Jag kandiderar till riksdagen!

Inom kort kommer medlemmarna i Jämtlands läns centerorganisationer att få ta ställning till vilka kandidater de vill placera på riksdagslistan inför valet nästa år. Jag har efter moget övervägande beslutat att kandidera.

Mellan 2002 och 2006 representerade jag länet i Sveriges riksdag. Det var ett mycket stimulerande uppdrag och jag känner att jag har mer kvar att ge i rikspolitiken. Att jag fick ett starkt stöd i valet till Europaparlamentet i juni, särskilt här i Jämtlands län, stimulerar också till en ny satsning.

Jag vill vara en stark röst för Jämtlands län i politiken. Ett glesbefolkat men vidsträckt län som vårt behöver tydliga röster i parlamentet.

I riksdagen kommer jag att driva en tydlig grön och decentralistisk politik. Sverige behöver ett offensivt Centerparti som arbetar för alla delar av vårt land, för en levande landsbygd och miljövänliga städer, även på 2000-talet.

Det gäller att föra en politik som ger alla delar av Sverige likvärdiga konkurrensförutsättningar. På detta område har vi mycket att lära av våra grannar i väster.

Norge har ett väl fungerande system för att ge de kommuner som släppt till sina forsar till elproduktionen en rättmätig del av de stora värden det strömmande vattnet genererar. Som ordförande för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) arbetar jag aktivt för ett liknande system även hos oss. Det är absurt att en resursrik kommun som Ragunda ska tvingas ha landets högsta kommunalskatt. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter är ett annan effektivt distriktspolitiskt verktyg för att utveckla hela landet, som norrmännen visar fungerar i praktiken.

Jag vill stärka Mittskandinavien genom ett stärkt öst- västsamarbete. I ett närmare samarbete mellan Jämtland och Tröndelag ligger en stor framtidspotential. Norge måste påverkas att upprusta och elektrifiera Meråkerbanen. En annan vision att förverkliga är att Trondheim – Åre – Östersund ska få stå värd för ett gränsöverskridande vinter-OS. Det skulle betyda mycket för hela regionen.

Överhuvudtaget vill jag arbeta för bättre infrastruktur och förutsättningar för företagandet i vårt stora, men glesbefolkade, län.

Miljö- och klimatfrågorna är stora utmaningar för framtiden. Samtidigt finns här stora möjligheter för Jämtlands län. Vi har förutsättningar att bli den första helt fossilfria regionen i Europa. Redan nu exporterar vi mycket grön energi från vatten-, vind och bioenergi. Nu gäller det att gå vidare med att göra även transportsektorn fossilfri. På riksplanet vill jag arbeta för en energiomställning där vi satsar offensivt på förnybar energi och effektivisering/hushållning med energin – samtidigt som vi avvecklar kärnkraft och fossila energikällor.

Integritets- och öppenhetsfrågorna är andra nyckelfrågor i mitt politiska arbete. Det gäller att försvara den personliga integriteten och friheten på internet mot de krafter som vill skapa ett övervakningssamhälle.

Får jag stöd från centermedlemmarna i medlemsomröstningen kommer jag att ställa upp som kandidat och arbeta intensivt för ett bra valresultat i september 2010. Varmt välkommen att hjälpa till i det arbetet!

Håkan

Ett svar på ”Jag kandiderar till riksdagen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *