Nordens Gröna Bälte

I förra veckan deltog jag på Senterpartiets fylkesårsmöte i Stiklestad. Det var en inspirerande upplevelse. Hos partivännerna i väster lever verkligen de gröna centeridéerna. (Bilden: jordbruksminister Lars Peder Brekk och nye fylkesordföranden Björn Arild Gram)

Under de senaste dagarna har Nord-Tröndelags fylkeskommune sammanträtt i Östersund, bland annat för fördjupa samarbetet med Jämtlands län. Detta är mycket lovande.

Jag ser ett närmare samarbete mellan Jämtlands län och Tröndelag som en fantastisk möjlighet. Potentialen är mycket stor, men det gäller också att omsätta visionerna i praktiken.

Många samarbetsprojekt över gränsen pågår, men mycket mer går att göra för att stärka de öst-västliga kontakterna i vår gemensamma region. Jag kommer att arbeta för att finna vägar att stärka nyhetsförmedlingen över gränsen. En väl fungerande information och nyhetsförmedling är ett viktigt smörjmedel för samarbetet.

Grön politik för Jämtlands län

Jag kandiderar på riksdagslistan i höstens val. Här skriver jag om de frågor jag vill arbeta för som ledamot i Sveriges riksdag. Kom gärna med synpunkter.

——

Vi lever i en region med goda möjligheter för framtiden. Potentialen är stor för Jämtlands län. Här finns gott och plats och en bra livsmiljö – vilket ger ett bra utgångsläge inför de utmaningar som väntar.

Politikens uppgift är att ge norra Sveriges inland likvärdiga förutsättningar för utveckling med omvärlden. Det behövs för att vända flyttströmmarna. Jämtland behöver därför starka och tydliga företrädare som offensivt kan driva länets intressen. Under förra mandatperioden hade jag väljarnas förtroende att representera Jämtlands län i riksdagen – och jag är beredd att fylla den rollen igen.

Jag vill medverka till en kraftfull grön, decentralistisk politik. En sådan politik är bra för hela landet och särskilt viktig för Jämtlands län.

Regional rättvisa och likvärdiga förutsättningar är grundläggande. Jag arbetar för en kraftfull distriktspolitik, där återföring av vattenkraftsmedel, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter och omlokalisering av statliga jobb från Stockholm till andra delar av landet är viktiga delar. En väl fungerande infrastruktur och bra förutsättningar för småföretagen är grunden i den samhällsutveckling jag vill förverkliga.

Fortsätt läsa

Riksdagslistan fastställd

Igår, lördagen den 21 november, fastställdes riksdagslistan för Centerpartiet i Jämtlands län. Jag står på listans tredjeplats efter Per Åsling och Carina Asplund.

I medlemsomröstningen fick jag ett mycket starkt stöd, nästan lika många poäng som Pelle (2 615 jämfört med 2 637). Även i valet till Europaparlamentet i juni kände jag ett starkt stöd, tvåa bland alla centerkandidater efter Lena Ek och nästan 4 000 kryss bara i Jämtlands län. Detta gör att jag är taggad för en ny valkampanj för att bli en stark röst för länet i Sveriges riksdag.

Som jag tidigare skrivit är mina främsta frågor:

1. Regional rättvisa (återföring av vattenkraftsmedel, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter, omlokalisering av statliga jobb, satsning på infrastruktur och småföretag i hela landet)

2. Miljö- och klimat (satsning på grön, förnybar energi, bränslebyte, avveckling av fossilkraft och kärnkraft, nej till uranjakt) Fortsätt läsa

Jag kandiderar till riksdagen!

Inom kort kommer medlemmarna i Jämtlands läns centerorganisationer att få ta ställning till vilka kandidater de vill placera på riksdagslistan inför valet nästa år. Jag har efter moget övervägande beslutat att kandidera.

Mellan 2002 och 2006 representerade jag länet i Sveriges riksdag. Det var ett mycket stimulerande uppdrag och jag känner att jag har mer kvar att ge i rikspolitiken. Att jag fick ett starkt stöd i valet till Europaparlamentet i juni, särskilt här i Jämtlands län, stimulerar också till en ny satsning.

Jag vill vara en stark röst för Jämtlands län i politiken. Ett glesbefolkat men vidsträckt län som vårt behöver tydliga röster i parlamentet.

I riksdagen kommer jag att driva en tydlig grön och decentralistisk politik. Sverige behöver ett offensivt Centerparti som arbetar för alla delar av vårt land, för en levande landsbygd och miljövänliga städer, även på 2000-talet.

Det gäller att föra en politik som ger alla delar av Sverige likvärdiga konkurrensförutsättningar. På detta område har vi mycket att lära av våra grannar i väster. Fortsätt läsa