsmotioner i riksdagen

Idag har jag fiskat i riksdagens motionsström efter motioner som lyfter kraven på att vattenkraftskommunerna ska få del av den värdeskapning det strömmande vattnet genererar. Jag är ordförande för den tvärpolitiska Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV), som sedan 1999 arbetar för att vattenkraftskommunerna ska få en rättmätig del för lokal utveckling och tillväxt. Det är absurt att naturresursrika kommuner som Jokkmokk och Ragunda, där en tiondel av landets vattenkraft produceras i vardera kommunen, ständigt ska tvingas kämpa med utflyttning och vikande skatteunderlag. Sverige är det enda land, där fastighetsskatten på vattenkraft går till staten och inte till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar.

Av riksdagsmotionerna att döma finns hopp för framtiden. Jag hittar vid vid en första genomgång sju motioner som tar upp kraven på att vattenkraften ska medverka till lokal utveckling och tillväxt. Två centermotioner, en från Kenneth Johansson och Per Åsling, och en annan från Emil Källström och Helena Lindahl, lyfter de här frågorna. Från moderaterna hittar jag tre motioner i ämnet. En från Lars Beckman och Johan Johansson, en annan från Lena Asplund och Ulf Berg, och en tredje från Saila Quicklund och Eva Lohman. Kristdemokraten Anders Sellström har också motionerat i ämnet. Vänsterpartiet tar upp frågan i en partimotion med Lars Ohly som första namn.

Jag hoppas på ett genombrott i denna rättvisekamp. Det borde vara en självklarhet att svenska vattenkraftskommuner ska kompenseras för det intrång i miljön som vattenkraftsutbyggnaden har inneburit lika väl som kommunerna på andra sidan gränsen till Norge. Utbyggnaden har här, liksom där, omöjliggjort eller försämrat förutsättningarna för fiske, renskötsel, jord- och skogsbruk, liksom för turismen.

Sedan regeringsombildningen nyligen är det Annie Lööf som ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Förhoppningsvis lyssnar hon på rättvisekraven från skogslänen. Det är inte mer än rätt att minst hälften av de 3,7 miljarder kronor som staten tar in enbart på fastighetsbeskattning av vattenkraften går till kommunerna/regionerna i stället för till statskassan. Skattebaserna bör decentraliseras, som centerstämman i Åre slog fast.

Den 24 november kommer FSV att arrangera ett seminarium i riksdagen tillsammans med Hela Sverige ska leva, Inlandskommunerna och Småkom. Då hoppas vi att många intresserade riksdagsledamöter finns på plats.

Ett svar på ”Vattenkraftsmotioner i riksdagen

  1. Detta är en oerhört viktig fråga för att skapa den rättvisa som Norrlands Inland självklart måste årterfå. Helt obegripligt att politikerna inte kan fastslå detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *