Klokt av Yngve om kärnkraften

Det är ingen tvekan om att Centerpartiet genom sin regeringsmedverkan har fått fart på investeringarna i förnybar energi. Vindkraften är under kraftig utbyggnad, långt större satsningar än tidigare görs på bioenergi och solceller.

Ändå är det svårt att förstå varför partiet gick med på att öppna för att de gamla kärnkraftsreaktorerna ska få ersättas med nya. Även om inte jag heller tror att någon kommer att vilja investera i ny, farlig och dyr kärnkraft skapar öppningen onödig osäkerhet.

Yngve Sunesson skriver klokt om detta i en ledare i Hallands Nyheter, Onödigt beslut om kärnkraften. Kampen mot kärnkraften går vidare, både från centerpartister och andra.