En stor miljökämpe har gått bort

En kämpe, 90 år ung, har gått ur tiden. Jag tänker på Jerker Engborg i Föllinge, som avled den 3 juni efter en intensiv insats för miljön under sitt långa liv.

Jerker var en miljökämpe utöver det vanliga. Han var biodynamiker och odlade jorden med stor omsorg. Det var en upplevelse att besöka honom och Björg i Föllinge och ta del av vad de odlade i sin trädgård. Där fanns potatis av alla de slag, grönsaker och blommor utöver det vanliga.

Jerker var alltid engagerad. Att han hade passerat den vanliga pensionsåldern för flera decennier sedan brydde han sig inte om. Han följde med i tiden och han arbetade i sin trädgård många timmar i sträck. Politiskt var han grön, men om det var Centerpartiet eller Miljöpartiet som låg närmast till var nog inte så viktigt.

Nu har miljökämpen Jerker lämnat jordelivet. Men hans engagerade arbete kommer att lämna avtryck efter sig länge än.