En stabil centergrön idégrund

Ibland påstås att Bondeförbundet/Centerpartiet skulle ha varit ett rent intresseparti utan ideologi innan den liberala retoriken började användas på bred front i början av 2000-talet. Så är det inte alls. Den som studerar partiets politik ända sedan starten för mer än ett sekel sedan kan snart konstatera att det redan från start finns en stabil centergrön idégrund. Rättvisa och trygghet är grundläggande utgångspunkter som senare har kompletterats med decentralisering och miljöansvar.

Om man – som en del hävdar – vill beteckna partiet som ”liberalt” redan från start är det helt avgörande att markera att det handlar om socialliberalism och inte om ”den gamla liberalismen”, eller som det kallas numera ”nyliberalism”, som Bondeförbundet tidigt tog avstånd ifrån eftersom marknadens fria spel innebär koncentration och centralisering. Marknaden måste omgärdas av ramar och styrmedel för att en politik i hela folkets intresse, en närodlad politik, ska vara möjlig. Själv anser jag att vårt parti i första hand bör använda sina egna begrepp. Jag är även idag, 2021, stolt decentralist och ekohumanist.

Jag vill här lyfta fram ett citat av Lars Eliasson från Centerpartiets jubileumsbok Samarbete och skiljelinjer, en skrift till bondeförbundets/centerpartiets 60-årsjubileum 1970 (LT:s förlag). Han är en viktig ideolog i centerrörelsens historia som bör uppmärksammas även idag, om än inte lika viktig som Gustaf Jonnergård.

Lars Eliasson var först aktiv i ungdomsförbundet SLU som förbundssekreterare och lyfte i den rollen inte minst in diskussionen om ”den tredje vägen” i partiets idédebatt under 1940-talet. Inspirationen kom från Santeri Alio och det finska systerpartiet. Därefter var han bland annat partisekreterare, statsråd i rödgröna koalitionsregeringen på 1950-talet och därefter landshövding. Så här skrev han i boken från 1970:

En social marknadsekonomi innebär något annat än att samhället skall förhålla sig passivt inför ”de fria krafternas spel” eller en socialistisk centraldirigering och detaljkontroll. Den bygger i stället på en klar insikt om behovet av ett förtroendefullt samarbete mellan samhälle och näringsliv för att trygga full sysselsättning, ekonomisk tillväxt med beaktande av sociala hänsyn och god miljö, stabilitet i samhällsekonomin och balans i utrikesaffärerna. Den kräver förståelse hos samhällets företrädare för företagsamhetens betydelse och behov men också förståelse inom näringslivet för att samhället måste göra en total avvägning och bedömning utifrån grundläggande politiska värderingar.

Den sociala marknadsekonomin innebär också att samhället måste ha vilja och medel att korrigera marknadshushållningen, om detta krävs av samhällsekonomiska, sociala och miljöpolitiska skäl. Sådana åtgärder kan vidtas t ex genom konjukturpolitik, skatte- och kreditpolitik, monopolkontroll och konkurrenspolitik, arbetsmarknads- och socialpolitik samt regionalpolitik.

Vidare krävs en ramplanering, som skall ange riktlinjer till stöd för individ och företagsamhet. En ramplanerad och styrd marknadsekonomi skall vara både skydd och stimulans.

5 svar på ”En stabil centergrön idégrund

  1. Ett bra inlägg av och om Lars Eliasson …. jag uppfattade då att han var en av de i centerledningen som stöttade och banade väg för Gustavs storhetstid som C-ideolog !

  2. Verkligen värdefullt att läsa Håkan och något som jag tror många centerpartister och andra inte känner till. En centergrön idégrund och en social marknadsekonomi, något som jag inte har sett nämnas särskilt ofta om alls på länge. Inte minst en social marknadsekonomi borde lyftas ordentligt när välfärdssamhället utnyttjas av marknad och kapitalism och vi får skolor och välfärdsföretag som har vinsten som har vinsten i högsätet före ide´n. Det borde inte vara så svårt att driva linjen om social marknadsekonomi om man justerade en del som gått fel som jag tror många människor skulle instämma i. Den centergröna idédebatten är värd att lyftas. Inte minst i dag när vi ser och hör så mycket från andra håll som privatiseringar för sakens skull, avskaffande av välfärdssamhället och nyliberalism för minskat samhällsinflytande.

  3. Utmärkt artikel. Nämnas bör också att Lars Eliasson hade en viktig uppgift redan under kriget, som förbundssekreterare i SLU, genom att ”befria den gröna fanan från bruna löss i dess veck”. Han spelade en viktig roll till stöd för Bramstorp när denne angreps från högerkrafter inom Bondeförbundet och för att Gunnar Hedlund skulle bli Bramstorps efterträdare. Och han spelade en viktig roll för att Fälldin skulle bli Hedlunds efterträdare. För mig och många i min generation var Lars en stimulerande samtalspartner i unga år. Han strök oss inte medhårs men han fanns alltid som stöd när sådant behövdes.

  4. Tack för kloka kommentarer. Jag tror att det är läge att verkligen lyfta fram de framstående ideologer och tänkare som verkat inom centerrörelsen under tidigare decennier. Det finns mycket näring att hämta från de gröna rötterna – kunskap som är viktig och högst användbar även i vår tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *