Senterpartiet visar vägen på 2020-talet

På 70-talet – ett halvsekel sedan – arbetade jag på CUF:s riksorganisation på Bergsgatan 7B på Kungsholmen i Stockholm. Jag var redaktör för medlemstidningen Ung Center och arbetade med information i bred bemärkelse. Det var Centerpartiets hittills starkaste period. Ungefär en fjärdedel av landets väljare valde centervalsedeln i valen 1973 och 1976.

Under den här perioden hade vi omfattande kontakter och utbyten med våra nordiska systerorganisationer inom NCF (Nordiska Centerungdomens Förbund). Vi hämtade inspiration och erfarenheter från varandra och vi utvecklade de gröna, decentralistiska idéerna tillsammans. 

Ett minne från denna tid är när norska SUL, Senterdommen, kom på besök och ville veta varför Centerpartiet i Sverige hade stöd av kring 25 procent av väljarna medan Senterpartiet i Norge vid samma tid fick nöja sig med 8 – 10 procent i valen. De tog verkligen till sig av vad vi sa. Några månader senare kunde vi se broschyrer och artiklar i norska tidningar som visade att inspirationen verkligen hade förts över Kölen. Vi vet också att det norska Senterpartiet under de här åren hade nära kontakter med partisekreteraren Gustaf Jonnergård och utvecklade sin decentralism med idéer från honom. Även idag ser man Jonnergård som en viktig inspiratör.

Inspiration över gränsen

Samtidigt vill jag också understryka att även vi i CUF hämtade inspiration från vännerna i väster. Ett konkret exempel är lokalsamhällesidén som lanserades i svensk kontext i det program som CUF antog vid stämman i Luleå 1973. I gruppen som arbetade fram programförslaget ingick nämligen John Dale från Senterungdommen. Det var naturligt med ett sådant utbyte – och under de här åren inspirerades vi verkligen av den norska idédebatten – och det var alltså ömsesidigt.

Överhuvudtaget har Bondeförbundet/Centerpartiet och Bondepartiet/Senterpartiet haft ett omfattande samarbete genom decennierna. Den första nordiska träffen genomfördes i februari 1920, då de agrardemokratiska bondepartierna enades om att samverka och byta erfarenheter. Under vissa perioder har samarbetet var mer omfattande än under andra.

Lär av Senterpartiets framgångar!

Idag har inte minst de svenska och norska centerpartierna anledning att fördjupa och utveckla samarbetet. Det svenska Centerpartiet bör studera grunden för det norska Senterpartiets historiska framgångar för närvarande. Väster om Kölen kan man se hur en tydlig och genomtänkt grön och decentralistisk politik kan attrahera bredare befolkningsgrupper än någon gång tidigare. I Jämtland Härjedalen har hela tiden kontakt med partivännerna i Tröndelag – även om det under pandemin måste ske digitalt.

I september går norrmännen till stortingsval. Om Senterpartiet håller ställningarna i opinionen – och kanske till om med ökar ytterligare – kommer partiet att som landets ledande parti spela en nyckelroll i den politiska utvecklingen. Självfallet bör det svenska systerpartiet följa detta med stort intresse. Inte minst för att hämta inspiration och idéer som kan stärka de gröna centerkrafterna även hos oss.

I dagens läge är det Senterpartiet som visar vägen mot ett mer decentraliserat samhälle. På samma sätt som Centerpartiet gjorde för ett halvsekel sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *